27 Şubat 2024 SALI        Resmî Gazete      Sayı : 32473

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca ''Öğretim Üyesi'' alınacaktır. Başvurular, belirtilen süreler içerisinde, Üniversitemiz İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne şahsen/posta yolu ile yapılabilir.

Postadaki gecikmeler, eksik belge ile yapılan veya süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlan Başlama Tarihi : 27.02.2024

İlan Bitiş Tarihi : 12.03.2024

 

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Temel Eczacılık Bilimleri

ANABİLİM DALI: Farmasötik Mikrobiyoloji

UZMANLIK ALANI/ARANILAN ŞARTLAR: Farmasötik Mikrobiyoloji veya Mikrobiyoloji alanlarından birinde doçentlik unvanına sahip olmak

KADRO ÜNVANI: Profesör

KADRO SAYISI: 1

 

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi (İngilizce)

BÖLÜM: Eczacılık Meslek Bilimleri

ANABİLİM DALI: Farmakognozi

UZMANLIK ALANI/ARANILAN ŞARTLAR: Farmakognozi alanında doktorasını yapmış olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinde 85 ve üzeri puana sahip olmak.

KADRO ÜNVANI: Doktor Öğretim Üyesi

KADRO SAYISI: 1

 

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi (İngilizce)

BÖLÜM: Eczacılık Meslek Bilimleri

ANABİLİM DALI: Farmakoloji

UZMANLIK ALANI/ARANILAN ŞARTLAR: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak ve Farmakoloji alanında doktorasını yapmış olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden 85 ve üzeri puana sahip olmak.

KADRO ÜNVANI: Doktor Öğretim Üyesi

KADRO SAYISI: 1

 

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi (İngilizce)

BÖLÜM: Eczacılık Meslek Bilimleri

ANABİLİM DALI: Farmasötik Kimya

UZMANLIK ALANI/ARANILAN ŞARTLAR: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak ve Farmasötik Kimya alanında doktorasını yapmış olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinde 85 ve üzeri puana sahip olmak.

KADRO ÜNVANI: Doktor Öğretim Üyesi

KADRO SAYISI: 1

 

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi (İngilizce)

BÖLÜM: Eczacılık Meslek Bilimleri

ANABİLİM DALI: Farmasötik Toksikoloji

UZMANLIK ALANI/ARANILAN ŞARTLAR: Farmasötik Toksikoloji alanında doktorasını yapmış olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinde 85 ve üzeri puana sahip olmak.

KADRO ÜNVANI: Doktor Öğretim Üyesi

KADRO SAYISI: 1

 

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi (İngilizce)

BÖLÜM: Temel Eczacılık Bilimleri

ANABİLİM DALI: Farmasötik Mikrobiyoloji

UZMANLIK ALANI/ARANILAN ŞARTLAR: Farmasötik Mikrobiyoloji veya Mikrobiyoloji alanlarından birinde doktorasını yapmış olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinde 85 ve üzeri puana sahip olmak.

KADRO ÜNVANI: Doktor Öğretim Üyesi

KADRO SAYISI: 1

 

Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik'in İlgili maddeleri Uyarınca "Öğretim Elemanı" Alınacaktır.

Başvurular, belirtilen süreler içerisinde, Üniversitemiz İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne şahsen/posta yolu ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler, eksik belge ile yapılan veya süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Duyuru Başlama Tarihi : 27.02.2024

Son Başvuru Tarihi : 12.03.2024

Ön Değerlendirme Tarihi : 13.03.2024

Sınav Giriş Tarihi : 15.03.2024 S

onuç Açıklama Tarihi : 18.03.2024

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.biruni.edu.tr

 

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Eczacılık Meslek Bilimleri

ANABİLİM DALI: Farmasötik Toksikoloji

UZMANLIK ALANI/ARANILAN ŞARTLAR: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak ve Farmasötik Toksikoloji alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

KADRO ÜNVANI: Araştırma Görevlisi

KADRO SAYISI: 1

ALES PUANI: Say-70

YABANCI DİL PUANI: 50

 

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi (İngilizce)

BÖLÜM: Eczacılık Teknolojisi Bölümü

ANABİLİM DALI: Farmasötik Teknoloji

UZMANLIK ALANI/ARANILAN ŞARTLAR: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak ve Farmasötik Teknoloji alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

KADRO ÜNVANI: Araştırma Görevlisi

KADRO SAYISI: 1

ALES PUANI: Say-70

YABANCI DİL PUANI: 50

 

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi (İngilizce)

BÖLÜM: Temel Eczacılık Bilimleri

ANABİLİM DALI: Analitik Kimya

UZMANLIK ALANI/ARANILAN ŞARTLAR: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak ve Analitik Kimya veya Organik Kimya alanlarından birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

KADRO ÜNVANI: Araştırma Görevlisi

KADRO SAYISI: 1

ALES PUANI: Say-70

YABANCI DİL PUANI: 50

 

FAKÜLTE: Meslek Yüksek Okulu

BÖLÜM: Eczane Hizmetleri

ANABİLİM DALI: -

UZMANLIK ALANI/ARANILAN ŞARTLAR: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak.

KADRO ÜNVANI: Öğretim Görevlisi

KADRO SAYISI: 1

ALES PUANI: Say-70

YABANCI DİL PUANI: -Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat