4 Ekim 2021 PAZARTESİ Resmî Gazete      Sayı : 31618

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemize bağlı birimlerin aşağıda belirtilen boş kadrolarına 657 sayılı Kanunun 48. maddesi, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Anadolu Üniversitesinde Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma ile İlgili Değerlendirme Ölçütleri hükümlerini taşıyan öğretim üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi) alınacaktır.

Başvuru için gerekli belge ve bilgiler:

Başvuru dilekçesi, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş ve eserler listesi, öğrenim ve yabancı dil belgesi, askerlik durumlarını gösteren belge ile birlikte ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca Profesör adaylarının 6 adet, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi adaylarının da 4 adet dosyayı Üniversitemiz Değerlendirme Ölçütlerine göre dijital ortamda (USB -flash bellek- içinde) hazırlayarak, ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde Profesör ve Doçent adaylarının Rektörlük Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi adaylarının da kadronun ilan edildiği ilgili Birime şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.

Doçent kadrolarına başvuranlardan doçentlik unvanını Üniversitelerarası Kurul tarafından sözlü sınava tabi tutulmadan almış olanlar; 2547 sayılı Kanunun 7100 sayılı Kanunla değişiklik yapılan 24. maddesi ve Anadolu Üniversitesinde Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma ile İlgili Değerlendirme Ölçütlerinin B maddesi uyarınca Üniversitelerarası Kurulun oluşturacağı jüri üyelerince sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Bu sınavdan başarılı olamayan adayların kadrolara atamaları yapılmayacaktır.

Adaylar, şartları uyan kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup, belgeleri eksik olan ve/veya başvuru süresi içinde şahsen yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir. İlan hakkındaki detaylı bilgilere www.anadolu.edu.tr internet adresimizden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜMÜ: Eczacılık Meslek Bilimleri

ANABİLİM DALI: Farmakognozi

UNVANI: Profesör

ADET: 1

BAŞVURU ŞARTLARI: Doçentliğini Farmakognozi ve Farmasötik Botanik alanından almış olmak, alkaloitler uçucuyağlar ve bitki patojenleri alanında çalışmalar yapmış olmak.

 

BİRİMİ: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜMÜ: Eczacılık Meslek Bilimleri

ANABİLİM DALI: Farmasötik Kimya

UNVANI: Doçent

ADET: 1

BAŞVURU ŞARTLARI: Doçentliğini Farmasötik Kimya alanından almış olmak ve naftiridin türevlerinin DNA jiraz enzimi alanında çalışmalar yapmış olmak.

 

BİRİMİ: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜMÜ: Eczacılık Meslek Bilimleri

ANABİLİM DALI: Farmasötik Kimya

UNVANI: Doçent

ADET: 1

BAŞVURU ŞARTLARI: Doçentliğini Farmasötik Kimya alanından almış olmak ve EGFR ve HER2 inhibitörlerinin sentezi alanında çalışmalar yapmış olmak.

 

BİRİMİ: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜMÜ: Eczacılık Meslek Bilimleri

ANABİLİM DALI: Farmasötik Toksikoloji

UNVANI: Profesör

ADET: 1

BAŞVURU ŞARTLARI: Doçentliğini Farmasötik Toksikoloji alanından almış olmak ve reproduktif toksisite alanında çalışmalar yapmış olmak.

 

BİRİMİ: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜMÜ: Eczacılık Teknolojisi

ANABİLİM DALI: Farmasötik Teknoloji

UNVANI: Doçent

ADET: 1

BAŞVURU ŞARTLARI: Doçentliğini Farmasötik Teknoloji alanından almış olmak ve katı lipit nanopartikül ve HET-CAM konularında çalışmalar yapmış olmak

 

BİRİMİ: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜMÜ: Eczacılık Teknolojisi

ANABİLİM DALI: Farmasötik Teknoloji

UNVANI: Doçent

ADET: 1

BAŞVURU ŞARTLARI: Doçentliğini Farmasötik Teknoloji alanından almış olmak, biyofarmasötik ve farmakokinetik alanında çalışmalar yapmış olmak.

 

BİRİMİ: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜMÜ: Temel Eczacılık Bilimleri

ANABİLİM DALI: Biyokimya

UNVANI: Profesör

ADET: 1

BAŞVURU ŞARTLARI: Doçentliğini Biyokimya alanından almış olmak ve kanserde kombine madde etkilerinin in vitro ortamda akış sitometresi alanında çalışmalar yapmış olmak.

 

BİRİMİ: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜMÜ: Temel Eczacılık Bilimleri

ANABİLİM DALI: Farmasötik Mikrobiyoloji

UNVANI: Profesör

ADET: 1

BAŞVURU ŞARTLARI: Doçentliğini Mikrobiyoloji alanından almış olmak ve aptamer üretimi ve karaciğer immünolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak.

 

BİRİMİ: Yunus Emre Sağlık Hizmetleri MYO

BÖLÜMÜ: Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler

PROGRAM: Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

UNVANI: Dr. Öğr. Üyesi

ADET: 1

BAŞVURU ŞARTLARI: Analitik Kimya alanında doktora yapmış olmak ve ilaçlarda genotoksik bileşik analizi alanında çalışmalar yapmış olmak.

 Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat