AKCİĞER KANSERİNDE KAPALI AMELİYATLAR NASIL YAPILIYOR?

Akciğer kanserinde uygulanan kapalı ameliyatlar, ameliyat sonrası hastaların iyileşme süresini kısaltıyor. Pekiyi göğüs cerrahisinde kapalı ameliyatlar nasıl gerçekleşiyor, hangi teknikler uygulanıyor, avantajları neler? Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Özkan Demirhan anlattı. Dünyada en sık görülen kanserlerden biri olan ve sinsi seyreden akciğer kanseri göğüs ağrısı, nefes darlığı, kanlı balgam tükürme, öksürük gibi belirtiler veriyor. Akciğer kanserinde hastalar çoğu zaman doktora başvurmakta geç kalıyor bu da tedavi seçeneklerini azaltıyor. Bundan dolayı 40 yaşından sonra rutin akciğer kontrolleri yaptırmak gerekir. Erken tanıda ise cerrahi gündeme gelebiliyor.

Cerrahide son yıllarda uygulanan kapalı ameliyatlar yani minimal invaziv yöntemler cerrahi sonrası hastanın iyileşme süresini kısaltmaktadır. Konu ile ilgili bilgi veren Göğüs Cerrahisi Uzmanı. Prof. Dr. Özkan Demirhan, "Son yıllarda tüm cerrahi branşlarda olduğu gibi göğüs cerrahisinde de minimal invaziv yöntemler tercih edilmektedir. Bunlar Videotorakoskopik ve Robotik ameliyatlardır. Robotik ameliyatların pek çok avantajından söz edebiliriz. Cerrah açısından baktığımızda, cerraha torakoskopik aletlerin sağlayamadığı serbestlik derecesinde ve el bileğinden daha avantajlı deneyim sağlamasına neden olmaktadır. Ayrıca el titremesinin de önüne geçen bir yöntemdir. Öte yandan görüntü 3 boyutlu olduğu için cerraha alan derinliği sağlar. Diğer taraftan Video Yardımlı ameliyatlar olan VATS tekniği de günümüzde erken evre akciğer kanserinde hasta açısından herhangi bir olumsuz durum yoksa ve onkolojik açıdan yeterli bir cerrahi uygulanabilecekse VATS ile rezeksiyon öncelikle yapılmalıdır. Bu teknikle 2 veya tek küçük kesi ile cerrahın eli göğüs kafesine girmeden, özel aletler ve kamera yardımı ile yapılan ameliyat yöntemidir. VATS ile akciğer kanseri ameliyatlarından wedge rezeksiyon, segmentektomi,lobektomi, sleeve  lobektomi, genişletilmiş rezeksiyonlar ve pnömonektomi yapılmaktadır. Kapalı ameliyatlar küçük çaplı lezyonlarda tercih edilir ancak büyük çaplı santral (hiler) ( kalbe yakın kitlelerde) bu ameliyatları önermiyoruz bunun yerine açıkameliyatların yapılması gerekir." dedi.

KAPALI AKCİĞER AMELİYATININ AVANTAJLARI

Kapalı ameliyatların hasta açısından avantajlarına da değinen Özkan Demirhan, "Bu ameliyatların en büyük avantajı   komplikasyonları minimuma indirmesidir. Öte yandan ameliyat sonrası hasta daha az ağrı hisseder, hastanede kalış süresi azalır.
Onkolojik tedavi gerekse bile bu hastaların tedaviye yanıtı daha başarılı oluyor." şeklinde konuştu.Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat