18 Eylül 2023 PAZARTESİ         Resmî Gazete      Sayı : 32313

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde Öğretim Elemanı alınacaktır. Başvuruda bulunacak adayların ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Üniversitemizin Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru Adresi : Fırat Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı Merkez / ELAZIĞ

Duyuru Başlama Tarihi 18.09.2023

Son Başvuru Tarihi 02.10.2023

Ön değerlendirme Tarihi 05.10.2023

Sınava Giriş Tarih 09.10.2023

Sınav Açıklama Tarihi 11.10.2023

Sonuçların açıklanacağı adres www.firat.edu.tr

 

BİRİMİ: Eczacılık Fakültesı

İLAN NO: 2023/9

ANABİLİM DALI: Eczacılık İşletmeciliği

KADRO DERECESİ: 4

KADRO ADEDİ: 1

KADRO ÜNVANI: Araştırma Görevlisi

ALES BARAJ PUANI: 70

YABANCI DİL BARAJ PUANI: 50

ALES PUAN TÜRÜ: SAY

İLANDA ARANAN ŞARTLAR: Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak. İlgili alanda tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

 

*Dilekçe (www.firat.edu.tr sayfasında temin edilebilir.)Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat