Dr.Ecz.Bülent KIRAN’dan

Eczacıların Sorumlukları ve...

Son güncelleme: 05-12-2019

ECZACILARIN SORUMLULUKLARI VE DİSİPLİN SUÇLARI

“Deontolojik, Etik ve Hukuki Bakış”

Dr. Öğr. Üyesi Bülent KIRAN

 

Sağlık sistemi içinde halka en yakın 1. Basamak sağlık hizmeti sunucuları olan serbest eczaneler, dünyada salgın bir hastalık gibi yayılan, sağlık alanını serbest pazar ekonomisine göre düzenleyen neoliberal politikaların insan ve toplum üzerindeki her geçen gün giderek artan baskısını en iyi gözlemleyen ve birer toplumsal işletme olarak bizzat yaşayan, halk sağlığının en önemli kurumlarındandır.

Günümüzde, sistemin eczaneler üzerinde yarattığı baskılar, deontolojiye aykırı rekabetin, yasalara aykırı uygulamaların boyutlarını da giderek derinleşmekte, yeni deontolojik, etik ve hukuki sorunlar ortaya çıkmaktadır.

Anayasamızın 135.maddesine göre kurulmuş kamu kurumu niteliği taşıyan Türk Eczacıları Birliği ve Bölge Eczacı Odaları ise meslektaşlar arasındaki rekabetin düzenlenmesi, eczacıların devlet önünde haklarının korunması, vatandaşlar ile eczacılar arasında çıkabilecek anlaşmazlıkların çözülmesi görevlerini yerine getirerek, meslek onurunun korunmasını ve topluma sunulan eczacılık hizmetlerinin çağdaş, güvenli, etkin ve verimli bir şekilde sürdürebilmesinde önemli bir rol oynamaktadırlar.  

Türkiye’de “Serbest Eczanelerde Deontolojik İhlaller” üzerine yazılmış ilk ve tek doktora tezinin sahibi olan Dr. Öğr. Üyesi Bülent Kıran’ın bu kitabı;  35 yılık mesleki çalışmalarını, eczacılık mevzuatı, eczacılık etiği ve deontolojisi, halk sağlığı, eczacılık tarihi, eczacılık işletmeciliği, eczane yönetimi ve organizasyonu, ilaç politikaları, ilaç hukuku, sağlık hukuku, sağlık ve eczacılıkta iletişim, eczacılık eğitimi, eczacılıkta kariyer planlama ve yönetme, girişimcilik, gelecek yönetimi vb. konularında sürdüren bir akademisyenin yazdığı ve Eczacılık Deontolojisi, Eczacılık Etiği ve İlaç Hukuku’nun teorik bilgilerini alanının uygulamalarıyla birleştiren, araştırma sonuçlarıyla desteklenmiş, Türkiye’nin eczacılık alanındaki ilk “Deontolojik Rehberi”olma özelliği taşımaktadır. 

Bu kitap, eczacılığın farklı sektörlerinde çalışan bütün eczacılar, eczacı meslek örgütü yöneticileri, eczacı adayı öğrenciler, eczacı teknikerleri, konulara ilgi duyan sağlık hukukçuları ve diğer okuyucular için deontoloji ve etik bilimden başlayıp, sağlık ve ilaç hukukuna ve özelinde eczacıların %90’nından fazlasının istihdam edildiği serbest eczacılıkta karşılaşılan deontolojik, etik, hukuki ve disiplin süreçlerine kadar pek çok konunun akademik olarak ele alındığı bir başucu kaynak eseri, bir “rehber” olarak alana kazandırılmıştır.

 

 


Eczacının Sesi


Son eklenen haberler

Yazı ve fotoğrafların tüm hakkı Eczacının Sesi e-gazeteye aittir. İmzalı yazılar, yazarlarının görüş ve sorumluluğu altındadır. Eczacının Sesi e-gazetenin adı kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz.Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim

Yazı ve fotoğrafların tüm hakkı Eczacının Sesi e-gazeteye aittir. İmzalı yazılar, yazarlarının görüş ve sorumluluğu altındadır. Eczacının Sesi e-gazetenin adı kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz.