17 Kasım 2023 CUMA      Resmî Gazete      Sayı : 32372

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Senatosu’nca belirlenerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

 

NO: 2

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Temel Eczacılık Bilimleri

ANABİLİM: Analitik Kimya

UNVAN: Doçent

DERECE: 1

ADET: 1

İLAN METNİ: Eczacılık Fakültesi veya Fen Fakültesi Kimya Bölümü mezunu olmak. Kimya alanında Doktora derecesi ve Doçent ünvanı almış olmak. Kemosensörler ve fotodinamik terapi konularında çalışmaları bulunmak.

 

NO: 3

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Temel Eczacılık Bilimleri

ANABİLİM: Biyokimya

UNVAN: Doçent

DERECE: 1

ADET: 1

İLAN METNİ: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. Doktora derecesini Biyokimya, Doçentlik ünvanını Eczacılık Biyokimyası alanından almış olmak. Gen ve protein ekspresyonları alanında çalışmaları bulunmak.

 

NO: 4

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Eczacılık Meslek Bilimleri

ANABİLİM: Farmakognozi

UNVAN: Dr. Öğ.Üy.

DERECE: 2

ADET: 1

İLAN METNİ: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. Doktora derecesini Farmakognozi Anabilim Dalından almış olmak. Bitkisel ekstrelerin istatistiksel temel bileşen analizi konusunda çalışmaları bulunmak.

 

Başvuracaklar; Özgeçmiş, Öğrenim Belgeleri (Lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik), Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen sınava ilişkin sonuç belgesi, Fotoğraf, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan Yayın Listesi, ilgili Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri Bildirim Formu (http://personel.ikc.edu.tr/S/11116/formlar adresinden ulaşılabilir) ile birlikte, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserler ile başvurularını Üniversite Bilgi Yönetimi Sistemi (ÜBYS) üzerinden Akademik Personel Başvuru Modülü aracılığı ile (http://ubs.ikc.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Giris) elektronik olarak yapacaklardır..

İlan Başlangıç Tarihi : 17/11/2023

İlan Bitiş Tarihi : 01/12/2023

İrtibat için : 0 232 329 35 35 Dahili: 1368 - 1360 (Memur: Yunus Adın)Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat