15 Mayıs 2023 PAZARTESİ        Resmî Gazete      Sayı : 32191

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

Tüm başvurular https://personelilan.gazi.edu.tr/ adresi üzerinden elektronik olarak alınacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

 

SIRA NO: 6

UNVAN: Profesör

BİRİM: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Eczacılık Teknolojisi

ANABİLİM DALI: Farmasötik Teknoloji

DERECE: 1

ADET: 1

BAŞVURU ŞARTLARI: Doçentliğini farmasötik teknoloji alanında almış olmak, iyontoforez, karbon nanotüp ve nanoyapılı ilaç taşıyıcı sistemler konularında çalışmaları olmak.

 

SIRA NO: 7

UNVAN: Doçent

BİRİM: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Temel Eczacılık Bilimleri

ANABİLİM DALI: Analitik Kimya

DERECE: 1

ADET: 1

BAŞVURU ŞARTLARI: Doçentliğini eczacılıkta analitik kimya alanında almış olmak, elektrokemilüminesans alanında çalışmaları olmak.Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat