28 Mart 2023 SALI Resmî Gazete      Sayı : 32146

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı birimlerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, Ön lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı, Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı, Spor Uzmanı kadrosu için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı ile “Uygulamalı Sınav” ve Eczacı kadrosu için sözlü sınav (KPSS Puanı aranmayacaktır.) esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen unvanlarda sözleşmeli personel alınacaktır.

 

UNVANI: Eczacı

KPSS PUAN TÜRÜ: KPSS şartı aranmamaktadır

MEZUNİYET: Lisans

NİTELİK KODU: EC01

POZİSYON ADEDİ: 2

ARANILAN NİTELİKLER: Yükseköğretim kurumlarının Eczacılık bölümü lisans mezunu olmak. Sözlü sınav yoluyla personel alımı yapılacaktır.

 

1. Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden “Erciyes Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden 2832023-1142023 tarihleri arasında alınacaktırDosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat