Majistral tarifenin güncellenmesi hukuki ve vicdani bir sorumluluktur!

Değerli Meslektaşlarım;

Majistral Eczacıları Derneği olarak geçtiğimiz ay içerisinde Meslek örgütümüz, SGK Başkanlığı ve Sağlık Bakanlığı TİTCK Başkanlık makamlarını ziyaret ederek, toplumda çeşitli nedenlerden kaynaklı bulunamayan yetim ilaçların yapımında önem arz eden ve eczacılık sanatının gelişmesine katkı sağlayan majistral üretimin yapılabilirliğini artırmak adına, eczacının meslek hakkının karşılığını alabileceği fiyatlandırmayı talep ederek, tarifenin içerik açısından da güncellenmesinin önemini ve bu konuda yaşadığımız sorunları aktarmış bulunmaktayız. Yaptığımız bu ziyaretlerde özetle; kimya sektörünün dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok dinamik bir yapıya sahip olduğuna dikkat çekerek ham maddelerin üretim miktarı ve arz talep dengesine bağlı olarak çok hızlı fiyat değişimleri nedeniyle olumsuz etkilendiğimizi, en son 2015 yılı enflasyon oranlarına göre hazırlanan majistral tarifeye göre günümüzde ilaç hazırlamanın mümkün olmadığını ifade ederek Majistral Eczacıları Derneği olarak bu çerçevede yapılacak çalışmalara katkı vermeye hazır olduğumuzu bildirdik.

Bilindiği gibi 5326 sayılı Kabahatler Kanununa göre Eczacılıkta suç sayılan fiiller arasında yer alan Tıbbi müstahzarat ve Majistral formülleri Sağlık Bakanlığı’nca saptanmış fiyatın üzerinde satış yapmak cezai yaptırım nedenidir. Oysaki;

Maliye Bakanlığının 23 Mart 2011 tarihli Bakanlık onayı ile “Madde.14: tarife ve eki cetvellerde yazılı bedeller her yıl başında Maliye Bakanlığınca yayımlanan yeniden değerleme oranları eklenerek yeniden yayımlanır” hükmü ile, yeniden değerleme konusunda yaşanan sıkıntı aşılmış ve majistral tarifenin her yıl güncellenmesi teminat altına alınmış, TEB tarafından hazırlanan, halen yürürlükte bulunan ve eczanelerde üretilen majistral ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan ‘’majistral tarife için bu tarihten sonra yapılacak olan düzenlemelerin 213 Sayılı Vergi Usul Kanununa göre her yıl Maliye Bakanlığınca yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen yeniden değerleme oranları uygulanarak güncellenmesi ve bu doğrultuda yeni bir "Olur"a gerek kalmaksızın İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanması uygun bulunmuştur." denilmesine rağmen ne yazık ki 2015 tarihinden bu güne kadar majistral tarife bir türlü güncellenememiş, dolayısıyla geldiğimiz süreçte eczacı 5326 Kabahatler Kanunu gereğince cezai yaptırımla karşı karşıya kalmamak adına zararına ilaç yapmaya zorlanmaktadır. Ağır işleyen bürokratik işlemler veya görevini yapmayan makamların eczacıların bu cezai işlemle karşı karşıya bırakılmasına neden olmalarının da bir vicdani ve hukuki karşılığı olmalıdır. 

Eczacıları Majistral ilaçların üretiminde Majistral tarifenin 2015 yılı fiyatlarına göre ilaç yapmaya zorlamak, sadece eczacıyı ekonomik olarak zarara uğratmakla kalmayıp derneğimizce yapılan bir çalışmada da tespit edildiği gibi tarifede yer alan bazı ham maddelerde de kamunun ciddi zararlara uğradığı görülmektedir.

Derneğimiz, iki tedarikçi firmadan temin edilen ve en küçük ambalajlar içerisinde yer alan ham madde fiyatları üzerinden bir çalışma yapmıştır. Bu çalışmada;

MAJİSTRAL TARİFEDE 625 ADET KİMYASAL HAM MADDENİN YER ALDIĞI,

128 ADET KİMYASAL HAM MADDEDE %100 ‘E VARAN ORANLARDA ECZACI ZARARI TESPİT EDİLİRKEN,

TARİFEYE GÖRE 35 ADET KİMYASAL HAM MADDENİN HERHANGİ BİR KAZANÇ OLMAKSIZIN YAPILABİLDİĞİ,

ANCAK 17 ADET KİMYASAL HAM MADDENİN YASAL KAZANÇ ORANLARI İÇERİSİNDE TARİFEDE YER ALDIĞI,

137 ADET KİMYASAL HAM MADDENİN İSE KAMU ZARARINA YOL AÇAÇACAK ŞEKİLDE FİYATLARININ DÜŞTÜĞÜ TESPİT EDİLMİŞTİR.

GERİDE KALAN 308 ADET HAM MADDENİN ÇEŞİTLİ NEDENLERLE TEDAVİ ÖZELLİĞİNİ KAYBETMİŞ VEYA BULUNMASINDA GÜÇLÜK ÇEKİLEN HAM MADDELERDEN OLUŞTUĞU, BU NEDENLERDEN DOLAYI FİYATLANDIRMALARININ MÜMKÜN OLMADIĞI BİLDİRİLMİŞTİR.

Özetle bu çerçevede Majistral tarifede yapılması gerekenler;

.          Ham maddelerin isimlerinin Türkçe düzenlenmesi önem arzetmekte olup, gerekiyor ise yanlarında latince isimlere yer verilmesi,

·        Tarifede aynı isimde veya değişik isimlerde tekrarlanan ham maddelerin teke düşürülmesi,

·        Günümüzde çeşitli nedenlerden kaynaklı tedavi değerini kaybetmiş kullanılmayan hammaddelerin belirlenip çıkartılması, yerine günümüz tedavilerinde kullanılan ham maddelerin eklenmesi,

.        Tarifeden kaldırılan supozituvar yapımının ilave edilmesi ve sterilizasyon gibi ayrıntıların tekrar gözden geçirilmesi,

.         Tarifede hammaddelerin sadece ağırlık değil hacim cinsinden de fiyatlandırılması gerektiği,

.          Majistral SUT’nin hayata geçirilmesi,

artık kaçınılmaz bir zorunluluktur. 13.12.2020     

                                                                              Uzm. Ecz. Ahmet Nezihi Pekcan

                                                                             Majistral Eczacıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı       

 

Ek: Majistral tarife üzerinden güncel fiyat çalışması.

Çalışmamıza verdiği değerli destekler için Galenik Ecza ve Kimyevi Maddeler İç ve Dış San. Tic. A.Ş. ve Majistral Pharma Ecza Deposu’na teşekkürü bir borç biliyorum.

http://eczacininsesi.com/pdf/MajistralTarifeGuncelFiyatKarsilastirmasiAralik2020.xlsx  

 Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat