14 Ocak 2022 CUMA       Resmî Gazete      Sayı : 31719

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Başvuru için; başvuru dilekçesi, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetleri içeren YÖK formatlı özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora (uzmanlık/sanatta yeterlik) belgeleri, doçentlik belgesi (Doçent ve Profesör kadrosu için), YDS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil (İngilizce) belgesi, yurt dışından alınan diplomalar için onaylı denklik belgesi ve kimlik kartı fotokopisi ilanın başvuru süresi içerisinde insankaynaklari@fbu.edu.tr e-posta adresine gönderilebilir. Bilimsel çalışmaları ve yayınları içeren dosya elektronik ortamda iletilebilir veya profesör kadrosu için 6 adet, Doçent/Dr. Öğretim Üyesi kadrosu için 4 adet CD/USB ilan süresi içerisinde teslim edilebilir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.

İngilizce Programlara başvuru yapacak adayların; YDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen dil sınavlarından minimum 85 ve üzeri İngilizce dil puanına sahip olmaları gerekmektedir.

İlan Başlama ve Bitiş Tarihi:14.01.2022 – 28.01.2022

İletişim Bilgileri: insankaynaklari@fbu.edu.tr, Tel: 0216 910 1907

 

AKADEMİK BİRİM:

BÖLÜM: Farmasötik Kimya

KADRO SAYISI: 1

KADRO UNVANI: Prof. Dr.

AÇIKLAMA: Farmasötik Kimya alanında doktora derecesini ve doçentliğini almış olmak. Kanser, hepatit C konularında çalışmaları bulunmak.

 

AKADEMİK BİRİM:

BÖLÜM: Farmakoloji

KADRO SAYISI: 1

KADRO UNVANI: Prof. Dr.

AÇIKLAMA: Farmakoloji alanında doktora derecesini ve doçentliğini almış olmak. Hipertansiyon, inflamasyon, diyabet, kök hücre konularında çalışmaları bulunmak.

 

AKADEMİK BİRİM:

BÖLÜM: Farmasötik Toksikoloji

KADRO SAYISI: 1

KADRO UNVANI: Prof. Dr.

AÇIKLAMA: Farmasötik Toksikoloji alanında doktora derecesini ve doçentliğini almış olmak. Pestisitlerin analizleri ve genotoksik etkileri, mikotoksinler, zehirli bitkiler ve deniz toksikolojisi konularında çalışmaları bulunmak.

 

AKADEMİK BİRİM:

BÖLÜM: Farmasötik Teknoloji

KADRO SAYISI: 1

KADRO UNVANI: Prof. Dr.

AÇIKLAMA: Farmasötik Teknoloji alanında doktora derecesini ve doçentliğini almış olmak. İlaç formulasyonu, stabilite ve modern terapötik sistemler konularında çalışmaları bulunmak.

 

AKADEMİK BİRİM:

BÖLÜM: Biyokimya

KADRO SAYISI: 1

KADRO UNVANI: Prof. Dr.

AÇIKLAMA: Eczacılık Biyokimya alanında doktora derecesine sahip olup, Biyokimya alanında doçentliğini almış olmak. Trombosit ve trombosit proteomiği alanında çalışmaları bulunmak.

 

AKADEMİK BİRİM:

BÖLÜM: Farmakognozi

KADRO SAYISI: 1

KADRO UNVANI: Dr. Öğr. Üyesi

AÇIKLAMA: Farmakognozi / Farmasötik Botanik alanında doktora yapmış olmak. Fitoterapi ve aromaterapi alanında çalışmaları bulunmak.

 

AKADEMİK BİRİM:

BÖLÜM: Analitik Kimya

KADRO SAYISI: 1

KADRO UNVANI: Dr. Öğr. Üyesi

AÇIKLAMA: Analitik Kimya alanında doktora yapmış olmak. Gıda ve ilaç antioksidanlarının spektrofotometrik ve kromatografik analizi konularında çalışmaları olmak.

 

AKADEMİK BİRİM:

BÖLÜM: Farmasötik Mikrobiyoloji

KADRO SAYISI: 1

KADRO UNVANI: Dr. Öğr. Üyesi

AÇIKLAMA: Mikrobiyoloji alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Tüberküloz alanında ve klinik mikrobiyoloji alanında çalışmalara sahip olmak.

 

Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanları alınacaktır.

09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki koşulları ve ilanda belirtilen özel şartları sağlaması gerekmektedir.

İngilizce Programlara başvuru yapacak adayların; YDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen dil sınavlarından minimum 85 ve üzeri İngilizce dil puanına sahip olmaları gerekmektedir.

Öğretim Elemanı Kadrosu Başvuru Belgeleri:

1. İlgili Akademik Birime hitaben yazılmış, başvurulan bölüm ve adayın iletişim bilgilerini içeren başvuru dilekçesi.

2. YÖK formatlı özgeçmiş

3. Lisans ve lisansüstü diplomalar

4. Lisans Transkripti (GPA notu için şarttır)

5. Yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi,

6. Lisansüstü eğitimi devam edenler için öğrenci belgesi.

7. ALES Sonuç Belgesi (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir)

8. YDS ve dengi Yabancı Dil Belgeleri fotokopileri (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir)

9. Kimlik Kartı fotokopisi

10. Bir adet vesikalık fotoğraf

11. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir)

12. Adli Sicil Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir)

Başvuru ve Değerlendirme Takvimi:

İlan Başlama (İlk Başvuru) Tarihi : 14.01.2022

İlan Bitiş (Son Başvuru) Tarihi : 28.01.2022

Ön Değerlendirme Tarihi : 31.01.2022

Giriş Sınavı Tarihi : 02.02.2022

Sonuç Açıklama Tarihi : 04.02.2022

Sonuçların açıklanacağı web adresi: www.fbu.edu.tr (Ön değerlendirme sonuçları ile kesin sonuçlar Üniversitemizin web adresinde yayımlanacak olup tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır)

İletişim Bilgileri: Tel: 0216 910 1907

Başvuru Yeri: insankaynaklari@fbu.edu.tr (Başvuru koşullarını sağlayan adaylar, başvuru belgelerini eksiksiz olarak bu e-posta adresine gönderebilirler. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.)

 

AKADEMİK BİRİM: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Farmasötik Teknoloji

KADRO SAYISI: 1

KADRO UNVANI: Arş. Gör.

AÇIKLAMA: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Farmasötik Teknoloji alanında yüksek lisans yapıyor olmak.

 

AKADEMİK BİRİM: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Farmakoloji

KADRO SAYISI: 1

KADRO UNVANI: Arş. Gör.

AÇIKLAMA: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Farmakoloji alanında doktora yapıyor olmak.

 

AKADEMİK BİRİM: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

PROGRAM: Eczane Hizmetleri

KADRO SAYISI: 1

KADRO UNVANI: Öğr. Gör.

AÇIKLAMA: Eczacılık lisans mezunu olup, Farmakognozi tezli yüksek lisans mezunu olmak.Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat