Ankara Eczacı Odası: “Eczacılık biliminin özünü oluşturan “insan sağlığını korumak” düşüncesi, yerküreyi ve toplum sağlığını tehdit eden küresel iklim krizine yönelik politikalar üretilmesini gerekli kılmaktadır. Ankara Eczacı Odası olarak Birleşmiş Milletler tarafından “Uluslararası Sıfır Atık Günü” ilan edilen bu anlamlı günde, başlattığımız Yeşil Eczane ve FarmEkovijilans Projesi ile eczanelerdeki atık yönetimini, sürdürülebilir tüketim ve üretim uygulamalarını sistemli ve kalıcı hale getirmeyi, böylece karbon ayak izimizi azaltmayı hedefliyoruz.”

Ankara Eczacı Odası, Yeşil Eczane ve FarmEkovijilans Projesi’ ne ilişkin bir basın açıklaması yaptı:

Yeşil Eczanem ve Farmekovijilans Projesi Basın Açıklaması

Basına ve kamuoyuna;

İnsanların yol açtığı ekolojik hasar iklim sistemini büyük bir süratle değiştirmekte, küresel düzeydeki iklim değişikliği ciddi sağlık sorunlarını beraberinde getirmektedir. Dünyanın gelecekte yaşanabilir bir gezegen olması, iklim değişikliğinin etkilerinin en aza indirilmesi ile mümkündür. Bu aşamada kaynakları doğru ve etkin şekilde kullanmak, çevremizi korumak ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek için kurum ve kuruluşlara büyük görevler düşmektedir.

Eczacılık biliminin özünü oluşturan “insan sağlığını korumak” düşüncesi, yerküreyi ve toplum sağlığını tehdit eden küresel iklim krizine yönelik politikalar üretilmesini gerekli kılmaktadır. Ankara Eczacı Odası olarak Birleşmiş Milletler tarafından “Uluslararası Sıfır Atık Günü” ilan edilen bu anlamlı günde, başlattığımız Yeşil Eczane ve FarmEkovijilans Projesi ile eczanelerdeki atık yönetimini, sürdürülebilir tüketim ve üretim uygulamalarını sistemli ve kalıcı hale getirmeyi, böylece karbon ayak izimizi azaltmayı hedefliyoruz.

Yeşil Eczane ve FarmEkovijilans Projesi ile eczanelerdeki enerji verimliliğini ve temiz enerji kaynaklarını artıracak; atık oluşumunu en aza indirecek, mevcut atıkların ise belirli bir döngü ile sisteme dahil edilmesini sağlayacağız. Aynı zamanda ilaç ve tıbbi atıkların geri dönüşümü, atık yönetimi konularında toplumsal farkındalığın oluşmasına, kişilerin iklim değişikliği ve çevre sorunlarına karşı duyarlılığının gelişmesine katkı sunacağız. Daha yeşil ve yaşanılabilir bir dünya için sağlık ve ilaç danışmanlığı hizmetinin yanında ekolojik danışmanlık hizmeti vereceğiz.

Ankara Eczacı Odası olarak gelecek nesillere daha temiz, daha sağlıklı bir gezegen bırakmanın kamusal bir sorumluluğumuz olmasından hareketle; iklim değişikliği ve çevre sorunlarının ortadan kaldırılmasına yönelik faaliyetlerimizi sürdüreceğimizi ifade ediyor; 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü’nü kutluyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ANKARA ECZACI ODASI

YÖNETİM KURULUDosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat