Dr. Ecz. Derya BEKTAŞ

 

Yardımcı Eczacı; 2013 ve daha sonraki yıllarda eczacılık fakültesinde okumaya hak kazanmış olup mezun olduktan sonra serbest eczane açmak ya da serbest eczanelerde mesul müdür olarak çalışmak için en az 1 yıl süreyle mesul müdürle birlikte serbest eczanelerde veya hastane eczanelerinde çalışması gerekmektedir.

Türkiye’de Eczacılık Fakültesi 57 fakülteye ulaşmış ve yıllık ortalama 3500 kişi mezun olurken yardımcı eczacılığın amacı nedir?

Yardımcı eczacılığın eczacı istihdamına çözüm olacağına inanıyor musunuz?

Yardımcı eczacının; serbest eczane açmak ya da mesul müdür olarak çalışmak için serbest eczanede çalışması isteniyorsa, hastanede çalışması neden kabul edilmektedir?

Hastane yardımcı eczacılığı kabul ediliyorsa, yardımcı eczacının çalışma alanı neden hastane-eczane bünyesinde sınırlandırılmıştır?

Yardımcı eczacılık; Eczacılık Eğitim Hayatının Staj Döneminde neden uygulanmamaktadır?

Eczacılık eğitiminin staj sürecinde olmayan yardımcı eczacılar, neden mesul müdür olarak görev yapamamaktadır?

Kanun kapsamında, yardımcı eczacının yetki ve sorumlukları neden net bir şekilde açıklanmamıştır?

Yardımcı eczacılık; eczane ve yardımcı eczacı açısından nasıl denetlenmektedir?

.

.

.

.

.

Ankara Eczacı Odasının düzenlediği ‘Yardımcı ve İkinci Eczacı Çalıştayında’ gözlemlediğim yeni mezun meslektaşlarımın sorunları yukarıdaki başlıklardan daha fazlası.

Her geçen gün artan fakülte sayısı, yeterince laboratuvar teknolojisinin olmadığı fakülteler, öğretim elemanları eczacı olmayan eczacılık eğitim sistemi, mezuniyet sonrası gelişmeye yönelik olmayan meslek hayatı… Muhtemelen gözlemlediğiniz ve deneyimlediğiniz, daha fazla sorun ve tespitler bulunmakta. Mesleğimizin gidişatını değiştirmek ve değişimin birer parçası olmak adına lütfen öncelikle odalarınıza sahip çıkın.  Oda seçimleri yaklaşırken, mesleğimiz adına sözünüz ve katkınız olsun!

Değişimi önce kendinizden başlatın.

 

Sevgiler,Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat