Teklifler geri çekildi!!!

ECZACININ SESİ/ SON DAKİKA

Son güncelleme: 07-11-2018

ECZACININ SESİ/ SON DAKİKA

SAAT:21:15

"Torba Yasa Teklifi’ nin görüşmeleri TBMM Sağlık Komisyonu’ nda devam ediyor..."

“Yardımcı Eczacılık Uygulaması devam edecek…”

“Reçetesiz satışta kutu başına eczacıya 2000 TL ceza önerisi iptal edildi…”

 

TBMM Sağlık Komisyonu’ nda görüşülmekte olan torba yasa teklifinde, reçetesiz satışta, eczacılara kutu başına 2000 TL para cezası getiren ve Yardımcı Eczacılığın kaldırılmasına ilişkin maddeler geri çekildi.

Kanun teklifinin geri çekilen uygulama tekliflerinin ilgili maddeleri şöyle:

MADDE 10- 1262 sayılı Kanunun 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 20- Bu Kanunun;

a) 1 inci maddesine aykırı olarak eczanelerle eczane ticarethaneleri dışında veya reçetesiz ilaç satışı yapılması halinde her bir kutu için iki bin Türk Lirası,

naddesinin dördüncü fıkrasına aykırı olarak eczanelerle ecza depolarından başka yerlere ilaç satış yapılması halinde her bir kutu için iki bin Türk Lirası,

c) 5 inci maddesine muhalefet edenlere otuz bin Türk Lirası,

ç) 7 nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre istenilen fiyat tadili yapılmaması halinde otuz bin Türk Lirası,

d) 18 ve 19 uncu maddelerde mezkûr ahval hariç olmak üzere bu Kanunun diğer hükümlerine muhalefet edenlere fiilin mahiyeti ve sonuçları da dikkate alınarak iki bin Türk Lirasından on bin Türk Lirasına kadar, idari para cezası verilir. Fiilin bir yıl içerisinde tekerrürü halinde ceza bir kat artırılarak uygulanır.

MADDE 12- 18/12/1953 tarihli ve 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin dokuzuncu fikrası yürürlükten kaldırılmış ve onuncu fikrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İkinci eczacılara asgari ücretin üç katından aşağı olmamak üzere taraflarca belirlenecek ücret ödenir. İkinci eczacı çalıştırılması ile ilgili usul ve esaslar Türk Eczacıları Birliğinin görüşü alınarak Sağlık Bakanlığınca belirlenir."

MADDE 13- 6197 sayılı Kanunun; a) 35 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve yardımcı eczacılar,” ibaresi,

b) Geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve yardımcı eczacı olarak çalışma zorunluluğuna” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.


ECZACININ SESİ/ SON DAKİKA


Son eklenen haberler

Yazilarin tüm hakki Eczacinin Sesi e-gazeteye aittir. Imzali yazilar, yazarlarinin görüs ve sorumlulugu altindadir. Eczacinin Sesi e-gazetenin adi kaynak gösterilmeksizin alinti yapilamaz.Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim