Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden

Son güncelleme:08-08-2019

 8 Ağustos 2019 PERŞEMBE     Resmî Gazete     Sayı : 30856

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi, ilanın yayım tarihinden sonraki ilk iş gününden başlamak üzere 15 (onbeş) gündür. Kadrolara müracaat eden adayların başvurularının Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan ve (http://www.dicle.edu.tr) adresindeki “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi” kriterlerine uygun olması gerekmektedir. Bu kriterlere uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör kadroları daimi statüde olup adaylar; başvurulan anabilim dalını ve başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçelerine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, puanlar çizelgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan çalışmalarının 1 takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf formatında 5 adet taşınabilir belleğe aktararak Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

Doçent kadroları daimi statüde olup adaylar; başvurulan anabilim dalını belirttikleri dilekçelerine nüfus cüzdanı fotokopisi, öğrenim belgeleri, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, doçentlik belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan belgelerin 1 takımını dosya halinde, dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf formatında 3 adet taşınabilir belleğe aktararak Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunacaklardır.

Doçentlik kadrolarına başvuranlardan, doçentlik unvanını Üniversitelerarası Kurulca sözlü sınava tabi tutulmadan almış olan adaylar; müracaat ettikleri doçent kadroları için, Üniversitemizin talebi doğrultusunda, Üniversitelerarası Kurulca oluşturulacak jüri üyelerince sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Bu sınavdan başarılı olamayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Doktor Öğretim Üyesi kadroları için adaylar; başvurulan anabilim dalını belirttikleri dilekçelerine, nüfus cüzdanı fotokopisi, özgeçmiş, puanlar çizelgesi, yabancı dil belgesi, öğrenim belgeleri ayrıca bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan belgelerin 1 takımını dosya halinde; dosyadaki tüm bilgi ve belgeleri de pdf formatında 3 adet taşınabilir belleğe aktararak, kadronun ilan edildiği birime şahsen başvuruda bulunacaklardır.

İlanımızda; 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe giren 2547 sayılı Kanunun ek 38’ inci maddesi uyarınca belirlenen % 20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek doktor öğretim üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile Rektörlüğümüz ve ilgili birimlerce kurulacak başvuru ön değerlendirme komisyonu tarafından ilgili mevzuatın gereğini ve ilan başvuru şartlarını taşımadığı veya eksik belgeli olduğu tespit edilenlerin başvuruları ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek, adaylar ilana çıkan kadrolardan yalnızca birine başvurabileceklerdir. Adaylar İlan şartlarında belirtilen hususların tamamını belgelendireceklerdir.

Doçent unvanına sahip olan adaylar doktor öğretim üyesi kadrolarına başvuramazlar. Daha önce Üniversitemizce açılmış herhangi bir kadroya başvurmuş olup başvurusu halen derdest olanlar ile herhangi bir kadro başvurusuyla ilgili yargı süreci devam edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

 

BİRİMİ: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Temel Eczacılık Bilimleri

ANABİLİM DALI: Eczacılık Temel Bilimleri

KADRO ÜNVANI: Profesör

DERECE: 1

ADET: 1

ARANAN ŞARTLAR: Doçentlik unvanını Biyoloji alanında almış olup pestisitlerin fosfolipit alt sınıflarındaki etkileri üzerine çalışmaları olmak ve halen üniversitede çalışıyor olmak.

 

BİRİMİ: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Temel Eczacılık Bilimleri

ANABİLİM DALI: Analitik Kimya

KADRO ÜNVANI: Doçent

DERECE: 1

ADET: 1

ARANAN ŞARTLAR: Sağlık Bilimlerine bağlı Analitik Kimya anabilim dalında doktora yapmış olup LC-MS/MS cihazı ile metot validasyon çalışmaları yapmış olmak.

 

BİRİMİ: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Temel Eczacılık Bilimleri

ANABİLİM DALI: Eczacılık Temel Bilimleri

KADRO ÜNVANI: Doktor Öğretim Üyesi

DERECE: 2

ADET: 1

ARANAN ŞARTLAR: Kimya Anabilim Dalında doktora yapmış olup SAHA molekülünün antikanser etkileri konusunda çalışmaları olmak.

 

BİRİMİ: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Eczacılık Meslek Bilimleri

ANABİLİM DALI: Farmasotik Botanik

KADRO ÜNVANI: Doktor Öğretim Üyesi

DERECE: 2

ADET: 1

ARANAN ŞARTLAR: Eczacılık Fakültesi mezunu olup Farmasotik Botanik Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

 

BİRİMİ: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Eczacılık Meslek Bilimleri

ANABİLİM DALI: Farmasotik Toksikoloji

KADRO ÜNVANI: Doktor Öğretim Üyesi

DERECE: 1

ADET: 1

ARANAN ŞARTLAR: Eczacılık Fakültesi mezunu olup Farmasotik Toksikoloji Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.

 

 


Resmi Gazete


Son eklenenler

Yazilarin tüm hakki Eczacinin Sesi e-gazeteye aittir. Imzali yazilar, yazarlarinin görüs ve sorumlulugu altindadir. Eczacinin Sesi e-gazetenin adi kaynak gösterilmeksizin alinti yapilamaz.


Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim