29 Kasım 2023 ÇARŞAMBA       Resmî Gazete      Sayı : 32384

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI

(PROFESÖR, DOÇENT VE DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ)

Üniversitemizin akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacak olup, postadaki gecikmeler ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru süresi ilanın Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren başlamaktadır. Başvuru Tarihi: 29.11.2023, Son başvuru tarihi: 13.12.2023 Çarşamba günü mesai bitimi.

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin https://www.agri.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

 

BİRİMİ: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM/ANABİLİM DALI: Eczacılık Meslek Bilimleri / Farmakoloji

ÜNVANI: Doktor Öğretim Üyesi

KADRO ADETİ: 1

KADRO DERECESİ: 2

BAŞVURU KOŞULU: Eczacılık Farmakoloji veya Tıbbi Farmakoloji alanında Doktora yapmış olmak.

 

BİRİMİ: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM/ANABİLİM DALI: Eczacılık Meslek Bilimleri / Farmasötik Toksikoloji

ÜNVANI: Doktor Öğretim Üyesi

KADRO ADETİ: 1

KADRO DERECESİ: 5

BAŞVURU KOŞULU: Eczacılık Farmasötik Toksikoloji alanında Doktora yapmış olmak.Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat