15 Eylül 2023 CUMA        Resmî Gazete      Sayı : 32310

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31.Maddesi ile 09 Kasım 2018 tarihli, 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır.

 

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM/ANABİLİM DALI: Farmakognozi

KADRO UNVANI: Öğretim Görevlisi

KADRO SAYISI: 1

NİTELİK: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak Farmakognozi alanında doktora derecesine sahip olmak. Bitkilerden sekonder metabolitlerin izolasyonu ve yapı tayini konularında araştırma makalelerine sahip olmak. (Yüksek lisans derecesinden sonra)

ALES/YDS EŞDEĞERİ PUANI: ALES 70 YDS 85

 

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM/ANABİLİM DALI: Klinik Eczacılık

KADRO UNVANI: Araştırma Görevlisi

KADRO SAYISI: 1

NİTELİK: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. Klinik Eczacılık alanında yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olmak.

ALES/YDS EŞDEĞERİ PUANI: ALES 70 YDS 80

 

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM/ANABİLİM DALI: Biyokimya

KADRO UNVANI: Araştırma Görevlisi

KADRO SAYISI: 1

NİTELİK: Eczacılık Fakültesi veya Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunu olmak. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik/Tıbbi Biyokimya yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olmak.

ALES/YDS EŞDEĞERİ PUANI: ALES 70 YDS 80

 

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM/ANABİLİM DALI: Farmakognozi

KADRO UNVANI: Araştırma Görevlisi

KADRO SAYISI: 1

NİTELİK: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. Farmakognozi doktora programına kayıtlı olmak.

ALES/YDS EŞDEĞERİ PUANI: ALES 70 YDS 80

 

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM/ANABİLİM DALI: Farmasötik Toksikoloji

KADRO UNVANI: Araştırma Görevlisi

KADRO SAYISI: 2

NİTELİK: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. Farmasötik Toksikoloji doktora programına kayıtlı olmak.

ALES/YDS EŞDEĞERİ PUANI: ALES 70 YDS 80

 

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM/ANABİLİM DALI: Farmasötik Kimya

KADRO UNVANI: Araştırma Görevlisi

KADRO SAYISI: 1

NİTELİK: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. Farmasötik Kimya alanında yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olmak

ALES/YDS EŞDEĞERİ PUANI: ALES 70 YDS 80

 

 

BAŞVURU DEĞERLENDİRME VE SINAV TAKVİMİ:

İlan Tarihi: 15.09.2023

Son Başvuru Tarihi: 29.09.2023

Ön Değerlendirme Tarihi:03.10.2023

Sözlü - Yazılı Sınav Giriş Tarihi ve Yeri: 05.10.2023 Saat: 13.00-14.00 Mühendislik Binası – 2. Kat C666

Sonuç Açıklama Tarihi: 09.10.2023

 

Başvuru Bilgileri:

Kabul Edilecek Başvuru Şekli: Şahsen veya Posta ile (Başvuru belgeleri hiçbir şekilde iade edilmez.) Başvurular ilgili fakülte dekanlıklarına yapılmaktadır.

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi: Ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları, Üniversitemizin web sitesinde duyurulacaktır. www.yeditepe.edu.trDosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat