27 Kasım 2023 PAZARTESİ       Resmî Gazete      Sayı : 32382

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca "Öğretim Üyesi" alınacaktır.

İlan Başlama Tarihi : 27.11.2023

İlan Bitiş Tarihi : 11.12.2023

 

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Temel Eczacılık Bilimleri

ANABİLİM DALI: Farmasötik Botanik

UZMANLIK ALANI/ARANILAN ŞARTLAR: Farmasötik Botanik Anabilim Dalında öğretim üyesi deneyimine sahip olmak, Liken ve tıbbi bitkiler alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

KADRO SAYISI: 1

KADRO ÜNVANI: Prof. Dr.

 

-İlana başvuru için gerekli belge ve bilgilere Üniversitemiz web sayfası www.bezmialem.edu.tr den ulaşılabilir. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri Yönergesinde (https://bezmialem.edu.tr/tr/PublishingImages/Sayfalar/universitemiz/yonetmelikler-ve-yonergeler/yonergeler/ogretim-uyeligine-yukseltilme-ve-atanma-kriterleri-yonergesi.pdf) ifade edilen şartların sağlanması gerekmektedir. Son 5 yılda yapılan yayınlar için SCI veya SCI-Exp indeks bilgilerini içeren belgelerin ilgili eserlerin ön sayfası olarak konulması önem taşımaktadır.

-Başvurular ilan tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne şahsen / posta yolu ile yapılabilir.

Adres: Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi 34093 Fatih/İstanbul

 

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve 09.11.2018 tarihli, 30590 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca "Öğretim Elemanı" alınacaktır.

İlan Başlama Tarihi : 27.11.2023

İlan Bitiş Tarihi : 11.12.2023

Ön Değerlendirme Tarihi : 18.12.2023

Sınav Tarihi : 22.12.2023

Sonuç Açıklama Tarihi : 29.12.2023

 

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Eczacılık Meslek Bilimleri

ANABİLİM DALI: Farmasötik Kimya

UZMANLIK ALANI/ ARANILAN ŞARTLAR: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Farmasötik Kimya alanında doktora yapıyor olmak.

KADRO SAYISI: 1

KADRO ÜNVANI: Arş. Gör.

ALES PUAN TÜRÜ/PUANI: SAY-70

YABANCI DİL PUANI: 50

 

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Temel Eczacılık Bilimleri

ANABİLİM DALI: Farmasötik Mikrobiyoloji

UZMANLIK ALANI/ ARANILAN ŞARTLAR: Eczacılık Fakültesi Mezunu olmak, Farmasötik Mikrobiyoloji alanında yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

KADRO SAYISI: 1

KADRO ÜNVANI: Arş. Gör.

ALES PUAN TÜRÜ/PUANI: SAY-70

YABANCI DİL PUANI: 50

 

-Başvurular ilan tarihini takip eden 15 gün içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne şahsen / posta yolu ile yapılabilir.

Adres: Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi 34093 Fatih/İstanbul

-İlana başvuru için gerekli belge ve bilgilere Üniversitemiz web sayfası www.bezmialem.edu.tr den ulaşılabilir.Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat