İstanbul Eczacı Odası: “Demokratik değerlere ve hukukun üstünlüğüne olan inancımızla bu kararın düzeltilmesini bekliyor ve talep ediyoruz.”

İstanbul Eczacı Odası, TTB Yönetimi’ nin görevden alınmasına tepki gösterdi.

İEO’ nun açıklaması şöyle:

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ YÖNETİCİLERİNİN GÖREVDEN ALINMASI KARARI DEMOKRASİ VE HUKUKA AYKIRIDIR!

Meslek örgütleri, yöneticilerinin seçimle göreve geldiği demokratik kurumlardır. Haklarında herhangi bir ceza kararı verilmediği halde tüm yöneticilerinin görevden alınması kabul edilemez.

Demokratik değerlere ve hukukun üstünlüğüne olan inancımızla bu kararın düzeltilmesini bekliyor ve talep ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

İSTANBUL ECZACI ODASIDosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat