15 Eylül 2023 CUMA        Resmî Gazete      Sayı : 32310

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan ilgili yönetmelik hükümleri ile Erciyes Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri doğrultusunda öğretim üyesi alınacaktır. Öğretim Üyeliğine başvuru süresi, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren başlar 15. günün mesai saati bitiminde sona erer.

İlanımız Üniversitemiz (www.erciyes.edu.tr) web sayfasının duyurular kısmında mevcut olup, Üniversitemiz web sitesinde yapılacak olan duyurular tebligat niteliğindedir.

 

İLAN NO: 1013

BİRİMİ: Eczacılık Fakültesi

ANA BİLİM DALI: Farmasötik Teknoloji

UNVAN: Dr. Öğr. Üyesi

DERECE: 1

ADET: 1

İLAN ÖZEL ŞARTI: Eczacılık Fakültesi Mezunu Olmak. Farmasötik Teknoloji Alanında Doktora Yapmış Olmak.

 

İlan olunur.Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat