Grip aşılarının ülkemize gelmesi ile birlikte temin süreci ve geri ödeme koşulları eczacılarımızın gündemine girdi. Sizlere bu konularda bazı bilgiler vermeye çalışacağım. Öncelikle temin sürecin değinmek istiyorum.

Temin sürecinde öncelikle E-Nabız sistemi üzerinden influenza risk analizi ile riskli sayılan kişilere Reçetem Bilgi Sisteminden elektronik reçete düzenlenmesi gerekmektedir. Serbest hekimlerde dahil tüm hekimlerin RBS üzerinden reçete düzenlemeleri mümkündür. Düzenlenen reçete ile eczaneye yapılan başvuruda RBS üzerinden reçete elden satış olarak kaydedilerek İTS üzerinden aşının Ecza deposu kanalı ile siparişi verilir ve reçete hastanın sigorta durumuna göre elden veya medula sisteminden içeri aktarma yapılarak temin işlemi gerçekleştirilir.

Temin Adımları:

1.   Hekim aşı için Reçetem Sistemi’nde elektronik reçete düzenler.

2.   E-Nabız’da hastanın risk değerlendirmesi uygunsa elektronik reçete numarası oluşturulur

3.   Eczaneye başvuran hastanın E-reçete numarası eczacı tarafından Reçetem Sistemi’ne girilir.

4.   Reçetem Sistemi’ne kayıt oluşturulunca ilaç depodan sipariş edilir.

 

Aşı Temin Sürecinde Dikkat Edilecek Hususular:

1.   RBS sisteminde elektronik reçetede aşı birden fazla kutu olarak düzenlese bile sistemsel olarak bir kutu temin edilmelidir

2.    Risk tanımlaması Sağlık Bakanlığı tarafından hastanın ilaçları, hastalıkları, tahlilleri vb ile yazılımsal olarak Charlson Comorbidite İndeksi esas alınarak hesaplanmaktadır.

3.   Medula’ya kayıt oluşturmadan, sadece Reçetem Sistemi’nde kayıt edilen reçetelerle hak sahipleri aşılarını ücretli olarak ya da karşılaması durumunda özel sigortaları üzerinden alabilmektedirler.

  1. Eczaneler için şu an depolardan tedarik edilebilecek aşı sayısında günlük veya haftalık bir adet kısıtlaması bulunmamaktadır.

 

Geri Ödeme Koşulları:

Grip aşıları Sağlık Uygulama Tebliğinin 2.4.3.B maddesine istinaden geri ödeme kapsamındadır. Bu madde kapsamında sağlık raporu ile veya rapor aranmaksızın grip aşıları karşılanabilir.

’’ 2.4.3-B- Grip aşısı bedeli; 65 yaş ve üzerindeki kişiler ile yaşlı bakımevi ve huzurevinde kalan kişilerin bu durumlarını belgelendirmeleri halinde sağlık raporu aranmaksızın; gebeliğin 2. veya 3. trimesterinde olan gebeler, astım dâhil kronik pulmoner ve kardiyovasküler sistem hastalığı olanlar, diyabet dâhil herhangi bir kronik metabolik hastalığı, kronik renal disfonksiyonu, hemoglobinopatisi veya immün yetmezliği olan veya immünsupresif tedavi alanlar ile 6 ay - 18 yaş arasında olan ve uzun süreli asetil salisilik asit tedavisi alan çocuk ve adolesanların hastalıklarını/gebelik durumunu belirten sağlık raporuna dayanılarak tüm hekimlerce (Ek:RG- 10/05/2018-30417/ 1md. Yürürlük:18/05/2018) her Eylül ilâ Şubat dönemleri içerisinde reçete edildiğinde (Mülga: RG- 10/05/2018-30417/ 1md. Yürürlük:18/05/2018) yılda bir defaya mahsus olmak üzere karşılanır. ‘’

 

Grip aşısı Karşılarken Dikkat Edilecek Hususlar:

1.   65 yaş üstü kişiler için medulada kişi kartında yaş bilgisi bulunduğundan ek belge aranmadan aşı ödenir.

2.   Yaşlı bakımevi ve huzurevinde kalan kişiler için bu durumun belgelenmesi şarttır.

3.   Gebeliğin ilk trimesterinde (ilk 3 ay) grip aşısı ödenmez. 2 ve 3. Trimesterde ve sağlık raporu ile belgelenmek şartı ile aşı karşılanabilir.

4.   Madde de belirtilen hastalıklara ilişkin kişinin aktif raporunun bulunması gerekmektedir.

5.   Hipertansiyon kardiyovasküler sistem hastalığı kapsamında bulunduğundan aktif rapor şartı ile aşı karşılanabilir.

6.   KOAH kronik pulmoner hastalık grubunda bulunduğundan aktif rapor şrtı ilr aşı karşılanabilir.

7.   Metabolik hastalıkların kapsamı incelendiğinde protein, karbonhidrat ve yağ asitlerinin sentesi ya da katabolizması ile ilgili olaylar sonucu gelişen patolojik tabloları içerir. Bunların çoğunluğu bir maddenin başka bir maddeye çevrilmesini kolaylaştıran enzimleri kodlayan tek gen hatalarından kaynaklanmaktadır. Bozuklukların çoğunda sorunlar toksik maddelerin birikmesi ya da normal işlev için gerekli maddelerin sentezlenememesi sonucu yeteneklerin azalması ile görülür. Bu kapsamdaki hastalıklar aktif rapor ile belgelenmiş ise aşı karşılanabilir.

8.   Kronik böbrek yetmezliği ve ilişkili sendromlar için aktif rapor şartı ile aşı karşılanabilir.

9.    Kanser hastalarının aşı temini için tedavi planında immünsupresif ilaç kontrolü gerekmektedir. Ör. Letrazol kullanan meme kanseri bulunan kişinin grip aşısı geri ödeme kapsamında değildir.

10.Multiple Skleroz (MS) hastalığı olan kişilerde immünsupresif etkisi olan ilaç varlığı kontrol edilmelidir. Ör. Fampiridin kullanan MS hastası grip aşısı için geri ödeme kapsamında değildir

11.Kortizon kullanımı aktif rapor ile belgelenmiş kişiler grip aşısı için geri ödeme kapsamındadır.

12.Genel olarak immünsupresif ilaç grupları ATC indeks üzerinden kontrol edilebilir.

13.Medula sisteminde grip aşısı eylül ve şubat ayları arasında geri ödemede olup bir 8 ay ara ile temine sistem izin vermektedir. Hekim veya eczacı tarafından sistemde HA 1 yıl olarak girilmiş reçeteler için SSGM lere doz düzeltme dilekçesi ile başvurulmalıdır.

14.Medula sisteminde 65 yaş üstü ve yaşlı bakımevi /huzurevinde kalan kişiler için 220 uyarı kodu seçilmelidir.

15.2.4.3.B maddesi kapsamında aktif sağlık raporu bulunan kişiler için 216 uyarı kodu seçilmelidir.

16.Uzun süre ASA tedavisi alan 6-18 yaş arası çocuklar için raporla belgelenmesi şartı ile grip aşısı karşılanabilir.

 

Yukarıda belirtilen maddelere dikkat ederek grip aşılarının karşılanmasını tavsiye ediyorum. İadesiz kesintisiz günler dileği ile…

 

 Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat