İşçi Özlük Dosyasını bulundurmayana ceza

Son güncelleme:28-02-2012

Değerli okurlarım, 10.06.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Yasası, İşçi Özlük Dosyası tutulmasını yasa kapsamı içine almıştır. Anılan yasanın 75. Maddesine göre; işveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler. Bu dosyada, işçinin kimlik bilgilerinin yanında, bu kanun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek zorundadır. İnsan Kaynakları birimlerine fayda sağlayacağı düşüncesiyle İşçi Özlük Dosyası muhtevasını aynen sizlere sunuyorum. Bu özlük dosyasında; tüm belge ve bilgiler üçüncü şahıslardan saklı kalmak kaydıyla şunlar bulundurulmalıdır:
1- İşçi kimlik bilgileri
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi
3- İkametgâh İlmühaberi
4- Mezun olduğu okul diploma fotokopisi
5- Referans mektupları ve CV’si
6- Kanun gereği iş sözleşmesi
7- Sağlık raporu
8- Bazı işkolları için, periyodik olarak sağlık muayenelerinden geçirildiklerine dair rapor
9- Özürlü işçi ise Sakatlık Raporu aslı veya fotokopisi
10- Sakatlık İndiriminden yararlanabilmesi için ilgili Gelir İdaresi Başkanlığından indirim uygulanacağına dair yazı
11- Sakat işçi için İş-Kur müracaat kayıt evrakı
12- Adli sicil kaydı
13- Eski hükümlü ise İş-Kur müracaat kayıt evrakı
14- Terör mağduru ise İş-Kur müracaat kayıt evrakı
15- Ödenen ücretlere ait hesap pusulalarının bir sureti
16- Herhangi bir kanuni sebeple ücret kesme cezası uygulanırsa, yapılan kesintilerin sebebinin bildirildiği yazı
17- Fazla çalışma için işçinin onayının alındığı yazı
18- İşçilerin, iş sağlığı ve güvenliği konusunda ve karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler ve yasal hak ve sorumluluklar konusunda bilgilendirildiklerine dair yazı
19- Çalışma Belgesi (işten ayrılan işçiler için)
20- İşin gereklerine göre bulunması gereken diğer evraklar bulunmalıdır.
Aynı yasanın 104. Maddesi de özlük dosyalarının tutulmaması halinde idari para cezasını öngörmüştür. İşçi özlük dosyalarını düzenlememenin 1.200 TL İdari Para Cezası var.

Lütfi Köksal
calisandunyasi@tg.com.tr
Türkiye Gazetesi 28 Şubat 2012 Salı

 


Türkiye Gazetesi


Son eklenenler

Yazı ve fotoğrafların tüm hakkı Eczacının Sesi e-gazeteye aittir. İmzalı yazılar, yazarlarının görüş ve sorumluluğu altındadır. Eczacının Sesi e-gazetenin adı kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz.


Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim

Yazı ve fotoğrafların tüm hakkı Eczacının Sesi e-gazeteye aittir. İmzalı yazılar, yazarlarının görüş ve sorumluluğu altındadır. Eczacının Sesi e-gazetenin adı kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz.