20 Eylül 2022 SALI          Resmî Gazete      Sayı : 31959

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ile “Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesi” hükümleri uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi sözleşmeli statüde tam zamanlı öğretim elemanı alınacaktır. İlan edilen kadrolara müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartlar ile ilgili Kanun ve Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlamış olmaları ve aşağıda belirtilen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete ’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

 

İLAN NO: 2022/71

BİRİMİ: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM/ANABİLİM DALI: Farmasötik Kimya

KADRO UNVANI: Profesör

ADEDİ: 1

ÖZEL ŞARTLAR: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. Doçentliğini Farmasötik Kimya alanında n almış olmak. İmidazopirazin ve piridino/pirazino-benzimidazol bileşikleri üzerinde çalışma yapmış olmak.

 

PROFESÖR, DOÇENT VE DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROSU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1- Kadroya başvuru formu. (Web sayfasında mevcut)

2- YÖK Formatında Özgeçmiş. Ekinde yayın listesi

3- Lisans, yüksek lisans, uzmanlık/doktora mezuniyet belgesi, doçentlik belgesi aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti veya e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu mezuniyet belgesi

4- Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanmış denklik belgesinin aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti

5- Profesör kadrosuna başvuracak adaylardan bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet basılı dosya ve beraberinde 6 (Altı) adet USB flash bellek

8- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

9- Son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf

10- Yerleşim Yeri ve Adres Belgesi (Kare kodlu e-Devlet çıktısı kabul edilmektedir.)

11- Adli Sicil kaydı ve Adli Sicil Arşiv kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet çıktısı “Resmi Kuruma” hitaben alınmalıdır.)

12- Herhangi bir kamu kurumu ya da kamu hizmeti sunan bir kurumda çalışanlardan (daha önce çalışıp ayrılanlar da dahil) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesi

İLANIN YAYIM TARİHİ : 20.09.2022

SON BAŞVURU TARİHİ : 04.10.2022

BAŞVURU ADRESİ : Yeniköy Merkez Mh. Ilıca Cadde Bizim Sokak NO: 29 Başiskele/KOCAELİ

İLANIN YAYINLANACAĞI WEB ADRESİ : www.kocaelisaglik.edu.trDosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat