Ecz. Hakan Gençosmanoğlu sordu, BERKO İLAÇ Genel Müdürü Ecz. Barış Özyurtlu anlattı…

“İlaçta, özellikle akut hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlarda talep patlaması yaşanıyor…”

“Tedarik zincirinde kırılma var…”

“Bazı düşük fiyatlı ürünlerin maliyeti hala satış fiyatının üzerinde, bu ürünleri üretmekte sektör zorlanıyor. Düşük fiyatlı ürünler için yeni bir fiyat iyileştirmesi talep edildi, konu hassasiyet ile değerlendirilip gerekli çalışmalar yapılıyor…”

“İlaç üretimi, piyasaya arzı kolay değil. Normalleşebilmek için 1-2 aylık bir süreye ihtiyaç var…”

ECZACININ SESİ/ ÖZEL SÖYLEŞİ

İlaçta yaşanan yokluk sorununu, BERKO İlaç Genel Müdürü Ecz. Barış Özyurtlu ile konuştuk. Yoğunluktan bir türlü bir araya gelemeyince oldukça uzun bir telefon söyleşisi yaptık.

Davetimi kabul edip, bilgilerini paylaşan BERKO İLAÇ Genel Müdürü Sayın Ecz. Barış Özyurtlu’ya teşekkür ederim.

Verdiği bilgileri olabildiğince özetleyerek yayımlıyoruz.

(Ecz. Hakan Gençosmanoğlu)

“Her İki Taraf ta İyi Niyetle Çalışıyor”

Öncelikle şunu söylemeliyim, gerek ilaç sanayi tarafı gerekse de Sağlık Bakanlığı tarafı son derece iyi niyetle ilaçta yaşanan sıkıntıyı aşmaya, normalleşmeye çalışıyor.

“Tedarik Zincirinde Kırılma Var”

Covid pandemisi sonrası tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de tedarik zincirinde bir kırılma var. İlaca, özellikle akut ilaçlarda bir talep patlaması yaşıyoruz. Öyle ki, pandemi döneminde 2 milyar 150 milyon kutu olan ilaç tüketiminin 2022 yılı için 2 milyar 800 milyon kutu olması bekleniyor. Gerçekten de ciddi bir talep patlaması yaşıyoruz. Akut hastalıkların tedavilerinde kullanılan ilaçların kullanımında yaklaşık yüzde 50’lik bir artış var. Biz şu anda çok yüksek tempoda ve vardiyalı çalışıyoruz. Açıkçası bu durum öngörülemedi ve hazırlığı yapılamadı. İlaç üretimini bugünden yarına yapamazsınız. 4-5 ay öncesinden hazırlığınızı, üretimde kullanılan her şeyi, hammaddeyi, yardımcı maddeyi, ambalaj materyallerini vb. hazırlamalısınız. Böylesi bir talep öngörülemediği için şimdi sıkıntı yaşanıyor. 

“Tedarikte Kısmi Sorun Var”

Tüm dünyada bir talep patlaması yaşandığı için ham maddede, yardımcı maddelerde gerekse de ambalaj maddelerinde bir tedarik sorunu zaman zaman yaşanıyor.

“Satış Fiyatı Üretim Maliyetlerini Karşılamayan Ürünler Var”

14 Aralık tarihinde ilaca yapılan fiyat iyileştirmesi son derece olumlu olmakla birlikte, düşük fiyatlı ilaçların maliyetlerinde hala bir sorun yaşıyoruz. Bazı düşük fiyatlı ürünlerin- ki bunlar genellikle akut hastalıklarda kullanılan ürünler- hala üretim maliyetleri satış maliyetlerinin üzerinde kalıyor. Yapılan fiyat iyileştirmesinin düşük fiyatlı ürünlere etkisi düşük olduğu için bu durum yaşanıyor. Bu ürünlerin üretim maliyetleri satış fiyatlarından daha yüksek olduğu için ilgili ürünlerin pazara erişimi zorlaşıyor.

Diğer yandan şunu da söylemek gerekiyor; maliyetleri nedeniyle pazara verilemeyen ucuz ürünlerin yerine, terapötik eşdeğer gruptaki daha pahalı ürünler reçetelenmek zorunda kalınıyor. Hatta bazen, fiyat farkı yüksek olan ürünlerin veya yurt dışı ilaç listesindeki ürünlerin reçete edilmesine sebep olabilmektedir. Bu durum, kamu maliyesine ek yük olmakla birlikte hastanın ilaca teminini de zorlaştırıyor.

Bu nedenle, düşük fiyatlı ürünler için yapılan iyileştirme talebimiz olumlu karşılık görmüş ve konu hassasiyetle değerlendirilmektedir.

Biz, Depocu Satış Fiyatı 55,89 TL altındaki 7061 adet ucuz ürüne (6433 imal, 628 ithal) 4 TL üretim desteği verilmesi ve aynı şekilde SGK iskonto baremlerinin bu doğrultuda revize edilmesini talep ediyoruz.

“Ne Olacak?”

Sözümün başında söyledim… Herkes iyi niyetle yaşanan sorunu aşmaya çalışıyor. Ancak ilaç üretimi, piyasaya arzı kolay değil. Tamamen normalleşebilmek için 1-2 aylık bir süreye ihtiyaç var.Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat