Ad augusta per angusta!
Doruklara doğru dar yollardan!

Tatil bitti… Artık yoğun bir çalışma dönemi bizleri beklemekte. Önümüzdeki süreçte ise özellikle eczane ekonomilerini ilgilendiren çözümü zor ama imkansız olmayan problemler bulunmaktadır. Mesleğimizi icra ederken karşılaşacağımız zorluklar elbette dün olduğu gibi bugün de olacaktır, ben ise umutsuzluğa kapılmak yerine sorunlarımızın birlikle, bilgiyle aşılacağına inananlardanım. Yazımın başlığı bu nedenle latince bir motto olan ve çetin, dar yolların sonunda doruklara ulaşılma vurgusunu yapan bir sözcükten oluştu.

Değerli Meslektaşlarım mesleki sorunların aşılmasında bilginin önemine işaret etmiştim. Eczanelerimizde hastalarımıza farmasötik bakım hizmeti sunarken bilgi ile hareket etmenin önemi tartışmasızdır. Eczacılar ekonomik sorunların çözümünde sadece SGK reçetelerindeki kar oranlarının düzeltilmesini beklemek yerine reçete dışı ürünleri yani gıda takviyeleri, kozmetik-dermokozmetik ürünleri hastalara doğru bir şekilde önermek için bilgilerini yenilemek, geliştirmek zorundadırlar. Yine Ülkemizde her geçen gün çeşitli nedenlerden dolayı bulunamayan ilaçlara yok demek yerine hekimlere birçok ilacın eczane laboratuvarlarında yapılabileceğini hatırlatmak asli görevimizdir. Bunun için laboratuvarlarımızı ve majistral bilgilerimizi de bu doğrultuda gözden geçirmeliyiz.

2020 yılında kurmuş olduğumuz Majistral Eczacıları Derneği bu alanda mevcut boşluğu doldurmak, majistral sorunları gündeme getirmek, sorunların çözümüne katkı sunmak ve majistral üretimi gelişmiş ülkelerin seviyesine çıkarmak amacındadır.

Bu anlamda 2- 5 Haziran tarihinde, Mardin’de, Eczacının Sesi işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz “Majistral Eczacılık Zirvesi 2022” isimli kongremizi büyük bir katılımla gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Kongreye çeşitli sebeplerle katılamayan üyelerimiz için birbirinden değerli konu ve konuşmacıların kongremizde yapmış oldukları sunumları derneğimizin sayfasında şifreli bölümde yayına alınmıştır. Önümüzdeki süreçte de derneğimiz majistral temalı  kongreleri hayata geçirecektir.

Yine ekim ayı içerisinde, Ege Üniversitesi Farmasötik Teknoloji Ana Bilim Dalı tarafından kozmetik alanında yeniliklerin anlatıldığı, pratik laboratuvar çalışmalarının yanında sunumların da gerçekleştirileceği, 7. Ege Kozmetik Günleri adında düzenlenecek olan etkinliğe derneğimiz üyeleri katılarak katkı sunacak ve kozmetik alanında bilgilerini yenileyeceklerdir. Kongre antik Roma'nın en önemli hekimlerinden, eczacılığın babası kabul edilen deneysel fizyolojinin kurucusu ve Roma dünyasının ilk spor hekimi, hekimlerin İmparatoru Galen’in doğduğu yer olan Bergama’ya yapacağımız bir gezi ile sona erecektir.

20-21-22 Ekim 2022 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi (ICC)’nde günümüzün en büyük eczacılık buluşmalarından olan ve Pharmetik Girişimci Eczacılar Derneği tarafından düzenlenen, geleneksel “Geleceğin E Hali” kongresinde geleceğin eczanelerini birlikte kurgulayacağız. Benim de konuşmacı olarak katılacağım kongrede ‘’Gelecekte Majistral Eczaneler’’ başlıklı bir sunum gerçekleştirmiş olacağım.

Bilindiği üzere 28.01.2022 tarihinde, eczanelerimizde majistral olarak hazırlanan ilaçların fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan Majistral Tarifenin güncellenmesi için Meslek Örgütümüzün T.C. Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu nezdinde yaptığı başvurular ve görüşmeler sonucunda; Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan ve Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirtilen 2017, 2018, 2019, 2020 ve 2021 yıllarına ait yeniden değerlendirme oranları uygulanarak güncellenmişti. Her yıl ocak ayında güncellenmesi gereken majistral tarife tam 6 yıl sonra gecikmeli olarak yetersiz de olsa güncellenmesi olumlu olarak karşılanmıştı. Bu tarihten 7 ay sonra 03.09.2022 tarihinde MEDULA sisteminde kayıtlı “Eczanelerde üretilen İlaçlar İçin Tarife” (Majistral Tarife)’de yer alan fiyatların %36,20 oranında artırılmasına, gerekli düzenlemelerin Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünce yapılmasına karar verilmesi, enflasyon rakamlarının yüzde 115’ lerde olduğu Ülkemizde oldukça yetersiz kalmaktadır. Üstelik 25.07.2014 tarihinde yayımlanan tebliğde ‘’Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu’nun kararı ile 25.07.2014 tarihinden itibaren 500 TL’nin üzerindeki majistral ilaç bedelleri ödenmeyecektir.’’ denilmekte olup Medula Eczane Provizyon sisteminde bir an önce gerekli düzenlemelerin yapılması 2014 yılında ödeme üst sınırı olarak belirlenen 500 TL rakamının güncellenmesi bir an önce hastaların mağduriyetinin giderilmesi gerekmektedir.

Değerli Meslektaşlarım; Ekonomik açıdan Kamu yararının gözetilmesi ve hastanın tedavi kalitesini yükselten eczacının sanatı olan “Majistral Üretim” dünyada gün geçtikçe daha fazla önem kazanmaktadır. Majistral üretimin ilacın maliyeti, etkinliği ve milli proje kapsamında değerlendirildiğinde; Ülkemizin sağlık alanında gereksiz harcamalarının önüne geçebilecek ve hastaların tedavi kalitesini yükseltecek bir yönü olduğunu düşünüyoruz.

Yetim ilaçların her geçen gün sayısının arttığı günümüzde eczane laboratuvarlarının yeniden dizayn edilmesi ve majistral üretimin yeniden bu çerçevede ele alınması kuşkusuz çok önem arz etmektedir.

Kuşkusuz majistral ilaçlar en az müstahzarlar kadar etkin, güvenli ve kaliteli olmalı, uygun yerlerde ve koşullarda üretilmelidir. Majistral ilaçların güvenli, etkin ve kaliteli bir biçimde hazırlanması, hastaya sunulması, eczacıların görev ve sorumluluğu içerisindedir.  

Türkiye’de Majistral üretim faaliyetlerinin uluslararası alanda rekabet edilebilir düzeyde kalitesinin geliştirilmesine katkıda bulunan ve böylece güncel ve gelişmekte olan teknolojileri kavrayan, araştırma temeline dayalı bilgi ve beceri ile donanmış, etik ilke ve tutuma sahip, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, nitelikli eczacıların bir arada yol almasını hedefleyen derneğimiz, dünyada olduğu gibi Ülkemizde de eczane laboratuvarlarına gerekli özenin gösterilmesini amaçlamaktadır.

Tüm bu gerekçeler çerçevesinde; hekimlerin yazmış oldukları majistral reçetelerin eczane laboratuvarlarında üretiminde, formüllerin güvenliği ve kalitesinin yükseltilmesi ile gerektiğinde aseptik şartlarda, uluslararası formülasyon ve stabilite kaynaklarında belirtilen standartlarda teknolojik alt yapı kullanılarak gerçekleştirilmesi aşamasında, eczane laboratuvarlarında insan sağlığının korunması için faydalanılan yöntemlerden birisi olan ve ilaç üretimi yapılan yerlerde kullanılan temiz oda standartlarının artık konuşulması ve uygulanmasının zamanın geldiğini düşünmekteyiz. Yeni dönem olarak adlandırdığımız önümüzdeki süreçte eczane laboratuvarlarında hepa filtreli temiz odalarda majistral reçetelerin yapılışını göreceğiz.

Değerli Meslektaşlarım; hatırlanacağı gibi 2- 5 Haziran 2022 tarihinde, Mardin’ de, Eczacının Sesi iş birliği ile gerçekleştirdiğimiz “Majistral Eczacılık Zirvesi 2022” büyük bir katılım ile gerçekleşmiş bulunmaktadır. Kongremize değerli sunumlarıyla katkı sunan Bilim İnsanlarımıza, Konuşmacılarımıza, kusursuz ev sahipliği ile Mardin Eczacı Odası Başkanı Sayın Ecz. Fatih Oral’a, Mardin Eczacı Odamıza, Katılım ve katkıları için;

Ankara Eczacı Odası Başkanı Sayın Ecz. Taner Ercanlı’ya,

Batman Eczacı Odası Başkanı Sayın Ecz. Adnan Bayhan’a,

Bursa Eczacı Odası Başkanı Sayın Ecz. Okan Şahin’e,

Diyarbakır Eczacı Odası Başkanı Sayın Ecz. Mahmut Sert’e,

İzmir Eczacı Odası Başkanı Sayın Ecz. Tuncay Sayılkan’a,

Kahramanmaraş Eczacı Odası Başkanı Sayın Ecz. Bahtiyar Murat Aras’a,

Manisa Ecz. Odası Başkanı Sayın Ecz. Devrim Bali’ye,

Şanlıurfa Eczacı Odası Başkanı Sayın Ecz. Süleyman Açar’a,

Van Eczacı Odası Başkanı Sayın Ecz. Hayrullah Fikret Baransel’e,

TEB Merkez Heyeti önceki Üyesi ve Batman Eczacı Odası önceki Başkanı Sayın Ecz. Mehmet Emin Beyaz’a,

TEB Merkez Heyeti Üyesi ve Mardin Eczacı Odası önceki başkanı Uğur Elik’e,

Eczacının Sesi Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. Hakan Gençosmanoğlu’na,

Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği Başkanı Sayın Ecz. Kazım Aykanat’a,

Selçuk- As Ecza Deposu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sonay Gürgen’e,

Alliance Healtcare Genel Müdürü Sayın Selim Taşo’ya,

Berko İlaç Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Berat Beran’a

İlaç sektörümüzün bütün Sayın yönetici ve temsilcilerine,

Kongremizin organizasyonunda görev yapan Serenas Group’a,

Program sunucumuz Muhammet Fidan’a,

Değerli katılım ve katkıları için:

Abbott, Alvita, Aris, As Ecza Deposu, Bailleul, Berko İlaç, Biodal, Deva, Dinamis, Demokozmetik Okulu, Ecce, Ezaş, Farmatek, Galenik, Hekim İlaç, İlko, İnvotek, Kampotu, Lilyum, Majistral Farma, Menarini, Nature Nurture, Nestle, Nutrefor, Orzax, Oto Farma, Özkanlar, Perrigo, Phytoil, Selçuk Ecza Deposu, SFA AR-GE, Zade Vital’e,

Majistral Eczacıları Derneği Yönetim Kurulunda görev alan mesai arkadaşlarıma ve Ülkemizin her köşesinden gelerek kongreye katılım sağlayan eczacı meslektaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim.  

10.09.2022

                                                                                              Ecz. Ahmet Nezihi Pekcan

 

 

 Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat