KIRMIZI REÇETELERE YAZILACAK OLAN UYUŞTURUCU MADDE VE MÜSTAHZARLARININ BU REÇETELERE YAZILABİLECEK AZAMİ DOZ

MİKTARLARI

 

UYUŞTURUCU MADDE/MÜSTAHZARLAR YAZILABİLECEK MAKSİMAL DOZ

 

1) MORPHİNE HCL 300 mg(Parenteral)

Morphine HCL 0,01 g Ampul 30 amp

Morphine HCL 0,02 g Ampul 15 amp

NOT:Reçete, aksi gerekçeli bir raporla belirtilmediği taktirde 5 günden önce tekrarlanamaz.

 

2) MORPHİNE HCL 2700 mg(Oral)

Vendal Retard Tablet (30x10 mg) 9 Kutu

Vendal Retard Tablet (30x30 mg) 3 Kutu

Vendal Retard Tablet (30x60 mg) 1 Kutu

Vendal Retard Tablet (20x100 mg) 1 Kutu

 

3) MORPHİNE SULFATE 2700 mg(Oral)

MST Continius Tablet (20x10 mg) 13 Kutu

MST Continius Tablet (14x30 mg) 6 Kutu

MST Continius Tablet (6x60 mg) 7 Kutu

MST Continius Tablet (4x100 mg) 6 Kutu

M-ESLON Mikropellet Kapsül (21x10 mg) 12 Kutu

M-ESLON Mikropellet Kapsül (14x30 mg) 6 Kutu

M-ESLON Mikropellet Kapsül (7x60 mg) 6 Kutu

M-ESLON Mikropellet Kapsül (7x100 mg) 3 Kutu

NOT:Reçete, aksi gerekçeli bir raporla belirtilmediği taktirde 10 günden önce tekrarlanamaz.

 

4) PETHİDİNE HCL 1500 mg(Parenteral)

Aldolan Ampul 100 mg 15 Ampul

Pethidine Antigen Ampul 100 mg 15 Ampul

NOT:Reçete, aksi gerekçeli bir raporla belirtilmediği taktirde 5 günden önce tekrarlanamaz.

 

5) PETHİDİNE HCL 6000 mg(Oral)

NOT:Reçete, aksi gerekçeli bir raporla belirtilmediği taktirde 10 günden önce tekrarlanamaz.

 

6) OXYMORPHONE 25 mg

 

7) HYDROMORPHONE 35 mg

 

8) POUDRE D'OPİUM 1250 mg

 

9) TEİNTURE D'OPİUM 12,5 g

 

10) CODEİNE 1000 mg

NOT:Reçete, aksi gerekçeli bir raporla belirtilmediği taktirde 10 günden önce tekrarlanamaz.

 

11) CODEİNE PHOSPHATE ½ H2O 1400 mg

NOT:Reçete, aksi gerekçeli bir raporla belirtilmediği taktirde 10 günden önce tekrarlanamaz

 

12) OXYCODEİNE 50 mg

 

13) HYDROCODEİNE 110 mg

 

14) DİHYDROCODEİNE 600 mg

 

15) ETHYL MORPHİNE(DİONİNE) 375 mg

 

16) FENTANYL 1500 microg(1,5 mg)

Fentanyl Citrate Ampul 10x2 ml (50 mcg/ml) 1 Kutu

Fentanyl Citrate Flakon 10 ml (50 mcg/ml) 3 Flakon

Fentanyl Citrate Flakon 20 ml (50 mcg/ml) 1 Flakon

Fentanyl Citrate BP Antigen Ampul 10x2 ml (50 mcg/ml) 1 Kutu

 

Transdermal Flaster(Fentanyl) 75 mg

Durogesic 12 microg/saat Transdermal Flaster 6 Kutu

Durogesic 25 microg/saat Transdermal Flaster 6 Kutu

Durogesic 50 microg/saat Transdermal Flaster 3 Kutu

Durogesic 75 microg/saat Transdermal Flaster 2 Kutu

Durogesic 100 microg/saat Transdermal Flaster 1 Kutu

NOT:75 mg'lık miktar aşılmamak kaydıyla, bir reçeteye bu ilacın farklı dozlar içeren miktarları yazılabilir.

Reçete, aksi gerekçeli bir raporla belirtilmediği taktirde 10 günden önce

tekrarlanamaz.

 

17) FENTANYL SİTRAT

ACTİQ 200 mcg Oromukozal Aplikatörlü Pastil 2 Kutu

ACTİQ 400 mcg Oromukozal Aplikatörlü Pastil 1 Kutu

ACTİQ 800 mcg Oromukozal Aplikatörlü Pastil 1 Kutu

 

18) ALFENTANİL HCL 7 mg

Rapifen Ampul 5x2 ml(0,5 mg/ml) 1 Kutu

Rapifen Ampul 5x10 ml(0,5 mg/ml) 1 Kutu

 

19) REMİFENTANİL

Ultiva Enjektabl Flakon 1 Kutu

 

20) SUFENTANİL SİTRAT 0,05 mg

Sufenta Ampul 5x2 ml(0,005 mg/ml) 1 Kutu

Sufenta Ampul 5x10 ml(0,005 mg/ml) 1 Kutu

 

21) DEXTROPROPOXYPHENE HCL 1000 mg

 

22) TİLİDİNE HCL(Dalidine) 1000 mg

 

23) DİPHENOXYLATE HCL 38 mg

 

24) PENTAZOCİNE(Basta, Sosegon Ampul-Tablet) 300 mg

 

25) METHADONE 125 mg

 

26) NORMETHADONE(Ticarda Damla) 112 mg

 

27) COCAİNE 225 mg

 

28) METHYLPHENİDATE HCL 1200 mg

Ritalin Tablet(30x10 mg) 4 Kutu

NOT 1: Ritalin tablet adlı müstahzardan çocuk ve erişkin psikiyatrisi ve çocuk ve erişkin nörolojisi uzmanlarınca kırmızı reçeteye bir aylık tedavi için en fazla dört kutu yazılabilir.

 

Concerta 18 mg tablet (30x10 mg) 1 Kutu

Concerta 36 mg tablet (30x36 mg) 1 Kutu

Concerta 54 mg tablet (30x54 mg) 1 Kutu

Concerta 27 mg tablet 1 Kutu

NOT 2: Concerta tablet adlı müstahzardan çocuk ve erişkin psikiyatrisi ile çocuk ve erişkin nörolojisi uzmanlarınca bir kırmızı reçeteye bir aylık tedavi için her bir formundan en fazla bir kutu yazılabiliyor olup, Concerta 54 mg yerine söz konusu ilacın 36+18 veya 18 mg'lık formundan üç kutu şeklinde kırmızı reçeteye yazılması farmakoekonomik yönden uygun değildir.

Ayrıca günlük 72 mg doz kullanması gereken hastalarda ise sağlık kurulu raporu olmak şartıyla farmakoekonomik yönden Concerta 36 mg tabletinden bir kırmızı reçeteye iki kutu yazılabilir.

NOT 3: Bazı özel durumlarda, Concerta Kontrollü salım tableti ile yapılan tedaviye Ritalin tablet eklenebiliyor olup, bu durumda Concerta Kontrollü salım tabletin 1 kırmızı reçeteye yazılabilecek maksimum dozu aşılmamak kaydıyla Ritalin Tablet isimli müstahzardan en fazla 1 kutu eklenebilir.

29) BUPRENORPHİNE HCL 9 mg(Parenteral)

Temgesic Ampul(5x0,3 mg) 30 Ampul

 

30) BUPRENORPHİNE HCL 10 mg(Oral)

Temgesic Sublingual Tablet(50x0,2 mg) 1 Kutu

Nopan Sublingual Tablet(20x0,2 mg) 2 Kutu

 

31) HYDROMORPHONE HCL

Jurnista 8mg uzun salımlı tablet 1 Kutu (28 günlük süre için)

Jurnista 16mg uzun salımlı tablet 1 Kutu (28 günlük süre için)

Jurnista 32mg uzun salımlı tablet 1 Kutu (28 günlük süre için)

Jurnista 64mg uzun salımlı tablet 1 Kutu (28 günlük süre içinDosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat