ECZACILAR İÇİN AÇIK RIZA METNİ (KVKK Genel)

Farmazi Basın Yayın Tic.Ltd.Şti. (Eczacının Sesi) bünyesinde bulunan şahsıma ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuat kapsamında öngörülen düzenlemelere tabi olduğunu ve bu hususta Şirket’in tarafıma ilgili kanun ve sair mevzuat kapsamındaki haklarımla ilgili olarak tam ve açık bir bilgilendirme yaptığını kabul ve beyan ederim. İlgili bilgilendirme kapsamında, Şirket mevzuat kapsamında veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerini tam ve eksiksiz olarak yerine getireceğini taahhüt eder, buna istinaden kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve ele geçirilmesi sebebiyle zarara uğramam hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkımı saklı tutarım.

Bu kapsamda,

Şirket tarafından görevlendirilmiş tanıtım mümessilleri dahil tüm Şirket çalışanları ile yüz yüze veya telefon yoluyla iletişim;internet sitesi veya görüntülü/ sesli iletişim sağlayan çevrimiçi/çevrimdışı platformlar aracılığıyla otomatik olarak veya üçüncü kişiler vasıtası ile elde edilen şahsıma ait;

• Ad soyad, doğum tarihi, uyruk, kimlik ve kimlik numarası, anne-baba adı, pasaport numarası ve kimlik fotoğrafı;
• İşyeri adresi, ev adresi, e-posta, telefon ve cep telefonu bilgileri;
• Akademik unvan, diploma tescil no uzmanlık alanı, sicil no, çalışma planı, ünite ve branş bilgileri;
• Vize başvurusu yapmak ve değer aktarım formu doldurmak için işlenecek olan verileri ile
• Dernek ve vakıf üyeliği bilgilerini
• Görsel ve işitsel verileri İçeren kişisel verilerimin;
• Tanıtım ve tanıtım amaçlı olmayan bilimsel yönde bilgilendirme metotlarının tarafıma iletilmesi,
• Sağlık meslek mensubu listelerinin oluşturulması,
• Ürün, hizmet, tanıtım süreçleri ile ilgili olarak, pazar araştırma uygulamalarının dahil olduğu, tanıtım faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
• Ziyaret verilerinin tutulması,
• Şirket çalışan performanslarının ölçülmesinde istatistiki veri oluşturulması,
• Yan etki bildirimlerinin alınması,
• Yurt içi ve yurt dışı kongrelerin/ toplantıların/organizasyonların/ eğitimlerin/sempozyumların planlanması ve yapılması,
• Dijital platformlarımızın oluşturulması, desteklenmesi ve iyileştirilmesi amacıyla ve dijital platformlara üyelik oluşturulması amacıyla;

Şirket tarafından https://www.santafarma.com.tr web sayfasında yayınlanan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikalarına ve Aydınlatma Metnine uygun olarak işlenmesine ve yurtiçindeki ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, sözleşmenin mahiyeti gereği üçüncü kişi ve kuruluşlara, hizmet sağlayıcı firmalara ve Santa Farma bünyesindeki yurtiçi ofislerine aktarılmasına,


ECZACILAR İÇİN AÇIK RIZA METNİ (KVKK Genel) metnini okudum kabul ediyorum.

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat