21 Haziran 2022 SALI     Resmî Gazete      Sayı : 31873

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

(ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ)

Üniversitemizin akademik birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu,10.07.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır. İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını değiştirebilir ve iptal edebilir. İlanla ilgili ayrıntılı bilgilere Üniversitemizin https://www.agri.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

SINAV TAKVİMİ

İlan Başvuru Tarihi 21.06.2022

Son Başvuru Tarihi 05.07.2022 (Mesai bitimi)

Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi 20.07.2022

Giriş Sınavı Tarihi 26.07.2022

Nihai Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi 29.07.2022

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi https://www.agri.edu.tr/

Başvuru Yeri İlgili birimlere şahsen veya posta ile başvuruda bulunulacaktır.

 

İLAN EDİLEN KADROLARA AİT BİLGİLER

İLAN NO: 22-07

BİRİMİ: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM / ANABİLİM DALI: Eczacılık Meslek Bilimleri / Farmakoloji A.D.

UNVANI: Araştırma Görevlisi

KADRO ADET: 1

KADRO DERECE: 7

BAŞVURU KOŞULU: Eczacılık lisans mezunu olmak ve Farmakoloji alanında Doktora yapıyor olmak.

ALES PUAN TÜRÜ: SAY

ALES: 70

YAB. DİL: 50

 Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat