İşte ilaç haritası!

17. sırada

Son güncelleme: 10-01-2017

2014 yılında 376 milyar dolar ile küresel pazarın yaklaşık yüzde 45’ini ABD oluşturuyor. Bu rakamın 2019 yılında 1,4 trilyon dolar olacağı tahmin ediliyor. Pazar büyüklüğü bakımından gelişmekte olan ülkelerden biri olarak kabul edilen Türkiye ise 2014 yılında dünyada 17. sırada yer aldı.

 
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından hazırlanan “Türkiye İlaç Pazarındaki Değer Bazında Yüksek Satışa Sahip İlaçların Farmakoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi: 2006-2015 Dönemi” başlıklı Sağlık Teknolojileri Değerlendirme raporu yayımlandı.

Dünyada en önemli endüstrilerin başında gösterilen ilaç sektörü her geçen yıl büyüyor. Rapor kapsamında yapılan 10 yıllık değerlendirmeye göre, yıllar içinde toplam ilaç marka sayısının artış gösterdiği görülüyor.  

Medimagazin’in rapordan derlediği bilgilere göre, Türkiye’de toplam ilaç sayısı ve ilaç satış tutarları 2015 yılı itibarıyla artmış durumda. Bu ilaçların büyük bir çoğunluğunu ise ithal, referans ve biyoteknolojik yöntemle üretilen ilaçlar oluşturuyor.

Yeni molekül geliştirilmesi önemli

Araştırmaya göre çok yüksek satış tutarına sahip grupta bulunan konvansiyonel ilaçlar, yıllar içerisinde yüksek satış tutarına sahip gruba kayarak, yerini yenilikçi teknolojiye bırakmış durumda ve Türkiye’de uzun vadede yeni molekül geliştirilmesi, daha yüksek katma değerli ve daha ileri teknolojiyle üretilen ilaç üretilmesine yönelik bir yapının oluşturulması hedefi büyük önem taşıyor.

Türkiye 17. sırada

Araştırmaya göre, 2001 yılında toplam 390,2 milyar dolar olan küresel ilaç pazarı, 2014 yılında 2,7 kat artış ile yaklaşık 1,05 trilyon dolara ulaşmış durumda. 2014 yılında 376 milyar dolar ile küresel pazarın yaklaşık yüzde 45’ini Amerika Birleşik Devletleri (ABD) oluşturuyor ve bu pazarın küresel büyüklüğünün 2018 yılında 1,3 trilyon dolar, 2019 yılında ise 1,4 trilyon dolar olacağı tahmin ediliyor.

Pazar büyüklüğü bakımından gelişmekte olan ülkelerden biri olarak kabul edilen Türkiye ise 2014 yılında dünyada 17. sırada yer aldı.

Information Medical Statistics-Health-Türkiye (IMS-Health) verilerine göre, 2002 yılında Türkiye ilaç pazarı 3,9 milyar TL iken; 2015 yılında bu değer 4,5 kat artarak 18,3 milyar TL’ye ulaşmış durumda.

13 ilacın satış değeri 100 milyon TL üzerine çıktı

Çalışmaya göre, 2006 yılında 3 bin 148 olan ilaç sayısı, 2015 yılında yüzde 35,81 oranında artışla 4 bin 335’e ulaşmış durumda. 2006 yılında piyasada satış değeri 100 milyon TL üzeri olan ilaç bulunmazken, yıllar içinde artarak 2015 yılında, 13 ilacın satış değerinin 100 milyon TL’nin üzerine çıktığı bilgisi veriliyor.

Satış miktarı çok yüksek olan gruptaki ilaçların sayısı da yıllar içinde artarak 13’ten 41’e yükselmiş durumda.

İlaçların büyük bir çoğunluğu 25 milyon TL altı satış değerinde

Rapora göre, 2006 yılında olduğu gibi 2015 yılında da ilaçların büyük bir çoğunluğu 25 milyon TL altı satış değerinde kalırken, yıllar içinde toplam ilaç satış değeri arttı. 2006 yılından 2015 yılına gelindiğinde toplam ilaç satış tutarı yüzde 75,11 oranında artış gösterdi.

Genel olarak ilaçların toplam satış tutarları ise 2014-2015 yıllarında önceki yıllara göre daha yüksek oranda artış gösterdi.
 
Biyoteknolojik ilaçlar yüzde 50 artış gösterdi

Rapora göre, 2006-2015 yılları arasında biyoteknolojik ilaçların satış tutarı yüzde 50 artmış durumda ve bu durum Ar-Ge ve girişim ekosisteminin geliştirilmesi için kısa, orta ve uzun vadeli tedbirlerin uygulamaya konulması için büyük önem arz ediyor.

2006 yılında biyoteknolojik ilaç yer almazken, 2015 yılında 17 biyoteknolojik ilaç 50 milyon TL ve üzerinde satış yapmış durumda.

İlaç endüstrisinin yüksek teknolojili ilaçlara yapacağı yatırımlarla üretim kapasitesini artırması ve küresel standartlarda üretimin sağlanması gerektiğine değinilen raporda, bu alandaki kamu, üniversite ve sanayi iş birliğine yönelik mevcut politikaların uygulanmasının altı çiziliyor.

“Antineoplastikler” ve “İmmünomodülatör Ajanlar” artış gösterecek

Anatomik ve Terapötik Kimyasal Sınıflandırma Sistemi (Anatomical Therapeutic Chemical Classification System-ATC) gruplamasına göre, “Antineoplastikler” ve “İmmünomodülatör Ajanlar”ın yıllar içinde artış gösterdiği ve bu gruptaki ilaçların önümüzdeki yıllarda ilaç pazarındaki değerinin artış göstereceğinin beklendiği ifade ediliyor.

Yüksek satış tutarına sahip ilaçların ATC gruplamasına göre ise “Sistemik Kullanılan Antiinfektifler” ilk sırada yer alıyor.

“Kinolon” grubu satış tutarları azalmasında SUT etkili

Raporda vurgulanan bir diğer başlık ise “Kinolon” grubunun 2012 yılı itibarıyla satış tutarlarının azalmasının, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ile getirilen ve akılcı ilaç kullanımına uygun olarak değiştirilen kısıtlamalar ile gerçekleşmiş olması.

Araştırmacılara göre bu veriler; akılcı ilaç kullanımının yaygınlaştırılması, tanı tedavi rehberlerinin geliştirilmesi ve mevcut rehberlerin kullanımının teşvikinde önemli yer tutuyor.

Tanı ve tedavi kılavuzları ilaç bütçe yükünü düşürebilir

Türkiye’de ilaç bütçe yükünün tanı ve tedavi kılavuzları takip edilerek düşürülebileceği ve artan kaynakların sağlıkta gerekli alanlara tahsis edilmesi için bir fırsat yakalanacağını ifade eden araştırmacılar, “Hastalarımızın özellikle yenilikçi ilaçlara erişimini sağlamak ve aynı zamanda geri ödeme sisteminin sürdürülebilirliği için hacim ve performansa dayalı alternatif ödeme modelleri daha yaygın bir şekilde kullanılmalıdır.” ifadelerini kullanıyor.

Pazarda marka değeri önemli

Aynı etken maddeye sahip ilaçlardan, özellikle belli markaların (hem referans hem de bazı eş değer markalar) sabit şekilde yüksek satış tutarına sahip olmasının marka değerinden kaynaklı olduğu ifade edilen raporda, “İlaçların ortalama satış tutarları düştükçe piyasada ortalama bulunma süreleri de düşmektedir. Özellikle düşük satış tutarına sahip ilaçların piyasada daha kısa süre bulundukları veya piyasaya girip kısa sürede piyasadan ayrıldıkları görülmüştür.” bilgisi veriliyor.
Kaynak- Medimagazin

ECZACININ SESİ/HABER


Son eklenen haberler

Yazilarin tüm hakki Eczacinin Sesi e-gazeteye aittir. Imzali yazilar, yazarlarinin görüs ve sorumlulugu altindadir. Eczacinin Sesi e-gazetenin adi kaynak gösterilmeksizin alinti yapilamaz.Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim