Dr. Ecz. Dyt. Neda TANER

SİZİN İÇİN 3 KONU SEÇTİK: PÜF NOKTALARLA, KISA KISA.

Herpes Simpleks Virus

İki yakından ilişkili herpes simpleks virüsü (HSV) tanınır: tip 1 (HSV-1) ve tip 2 (HSV-2). Her iki tip de yaşam kalitesini etkiler ve hastalarda ağrıya neden olur. 2016 itibariyle, Dünya Sağlık Örgütü uzmanları, dünya çapında 15-49 yaşları arasında yaklaşık yarım milyar insanın genital HSV-1 veya HSV-2 enfeksiyonu yaşadığını ve 3,7 milyar kişinin oral veya genital HSV-1 enfeksiyonuna sahip olduğu tahmin ediyor ve bu da HSV'yi önemli bir halk sağlığı sorunu haline getiriyor. Peki risk faktörleri, belirtiler ve en iyi uygulamalar dahil olmak üzere HSV hakkında temel klinik bilgilere sahip misiniz?

Primer genital herpes hem HSV-1 hem de HSV-2'den kaynaklanabilir ve asemptomatik olabilir. HSV-2, genital mukoza için tropizme sahip olma eğilimindedir ve geleneksel olarak daha çok genital enfeksiyonlarla ilişkilendirilmiştir. Primer genital herpes, şiddetli ve uzun süreli sistemik ve lokal semptomlarla karakterizedir. HSV-1'e karşı önceden var olan antikorlar, HSV-2'nin neden olduğu hastalık şiddeti üzerinde hafifletici bir etkiye sahiptir. Önceki orolabial HSV-1 enfeksiyonunun, genital HSV-1 enfeksiyon riskine karşı koruma sağladığı veya bu riskleri azalttığı görülmektedir.

Primer genital herpes semptomları ve komplikasyonları kadınlarda daha şiddetlidir. Kuluçka süresi tipik olarak 3-7 gündür. Konstitüsyonel semptomlar ateş, baş ağrısı, halsizlik ve miyaljiyi (ilk 3-4 gün içinde belirgin) içerir. Lokal semptomlar ağrı, kaşıntı, dizüri, vajinal ve üretral akıntı ve hassas lenfadenopati olarak karşımıza çıkabilir. Kadınlarda herpetik veziküller dış genital organlarda, labia majora, labia minör, vajinal vestibül ve introitusta görülür. Nemli bölgelerde veziküller yırtılır ve son derece hassas ülserler bırakır. Vajinal mukoza iltihaplı ve ödemlidir. Vakaların %70-90'ında serviks tutulur ve ülseratif veya nekrotik servikal mukoza ile karakterizedir. Servisit bazı hastalarda tek bulgudur. Dizüri çok şiddetli olabilir ve idrar retansiyonuna yol açabilir. Erkeklerde herpetik veziküller glans penisinde, prepisyumda, penisin gövdesinde, bazen testis torbasında, uyluklarda ve kalçalarda görülür. Kuru alanlarda lezyonlar püstüllere dönüşür ve sonra kabuklanır. Herpetik üretrit, etkilenen erkeklerin %30-40'ında görülür ve şiddetli dizüri ve mukoid akıntı ile karakterizedir. Anal ilişkiye giren kişilerde perianal bölge ve rektum tutulabilir ve herpetik proktit ile sonuçlanabilir. Erkeklerde ve kadınlarda ülseratif lezyonlar, kabuklanma ve yeniden epitelizasyon oluşana kadar 4-15 gün arasında devam eder. Ortalama viral saçılım süresi ise yaklaşık 12 gündür. 

HSV-1 antikorlarının gelişimi çocuklukta başlar; sosyoekonomik durum, ırk ve kültürel grupla ilişkilidir. 30 yaşına kadar, sosyoekonomik durumu yüksek hastaların %50'si ve daha düşük sosyoekonomik durumdaki hastaların %80'i seropozitiftir. Ergenlikten başlayarak, cinsel aktivitenin derecesi ile ilişkili olarak HSV-2'ye karşı antikorlar oluşmaya başlar. Yaşamın beşinci on yılında, yetişkinlerin %90'ından fazlasının HSV-1'e karşı antikorları vardır.

HSV-2 enfeksiyonlarına yönelik tedaviler arasında asiklovir, famsiklovir ve valasiklovir bulunur. Pensiklovir, HSV-1 ve HSV-2'de bir DNA polimeraz inhibitörüdür ve sadece herpes labialis için uygun topikal preparasyonlar mevcuttur. Pritelivir, HSV-1 ve HSV-2'ye karşı güçlü ve direnç kırıcı antiviral aktiviteye sahiptir; bağışıklığı baskılanmış hastalarda asiklovire dirençli mukokutanöz enfeksiyonların tedavisi için geliştirilmektedir.

Dövmeler, Piercingler ve Enfeksiyonlar

Vücut modifikasyonunun en popüler formları dövme ve piercing olmaya devam ediyor. Bu kozmetik değişiklikler, binlerce yıldır bir kişisel kimlik, grup üyeliği ve sanatsal ifade biçimi olarak uygulanmakta.

Komplikasyonlar genellikle nadir ancak önemli olabilir ve inflamatuar reaksiyonları ve enfeksiyonları içerebilir. Dövmelerden piercinglere kadar, vücut modifikasyonlarıyla ilgili sağlık sorunları hakkında ne kadar bilginiz var?

Vücut piercingi, Amerikan Dermatoloji Akademisi tarafından "mücevher veya başka bir dekorasyon yerleştirmek amacıyla bir insan vücudunda bir açıklık oluşturulması" olarak tanımlanır. Piercingler genellikle kaş, burun, göbek, dil, dudak, meme ucu ve dış genital bölgede kullanılır; ancak, en yaygın yer kulaktır.

Oral piercinglerin enfekte olma olasılığı daha düşüktür. Standart yumuşak doku enfeksiyonlarına yönelik değerlendirmelerin ötesinde, enfekte olmuş genital piercing tedavisi, Neisseria gonore ve Chlamydia trachomatis kapsamının değerlendirilmesini de içermelidir.

Dövmelere ikincil enfeksiyon nadir olmakla birlikte, epidermal bariyerin ihlali sırasında deriye enfeksiyon bulaşabilir. Bu enfeksiyonların şiddeti hafif, lokalize bir enfeksiyondan sepsise kadar değişebilir. Yüzeysel enfeksiyonlar (örn. impetigo), selülit veya erizipel olarak ortaya çıkan derin bakteriyel enfeksiyonlar ve sistemik enfeksiyonların tümü rapor edilmiştir. Bakteriyemi veya akut piyojenik cilt enfeksiyonları tipik olarak dövmeden sonraki ilk birkaç gün içinde ortaya çıkar. En sık S aureus, Streptococcus türleri ve Pseudomonas aeruginosa'yı içerir. Vücut piercinglerine karşı en yaygın advers reaksiyon, çoğunlukla göbek veya kulağı içeren lokalize enfeksiyondur. Diğer yaygın reaksiyonlar arasında kontakt dermatit bulunur.

Alerjik reaksiyonlar cildin normal yapısını bozar ve enfeksiyona karşı hassasiyeti artırır. Mücevherlere karşı çoğu alerjik reaksiyon nikele tepki olarak ortaya çıkar. Nikel tipik olarak diğer metallerle kaplanabilen ucuz mücevherlerde ana metal olarak kullanılır. Gümüş, 18 ve 24 ayar altın ve platinin alerjik reaksiyonlara neden olma olasılığı daha düşüktür.

Akut inflamatuar reaksiyonlar, fiziksel doku hasarı ve deriye pigment, boya veya metal enjeksiyonu ile ilişkilidir. Bu reaksiyonlar genellikle 2-3 hafta içinde sonuç vermeden geriler ve dövme işleminin beklenen bir olumsuz etkisidir. Dövmelerde gözlenen en sık reaksiyon, pigmentlerinden birine karşı alerjik bir duyarlılıktır. Bireyler belirli bir pigmente karşı çeşitli şekillerde hassasiyet gösterebilirler. Etkilenen derinin histopatolojik değerlendirmesi spongiotik, granülomatöz veya likenoid tipte bir dövme reaksiyonunu ortaya çıkarabilir. Genellikle, bir dövme pigmentine karşı aşırı duyarlılık reaksiyonları, kontakt dermatit veya fotoallerjik dermatit ile sonuçlanır. Bu durumlar klinik olarak lokalize ekzematöz döküntüler veya nadiren eksfolyatif dermatit olarak kendini gösterebilir.

Kontraseptif İmplantlar

Bir doğum kontrol yöntemi seçerken etkinlik birinci önceliktir. Aşağıdaki liste, en etkili olandan en az etkili olana doğru doğum kontrol yöntemlerini içerir:

 • Etonogestrel kontraseptif implant
 • Levonorgestrel RİA
 • Bakır RİA
 • Sterilizasyon: kadın ve vazektomi
 • Enjekte edilebilir yöntemler
 • Doğum kontrol hapları
 • Yama ve vajinal halka
 • Laktasyonel amenore
 • Mekanik korunma: diyaframlar, servikal kapaklar, süngerler, erkek prezervatifleri, kadın prezervatifleri ve sperm öldürücüler
 • Doğurganlık bilincine dayalı yöntemler
 • Acil doğum kontrol hapları

 

Subdermal implantlar ne östrojen içerirler ne de plazma progestin seviyelerinde pikleri indüklerler. İmplantlar, ilk geçiş hepatik metabolizmasını atlayarak, hormon (etonogestrel ve levonorgestrel) salınımının yavaş salınımını sağlamak için derinin altına yerleştirilir.

Kontraseptif etkiler, lüteinize edici hormon ve folikül uyarıcı hormondaki azalmadan kaynaklanmaktadır. Lüteinize edici hormon zirvesinin önlenmesi, yumurtlamanın baskılanmasıyla sonuçlanır. Endometriyal düzeyde, yavaş hormonal salınım, hipotalamik-hipofiz-yumurtalık ekseninde negatif geri besleme ile sonuçlanır. Bu, salgı endometriyumunun yetersiz gelişimine yol açarak implantasyonla uyumsuz hale gelir. Ek olarak, servikal mukusun kalınlaşması sperm göçüne müdahale eder. Yerleştirildikten sonra, etonogestrel 5 yıl boyunca hamileliği önleyebilir. İmplant çıkarıldıktan sonra doğurganlık hemen geri döner.

Karaciğer hastalığı (şiddetli siroz veya karaciğer tümörleri) ve/veya meme kanseri öyküsü, kontraseptif implant kullanımı için kabul edilemez bir risk oluşturur. Kontraseptif implantlar gebelikte, teşhis edilmemiş anormal uterin kanamada ve aktif meme kanserinde kontrendikedir. Oral kontraseptiflerin aksine, kontraseptif implantların hipertansiyonu olan, sigara içen ve derin ven trombozu veya pulmoner emboli öyküsü olan hastalarda kullanımı güvenlidir.

Ayrıca kürtajdan hemen sonra ve doğumdan sonra implantlar yerleştirilebilir. Çalışmalar, kontraseptif korumanın emzirme veya bebek büyümesi ve gelişimi üzerinde herhangi bir olumsuz etki olmaksızın oldukça etkili olduğunu bildirmiştir.

Kontraseptif implant kullanan hastaların %4,2-30,7'sinde adet düzensizlikleri meydana gelir ve tedavinin kesilmesine katkıda bulunan ana faktördür. Klinik uygulamada kanama epizodlarını ve ilacın kesilmesini azaltmak için tıbbi stratejiler önerilmiştir. Diğer yaygın yan etkiler arasında ruh hali değişiklikleri, akne, baş dönmesi, kilo alımı, meme akıntısı ve geçici yumurtalık kistleri bulunur.

Doğum kontrol implantları adet döngüsü sırasında herhangi bir zamanda yerleştirilebilir. Bununla birlikte, implant adet döngüsünün ilk 5 günü içinde takılırsa, kontraseptif koruma hemen sağlanır. Adet döngüsünün diğer günlerinde implant yerleştirildiğinde 7 gün boyunca prezervatif gibi ek doğum kontrol yöntemleri önerilir.

 

Dr. Ecz. Dyt. Neda TANER

neda.taner@gmail.com

KAYNAKLAR

https://www.medscape.com/pharmacists

https://www.drugtopics.com

https://www.pharmacypracticenews.com/Section/Clinical/50Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat