13 Kasım 2023 PAZARTESİ       Resmî Gazete      Sayı : 32368

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, 12.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri” uyarınca Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına şahsen veya posta yoluyla eleman alınacaktır.

Başvuru dilekçesi (Dilekçe örneğine https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_

adresinde bulunan duyurular/formlar kısmından ulaşılabilir.

İlanımıza https://personel.istanbul.edu.tr/tr/_ adresinden ulaşılabilir.

BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ : 13 Kasım 2023

BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ : 27 Kasım 2023 (mesai saati bitimi itibariyle)

 

BİRİM: Eczacılık Fakültesi

ANABİLİM DALI: Farmasötik Toksikoloji

ÜNVANI: Doçent

ADEDİ: 1

 

BİRİM: Eczacılık Fakültesi

ANABİLİM DALI: Farmasötik Mikrobiyoloji

ÜNVANI: Doçent

ADEDİ: 1

 

BİRİM: Eczacılık Fakültesi

ANABİLİM DALI: Farmasötik Kimya

ÜNVANI: Doktor Öğretim Üyesi

ADEDİ: 1

 

DUYURULUR.Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat