GRİP AŞISI TEDARİKİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME (2023)

Değerli Üyelerimiz,

Grip aşılarının temini hakkında Sağlık Bakanlığı tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmamış olmakla birlikte, sahadan aldığımız bildirimler ve mevcut incelemelerle belirlenen konular aşağıda başlıklar halinde paylaşılmıştır. Süreç ile ilgili resmi bir duyuru oldukça bilgilendirme metni güncellenecektir.

 

BARKOD

AŞININ ADI

SGK

P.S.F.

8699522964413

FLUARIX TETRA IM ENJEKSIYON ICIN SUSPANSIYON ICEREN KULLANIMA HAZIR ENJEKTOR 0,5 ml 1x0,5 ml enjektör

(GSK)

HAYIR

436.27

8699548955365

INFLUVAC TETRA IM/SC ENJEKSIYONLUK SUSPANSIYON ICEREN KULLANIMA HAZIR ENJEKTOR 1x0,5 ml enjektör

(ABBOTT)

EVET

449.47

8699625960541

VAXIGRIP TETRA IM/SC ENJEKSIYON ICIN SUSPANSIYON ICEREN KULLANIMA HAZIR ENJEKTOR 0,5 ml 1x0,5 ml enjektör

(SANOFI PASTEUR)

EVET

449.47

 

 

GRİP AŞISININ TEDARİKİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR

 • 2023 Eylül itibariyle piyasaya sunulacak grip aşısı markaları; "FLUARIX", "INFLUVAC" ve "VAXIGRIP"tir

 • Grip aşılarının şu an için reçete harici ücretli satışı yapılmamaktadır.

 • Önceki yıllarda olduğu gibi hekim tarafından 65 yaş üstü ile kronik hastalığı olan hastalara Sağlık Bakanlığı'nın Reçetem Sistemi üzerinden elektronik reçete düzenlenmesi gerekmektedir.

 • Grip aşıları; ecza depolarınca 3 kutu olarak İTS üzerinden çıkış yapılabilmekte olup, eczane tarafından ilgili karekodların satış bildirim işlemleri tamamlandıktan sonra depodan tekrar alım yapılabilmektedir.

 • INFLUVAC ve VAXIGRIP markalı grip aşılarının geri ödemesi mevcut olup, FLUARIX markalı grip aşısının Sosyal Güvenlik Kurumunca geri ödemesi bulunmamaktadır.

 • Reçetem Sistemi’nde aşı reçetesi düzenlenebilmesi için doktor sınırlaması bulunmamaktadır. Vatandaşlara kendi kayıtlı olduğu aile hekimi haricinde diğer aile hekimlerince ya da herhangi bir başka hekim tarafından, branş ve sağlık tesisi farketmeksizin aşı reçetesi düzenlenebilmektedir.

 • Reçetem Sistemi’nden geri ödemesi mevzut grip aşılarının reçetelerinin yazabilmesi için hastanın E-NABIZ sisteminde YÜKSEK RİSKLİ tanımlamasının olması gerekmektedir.

 • Hekim tarafından düzenlenecek kağıt (manuel) reçeteler Reçetem Sistemi’nce kabul olmayıp sadece elektronik reçeteler ile Reçetem Sistemi’ne kayıt yapılmaktadır.

 • Medula’ya kayıt oluşturmadan, sadece Reçetem Sistemi’nde kayıt edilen elektronik reçetelerle hak sahipleri aşılarını ücretli olarak ya da karşılaması durumunda özel sigortaları üzerinden alabilmektedirler.

 • İTS'de eczane GLN'sine kayıtlı gözüken aşı karekodlarını listelemek için https://paydas.its.gov.tr/stok/barkod_bazli_stok adresli İTS ONLINE İŞLEMLER MODÜLÜ kullanılabilmektedir.

 

SGK TARAFINDAN KARŞILANAN AŞININ REÇETE EDİLME KOŞULLARI KOŞULLARI

 • 65 yaş ve üzerindeki kişiler ile yaşlı bakımevi ve huzurevinde kalan kişilerin bu durumlarını belgelendirmeleri halinde sağlık raporu aranmaksızın,

 • Gebeliğin 2. veya 3. trimesterinde olan gebeler,

 • Astım dâhil kronik pulmoner ve kardiyovasküler sistem hastalığı olanlar,

 • Diyabet dâhil herhangi bir kronik metabolik hastalığı, kronik renal disfonksiyonu, hemoglobinopatisi veya immün yetmezliği olan veya immünsupresif tedavi alanlar ile,

 • 6 ay-18 yaş arasında olan ve uzun süreli asetil salisilik asit tedavisi alan çocuk ve adolesanların hastalıklarını/gebelik durumunu belirten sağlık raporuna dayanılarak tüm hekimlerce her Eylül ilâ Şubat dönemleri içerisinde reçete edildiğinde,

 • Yılda 1 defaya mahsus olmak üzere ödenir.

 • Karşılanacak reçetelerin SUT koşullarına uyumu; Türk Eczacıları Birliği'nce hazırlanan https://www.tebrp.com/tebrp_plus/uygulama?operation=sut_kontrol56 adresli TEB-Rp uygulamasından kontrol edilebilmektedir.

 

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASIDosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat