Hollanda’da KNMP, Entegre Bakım Anlaşması görüşmelerinde eczacılara daha fazla rol verilmesi gerektiğini savunuyor.
Hollanda’da eczacıların meslek örgütü KNMP Entegre Bakım Anlaşması görüşmelerinde eczacılara daha fazla rol verilmesi gerektiğini savunuyor.

Anlaşma için yapılan görüşmeler ile ilgili olarak milletvekillerine hitaben yazdıkları mektupta KNMP, "bölgesel işbirliği","sağlıklı yaşam ve hastalıkların önlenmesi" ve "dijitalleştirme ve veri alışverişi" konularında anlaşmaların hazırlanmasına katkıda bulunmak için yardıma hazır olduğunu ifade etti.
Anlaşma için yapılan görüşmelerde bakım alanları arasında geniş kapsamlı işbirliğine odaklanılması konusunda mutabakat sağlanırken KNMP, bu işbirliğinin geliştirilmesi için Farmasotik bakıma ayrı bir kaynak oluşturulması gerektiğini ifade etti. Bu nedenle KNMP, kaynaklar ayrılırken bunun ilaçlar ve reçete kurallarından ziyade sağlık hizmeti sunucularına odaklanılarak yapılması gerektiğini savunmakta.
Milletvekillerine hitaben kaleme aldığı mektupta KNMP, veri alışverişinde yüksek düzeyde güvenlik sağlammasının hasta bakımında da güvenliği artırdığını ve böylelikle yüksek hastane yatış maliyetlerinde önlendiğini vurgulad. Bu bağlamda hasta dosyasının yönetimi ve kayıt tutulması büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle KNMP, Entegre Bakım Anlaşması'nın hazırlanmasında eczacının rol ve sorumluluklarının daha ayrıntılı olarak ele alınmasını istedi. KNMP, eczacıların rollerinin ve hasta dosyasının yönetiminde sorumluluklarının artırılması durumunda ilaç güvenliğinin de daha iyi sağlanacağına işaret etti.Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat