10 Mayıs 2022 SALI        Resmî Gazete      Sayı : 31831

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği” ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi sözleşmeli statüde tam zamanlı öğretim elemanı alınacaktır. İlan edilen kadrolara müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartlar ile ilgili Kanun ve Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlamış olmaları ve aşağıda belirtilen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete ’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

 

İLAN NO: 2022/46

BİRİMİ: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜMÜ/ ANABİLİM DALI/ PROGRAM: Eczacılık Pr. (İngilizce)

KADRO UNVANI: Arş. Gör.

ADEDİ: 1

ALES: SAY-70

YAB. DİL: 85

ÖZEL ŞARTLAR: Moleküler Biyoloji veya kimya alanında tezli yüksek lisansını yapıyor olmak.

 

İSTENİLEN BELGELER

1- Başvurdukları bölüm/programı belirten dilekçe

2- YÖK Formatında Özgeçmiş, ekinde yayın listesi

3- Lisans, yüksek lisans mezuniyet belgesi veya ıslak imzalı mühürlü sureti veya e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu mezuniyet belgesi

4- Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanmış denklik belgesinin aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti

5- Lisans ve yüksek lisans not döküm belgesi (Transkript) veya ıslak imzalı mühürlü sureti

6- ALES Belgesi, (Kare kodlu e-Devlet çıktısı kabul edilmektedir.)

7- Arş. Gör. için Yabancı Dil Belgesi.

8- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

9- Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf

10- Yerleşim Yeri ve Adres Belgesi (Kare kodlu e-Devlet çıktısı kabul edilmektedir.)

10- Yerleşim Yeri ve Adres Belgesi (Kare kodlu e-Devlet çıktısı kabul edilmektedir.)

11- Adli Sicil kaydı ve Adli Sicil Arşiv kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet çıktısı “Resmi Kuruma” hitaben alınmalıdır.)

12- Herhangi bir kamu kurumu ya da kamu hizmeti sunan bir kurumda çalışanlardan (daha önce çalışıp ayrılanlar da dahil) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesi.

Duyuru Başlama Tarihi : 10.05.2022

Son Başvuru Tarihi : 24.05.2022

Ön Değerlendirme Tarihi : 27.05.2022

Giriş Sınav Tarihi : 31.05.2022

Nihai Değerlendirme Sonuç Tarihi : 03.06.2022

Kabul edilecek Başvuru Şekli : Şahsen veya Posta ile

Başvuru Adresi :

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Yeniköy Merkez Mah. Ilıca Cadde Bizim Sokak No: 29 Başiskele/KOCAELİ

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.kocaelisaglik.edu.trDosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat