29 Nisan 2024 PAZARTESİ        Resmî Gazete      Sayı : 32531

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 12.06.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi’nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara göre öğretim elemanları alınacaktır.

Başvuru Süresi : 29/04/2024 - 13/05/2024

Son Başvuru Tarihi : 13/05/2024 Saat: 17:00

Başvuruda İstenen Belgeler : Özgeçmiş (YÖK formatlı), 2 adet fotoğraf, kimlik fotokopisi, adli sicil kaydı, askerlik durum belgesi, mezuniyet belgeleri, yabancı dil belgesi. Detaylı bilgiye www.lokmanhekim.edu.tr sayfasından ulaşabilirsiniz. Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi için Sınav Takvimi:

Ön Değerlendirme Sonuçları İlan Tarihi : 17/05/2024

Giriş Sınavı Tarihi : 21/05/2024

Sonuç Açıklama Tarihi : 24/05/2024

 

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

ANABİLİM DALI: Eczacılık Temel Bilimleri

UNVAN: Doçent

KADRO SAYISI: 1

AÇIKLAMA: Kimya Bilim alanında Doçent ünvanına sahip olmak. Tiyofen, pirol ve karbazol esaslı heterosiklik bileşiklerin sentezi ve farklı elektronik uygulamalarına yönelik çalışmalar yapmış olmak.

 

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi (İng)

ANABİLİM DALI: Eczacılık Temel Bilimleri

UNVAN: Doçent

KADRO SAYISI: 1

AÇIKLAMA: Kimya Bilim alanında Doçent ünvanına sahip olmak. İpek fibroin temelli yara örtü malzemeleri ve nanoplazmonik sensörler alanında çalışmalar yapmış olmak ve yüksek öğrenim kurumlarında İngilizce ders verebilecek niteliğe sahip olmak.

 

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

ANABİLİM DALI: Analitik Kimya

UNVAN: Arş. Gör

KADRO SAYISI: 1

AÇIKLAMA: Eczacılık Fakültesi / Kimya bölümü mezunu olmak

 

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

ANABİLİM DALI: Farmasötik Mikrobiyoloji

UNVAN: Arş. Gör

KADRO SAYISI: 1

AÇIKLAMA: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak

 

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi (İng)

ANABİLİM DALI: Farmakognozi

UNVAN: Profesör / Doçent / Dr. Öğr. Üyesi

KADRO SAYISI: 1

AÇIKLAMA: Tercihen Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. Farmasötik botanik alanında doktora yapmış olmak, yüksek öğrenim kurumlarında İngilizce ders verebilecek niteliğe sahip olmak

 

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

ANABİLİM DALI: Farmakognozi

UNVAN: Arş. Gör

KADRO SAYISI: 1

AÇIKLAMA: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak

 

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

ANABİLİM DALI: Farmasötik Kimya

UNVAN: Profesör / Doçent / Dr. Öğr. Üyesi

KADRO SAYISI: 1

AÇIKLAMA: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak., Farmasötik Kimya alanında doktora yapmış olmak

 

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

ANABİLİM DALI: Farmasötik Kimya

UNVAN: Arş. Gör.

KADRO SAYISI: 1

AÇIKLAMA: Eczacılık Fakültesi mezunu olma

 

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

ANABİLİM DALI: Farmasötik Toksikoloji

UNVAN: Profesör / Doçent / Dr. Öğr. Üyesi

KADRO SAYISI: 1

AÇIKLAMA: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Farmasötik Toksikoloji alanında doktora yapmış olmak

 

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

ANABİLİM DALI: Farmasötik Toksikoloji

UNVAN: Doçent

KADRO SAYISI: 1

AÇIKLAMA: Farmasötik Teknoloji alanında Doçent ünvanını almış olmak, Tescil edilmiş patentlerde yer almış olmak, tercihan nanoteknoloji alanında araştırmalar yapmış olmakDosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat