Fenerbahçe Üniversitesi Klinik Eczacılık Yüksek Lisans Programı

İnsanoğlunun yaşadığı sağlık sorunlarına yönelik uygulanan sayısız tedavi yöntemi arasında en çok tercih edilen ve etkili olan yöntemlerin başında ilaç tedavisi gelmektedir. Tedavi esnasında kullanılan ilaçlar; sağlığa kavuşma, sağlığın sürdürülmesi ve sağlıklı yaşam için etkili olsa da bazı yan etkilere veya komplikasyonlara yol açabilmektedir. Bu nedenle ilaçların doğru şekilde, dozda ve sürede kullanılması, ilaç tedavisinden en yüksek verimi almak için hayati öneme sahiptir.

Klinik eczacılık, hastalığı önlemek ve hastanın sağlığını korumak, mevcut bir hastalığı iyileştirmek amacıyla eczacının hastanın ilaç tedavisini en uygun şekilde düzenlemesini ve hasta eğitimi de dahil olmak üzere çeşitli hasta bakım hizmetlerini hastanın yararına olacak şekilde sunmasını kapsayan bir bilim dalıdır. Klinik eczacılık hizmetleri, hastanelerde yataklı servislere ek olarak polikliniklerde, aile sağlık merkezlerinde, huzurevlerinde, evde bakım sağlık hizmetlerinde, serbest eczanelerde, kısacası ilaç kullanan hastanın olduğu her yerde sunulabilir.

Sadece Eczacılık Fakültesi mezunlarının kabul edildiği programımız, ülkemizde klinik eczacılık yaklaşımının yaygınlaştırılması ve ilaçların akılcı kullanımının sağlanması amacıyla nitelikli uzman eczacılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Klinik Eczacılık yüksek lisans eğitiminin hedefleri; hastalarda mevcut olan ancak henüz ilaç tedavisi başlanmamış sağlık sorunlarına uygun ilaç tedavilerinin başlatılması, tedavi süresi boyunca uygulanan ilaçların yan etkileri, komplikasyonları veya beklenmeyen etkileri bakımından takibi, hastalara ilaç kullanımları konusunda bilgilendirme ve tavsiyelerde bulunulması, akılcı ilaç kullanımı hakkında sağlık profesyonellerine eğitimlerde bulunulması, klinik ekiple birlikte hastanın sağlık durumuna en uygun ve etkili ilaç tedavi planının belirlenmesinde aktif rol oynamaktadır.

Bu hedefler doğrultusunda vaka ve akademik çalışmalara yer verilmektedir.

Bilgi için: lisansustu@fbu.edu.tr

Ebru Büyükkıvanç / Enstitü Sekreteri  -  0216 910 1907 / 1755

Dr. Öğr. Üyesi Sevim ŞAHİN / Müdür Yardımcısı -  0216 910 1907 / 1808

Klinik Eczacılık Tezsiz Yüksek Lisans Programı 

Başvuru Tarihleri: ……………. - …………………….

Türk Öğrenci Başvuru Paneli

https://ois.fbu.edu.tr/ogrenciler/onlinebasvuru/form    

Uluslararası Öğrenci Başvuru Paneli

https://ois.fbu.edu.tr/ogrenciler/applicationform/form/ln/en/view/form

 

Başvuru Koşulları

 1. Ülkemizdeki üniversitelerin veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurtdışındaki üniversitelerin 4 ya da 5 yıllık Eczacılık fakültelerinden mezun olmak.

 2. Yurtdışında öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların eğitim aldıkları yükseköğretim kurumunun denkliği için YÖK’e başvurarak denklik belgesi almaları gerekir. Denklik belgesi üniversiteye kayıt sırasında sunulmalıdır.

Uluslararası Öğrenci Başvuru Koşulları

 1. Ülkemizdeki üniversitelerin veya YÖK tarafından denklik/okul tanıma belgesi kabul edilen yurtdışındaki üniversitelerin 4 ya da 5 yıllık Eczacılık fakültelerinden mezun olmak.

 1. Yurtdışında öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adayların eğitim aldıkları yükseköğretim kurumunun denkliği için YÖK’e başvurarak denklik belgesi almaları gerekir. Denklik belgesi üniversiteye kayıt sırasında sunulmalıdır. 

 2. Türkçe eğitim verilen yüksek lisans programlarına başvuruda bulunan yabancı uyrukluların, yurt içindeki veya yurt dışındaki herhangi bir yükseköğretim kurumunda eğitim dili Türkçe olan bir lisans veya lisansüstü programdan mezun olmaları ya da Fenerbahçe Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Yunus Emre Enstitüsü veya Türkiye'deki diğer üniversitelerin Türkçe öğretim merkezlerinden biri tarafından yapılan Türkçe yeterlik sınavından en az B2 veya denk puan aldığını gösteren resmî belgeye sahip olması gerekir.

Başvuru Evrakları         

Tüm belgeler, Türkçe veya İngilizce dilinde hazırlanmış olmalıdır. Diğer dillerde olan belgelere ek olarak Türkçe veya İngilizce dilinde tercümeleri de sunulmalıdır.

 1. Lisans Diploması veya E- Devlet Mezuniyet Belgesi

 2. Transkript (Üniversiteden ıslak imzalı-barkodlu) veya E-Devlet Transkript Belgesi

 3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

 4. E-Devlet Askerlik Durum Belgesi

 5. 3 Adet Fotoğraf

 6. Yurtdışı Mezuniyetlerde YÖK Denklik Belgesi

Uluslararası Öğrenci Başvuru Evrakları

 1. Lisans Diploması veya Mezuniyet belgesi ve Türkçeye çevrilmiş noter onaylı sureti

 2. Transkript belgesinin aslı ve Türkçeye çevrilmiş noter onaylı sureti

 3. YÖK Denklik Belgesi

 4. Türkçe Dil Belgesi (en az B2 düzeyinde yeterlik belgesi)

 5. Pasaport Fotokopisi

 6. 3 Adet Fotoğraf

 7. İkamet Kimlik Kartı (İkamet Kimlik Kartı olmayanlar için ikamet başvurusunda sağlık sigortası ve 4 adet fotoğraf)

Kabul Koşulları

Klinik Eczacılık Anabilim Dalı

Klinik Eczacılık Tezsiz Yüksek Lisans Programı

(Türk ve Uluslararası Öğrenciler)

Mezuniyet Not Ortalaması

Mülakat

%40

%60

 

Adayların başarı sıralaması kabul koşullarında belirtilen mezuniyet not ortalaması ve mülakat sonucu dikkate alınarak yapılır. Asil adayların kaydolmaması durumunda yedek adaylar için aynı işlem uygulanır. Program kontenjanı toplam 30’dur.

Başvuru, Değerlendirme ve Kabul Süreci
Yabancı Dil Eş Değerlik
ALES-GRE-GMAT Dönüşüm TablosuDosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat