Sessiz Katil

Ecz. Şeyma ŞAHİN yazdı

Son güncelleme: 14-06-2019

 Hipertansiyon- 2.Bölüm

(Hipertansiyon- 1. Bölümü okumak için tıklayıjnız)

 

Günümüzde tansiyon tedavisinde ilk tercih edilen ilaçlar:

 

 

İlaçlar grupları ve kullanılmaması gereken durumlar:

  

İlaç grupları ve izlenmesi gereken durumlar:

 

İlaçların etkinliğini ne zaman görürsünüz?

3-4 hafta sonra

Hastalar için küçük hatırlatmalar

ü    Tansiyon ilaçlarınız düzenli kullanınız.

ü    Kan basıncı takibinizi düzenli yapınız.

ü     İlk dozları mümkün ise (idrar söktürücü- diüretik) içermiyor ise geceleri alınız. Çünkü hipotansiyon sebepli baş dönmeleri ve bunun sonucu düşmenize sebep olabilir.

ü    Sodyum ve potasyum başta olmak üzere düzenli olarak tahlillerinizi yaptırınız.

ü    Böbrek fonksiyonlarınıza düzenli olarak baktırınız.

ü    Hidroklorotiyazid içeren ürünler uzun dönem kullanıldığında melonoma dışı cilt kanserine yakalanma ihtimali 3-7 kat arasında artmaktadır. Cildinizi düzenli olarak gözden geçiriniz. Renkte değişiklik v.b. durumlarda mutlaka dermatoloji uzmanına başvurunuz.  

ü    ACEI uzun süre kullanımında akciğer ve cilt kanseri riskinde artış görülmüştür.

Sağlık çalışanları için hatırlatmalar

ü    Hipertansiyonu olan hasta için hedef tansiyon 14090

 ü  Genç diyabetik hem de hipertansiyon hastalarında 13080

 ü  Hasta 80 yaş üzeri ise hedef tansiyon 150|90

 ü  Kronik böbrek yetmezliği ile beraber hipertansiyonda hedef tansiyon 14090

 ü  Koroner arter hastalığında hedef tansiyon 13080 (DİKKAT!!! Hasta tansiyonu iskemi riski artacağından dolayı 12070 e indirilmemelidir.)

GIDA TAKVİYELERİ

Vitamin ve mineraller:

·        Başta B vitaminleri (özellikle B6) olmak üzere hepsi tansiyon düşürülmesinde önemli yere sahiptir. Hem nörotransmitterler üzerindeki etkilerinden hem de hormonlar üzerindeki çevrim yolaklarından dolayı vücut için ilk gerekli olanlardır.

·        E ve C vitaminleri hem antioksidan olarak hem de vücudun sağlıklı fonksiyonlarının devamı için gereklidir.

·        Magnezyum hücre membranında iyon kanallarına etki ederek tansiyon düşürülmesinde yardımcı olur. Örneğin gebelikteki HT olgularında da i.v. olarak kullanılmaktadır.

 

Antioksidanlar:

·        Antioksidanlar hem stres sonucu oluşan reaktif aldehitleri direkt düşürerek hem de kalsiyum kanallarına yine reaktif aldehitler üzerinden etki ederek etkinliğini gösterir. Böylece tansiyonun düşürülmesinde yardımcı olur. (kalsiyum kanallarına etki ederek kan basıncını arttırır- intraselüler kalsiyumu arttırarak)

·        Araştırmalar insülin direci olması ile beraber hipertansiyon gelişimi arasında bağlantıyı göstermiştir.

·        Aldehitler aynı zamanda endojen glukoz metabolizmasına katılır ve glukoz metabolizmasını bozar. Aynı zamanda L- glutatyon seviyelerini de azaltır. Bu yüzden başta L-sistein, L- glutatyon v.b. güçlü antioksidanlar başta olmak üzere tüm antioksidanlar dönüşümlü olarak kullanılabilir.

·        Antioksidan özelliği nedeniyle resveratrol kullanılabilecek ürünlerden bir tanesidir. Aynı zamanda damar yapısını da güçlendirerek ekstra damar sağlığını destekler. Endotelyal nitrik oksit sentazı tetikler ve adinopektini arttırır, anjiotensin II etkinliğini bloke eder. Günlük kullanım dozu 250 mg’ dır.

·        Likopen ACEI, KKB ve diüretiklerin karışımı bir etkinlik gösterir. Kan basıncında 6 haftalık düzenli kullanımında 5.43 mmHg düşüş gözlenmiştir. Günde 10-20 mg alınması önerilmektedir.

·        Pycnogenol, günde 200 mg alındığında kan basıncında 7.21.8 mm Hg düşüş gözlenmiştir. Endotelin 1 i düşürerek ACI ve KKB olan ilaçlara duyulan ihtiyacı azaltır.

·        Naringenin ve pomegranat yine kullanılabilecek antioksidan ürünler arasındadır. Hatta bu ürünlerin kemoterapi gören ve kardiyotoksik kemoterapi kullanan kişilerde bile kalp-damar sağlığını koruyucu etkinlikleri görülmüştür. Damar yapısını güçlendirerek kan basıncında da dolaylı yoldan etki gösterirler. Hesperidin mikrovasküler aktiviteyi destekler.

·        Koenzim Q -10; terapötik etkinlik için kg başına yaklaşık 3-5 mg arasında günlük doz kullanımı gerekmektedir. En az 4 haftalık kullanım sonucunda kan basıncında 5-7 mm Hg kadar düşüş görülebilir. Damar yapısı güçlendirilmesi ve nitrik oksit salınması aynı etkiyi göstermektedir.

·        Alfa lipoik asit hem insülin metabolizması üzerinden hem de antioksidan etkinliği ile dolaylı yoldan tansiyon düşürülmesine yardımcı olur. Kalsiyum kanalları üzerine de etkinliği bulunmaktadır. Günlük tek başına kullanımda 600 mg, diğer antioksidanlarla kombine kullanımında 200 mg yeterli olarak görülmektedir.

·        N-asetil sistein nitrik oksit üzerinden etkinliğini göstermektedir ve tansiyon düşürülmesine yardımcı olur. Sisteini arttırarak glutatyonu destekler ve anjiotensin 1 ve kalsiyum kanallarına etki eder. Günde 1000-2000 mg arasındaki doz önerilen dozdur.

Bitkiler:

SARIMSAK (Allium sativum)

·        Periferik damarlarda nitrik oksit uretimini arttırdığı ve guclu vazodilator etkisinden dolayı hipotansif etkinliği olduğu görülmüştür.

·        Aynı zamanda güçlü antioksidan etkidedir.

·        Yapılan meta analiz çalışmalarında kan basıncında 85 mm Hg düşüş kaydedilmiştir.

·        Özellikle evre I hastalarında etkinlik göstermektedir. 12 hafta boyunca prehipertansif ya da evre 1 hipertansif hastalara verildiğinde 7.54.6 mm Hg kan basıncında düşüş kaydedilmiştir.

·        Etki mekanizması çok yolaklıdır. ACEI, KKB, katekolamine duyarlılığı azaltma, NO salınımını arttırma bunlardan birkaçıdır. Hayvan çalışmalarında natriüretik etkileri de kaydedilmiştir.

·        Gastrointestinal yan etkileri en sık görülen yan etkileri arasındadır.

·        Varfarin gibi kan sulandırıcı ilaçlarla etkileşebilir. Ameliyat öncesinde bırakılması gerekmektedir.  

·        Tansiyon ilaçları ile de hipotansiyon riskinden dolayı dikkatli kullanılmalıdır.

 

HAWTHORNE

·        Daha çok kardiyotonik olan ekstrelerin bazı çalışamalarda diyastolik kan basıncını düşürmede etkili olduğu görülmüştür.

·        Etki mekanizması ACEI, beta blokör, KKB ve diüretiklere benzemektedir.

·        Kalp hastalığı olmadığı sürece ilk tercih ürün değildir.

 

DİĞER BİTKİLER

Reishi Mushroom

Hibiscus Sabdariffa

Olive leaf extract

Ginkgo biloba

Susam

Dan Shen

Achillea Willhelmsii

Seaweed

DİĞERLERİ

·        L-arjinin: Nitrik oksit salınımını destekler.

·        Melatonin: GABA reseptörleri üzerinden etki gösterir. 3-5 mg yapılan çalışmalarda kullanılan dozudur. Anjiotensin II üzerinde etkinliği görüldüğü gibi, nitrik oksit ve kortizol seviyeleri üzerine de etkinliği vardır.

·        Kahve, çay ve kakao: içeriğindeki polifenoler ile antioksidan etki göstererek

·        Omega 3: Direkt etkisi bulunmamaktadır. Ama DASH diyetinde (Akdeniz tipi beslenme) yeri olduğu için dolaylı yoldan genel sağlığı desteklemektedir.

Zeus 5 ırk yarattı:

1.      Altın ırk: İlk yaratılan insanlar. İklim sonsuz bahardı. Örtünme ve barınma gibi dertleri yoktu. Sahip olduğundan daha fazlasına sahip olma gibi bir duyguyu hiç yaşamadılar. Savaşlar olmadı.  Çok mutlu yaşadılar ve uzun yaşadılar çünkü hiçbir hırs ve egoları yoktu. Birbirlerine karşı dürüst idiler.

2.      Gümüş ırk: Altın ırk yok edildikten sonra yaratıldı. Altın ırk kadar mutlu değillerdi. Vücutları zamanla büyüyordu ama ruhları çocuk kaldı. Tanrılara tapınmadılar, onları mutlu etme gibi bir dertleri olmadı. Zeus kızdı. İklimleri değiştirdi. Yaşam zorlaşmıştı. Hayatta kalmak daha zor olduğu için hep mücadele içinde kaldılar. Yok edildiler.

3.      Bronz ırk: Zeus Gümüş ırktan daha iyi bir ırk yaratmak için yaratmıştı onları. Madenlerle uğraştılar. Savaşçı bir toplumdu. Hep savaştılar ve birbirlerinin ölümüne neden oldular. Bu yüzden Zeus tarafından yok edildiler.

4.      Kahramanlar çağı: Tam olarak yok edilmese de gümüş ve broz ırktan daha erdemli bir ırk idi. Troya savaşlarının bu sırada yapıldığı hatta tanrıça ve yarı insan yarı tanrı olan kahramanlar bu çağda yaşamıştır.

5.      Demir ırk: Yaşamları her gün çalışmak ile geçer. Hayatta kalma mücadelesi daha fazladır çünkü Tanrılar insanların üzerinden elini çekmiştir. İnsanların yaptığı kötülüklere karşı utanması yoktur. Maddesel tapınma ruhani tapınmadan fazladır. Paylaşmayı bilmeyen bu topluluk tamamen bencil yaratılmıştır ve gözü sahip oldukları ile doymaz. Aslında adalet ve inanç duyguları da yoktur. Şu an bizin ta kendisidir…

İnanlılır ki Zeus bu ırkı yaratmakla aslında kendi sonunu hazırladı. Önce Zeus ölecek, bunu takiben yarattığı insanlar büyük bir yıkımla kendini öldürecekti. Tıpkı 3 kitapta da belirtildiği gibi..

Kulakları sağır eden o ses geldiğinde, işte o gün kişi kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçar. O gün her kişinin işi başından aşkındır. O gün birtakım yüzler ışık saçar; Güleçtir, müjde almıştır. Birtakım yüzler de o gün toza toprağa bürünmüş; Kapkara kesilmiştir. İşte bunlar inkârcılardır, günahkârlardır.” (Abese 33-42) Kuran-ı Kerim

O günlerin sıkıntısından sonra: Güneş kararacak, Ay ışık vermez olacak, yıldızlar gökten düşecek, göksel güçler sarsılacak. (Matta 24 / 29) (İncil)

Kalabalıklar, Yargı vadisini dolduran nice kalabalıklar... Yargı vadisinde RAB’bin günü yaklaştı. Güneş ve ay kararıyor, Yıldızların parıltısı görünmez oluyor. (Yoel, 3:14-15)

Göklerde ve yeryüzünde, Kan, ateş ve duman sütunlarından belirtiler göstereceğim. RAB’bin büyük ve korkunç günü gelmeden önce Güneş kararacak, ay kan rengine dönecek. (Yoel, 2:30-31)

Yeryüzü önlerinde sarsılıyor, gökyüzü titriyor; Güneş ve Ay kararıyor, yıldızların parıltısı görünmez oluyor… Rab’bin o büyük günü ne korkunçtur! O güne kim dayanabilir? (Yoel, 2:10-11) (Tevrat)

 

Ölümünüzün sesli olacağı güne kadar sessiz katilin sizden uzak kalması dileğiyle…

Ecz. Şeyma Şahin

seymasahinecz@gmail.com

 

KAYNAKLAR

  • 1.      Hipertansiyon tanı ve tedavi klavuzu 2018
  • 2.      Türk Kardiyoloji Derneği Ulusal Hipertansiyon Tedavi ve Takip Kılavuzu
  • 3.      Vasdev S. et al. Nutrition and hypertension. Nutrition Research 22 (2002) 111–123
  • 4.      Ankola D.D et al. Development of potent oral nanoparticulate formulation of coenzyme Q10 for treatment of hypertension: Can the simple nutritional supplements be used as first line therapeutic agents for prophylaxis/therapy?  European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics 67 (2007) 361–369
  • 5.      Kemerci G., Elçioğlu H.K. Diyabet ve Hipertansiyonda Kullanılan Takviye Edici Gıdalar. Marmara Pharmaceutical Journal 21: 10-18, 2017
  • 6.      Ernst E. Complementary/alternative medicine for hypertension: a mini-review. Wien Med Wochenschr (2005) 155/17–18: 386–391
  • 7.      Houston M. Nutrition and Nutraceutical Supplements for the Treatment of Hypertension: Part III. Saint Thomas Hospital, Nashville
  • 8.      Knox J, Gaster B. Dietary Supplements for the Prevention and Treatment of Coronary Artery Disease. The Journal of alternative and complementary Medicine Volume 13, Number 1, 2007, pp. 83–95
  • 9.      Turner J, Spatz E. Nutritional Supplements for the Treatment of Hypertension: A Practical Guide for Clinicians. Curr Cardiol Rep (2016) 18: 126
  • 10.   Karim N. Et al. A recent review of citrus flavanone naringenin on metabolic diseases and its potential sources for high yield-production. Trends in Food Science & Technology 79 (2018) 35–54

Eczacının Sesi


Son eklenen haberler

Yazı ve fotoğrafların tüm hakkı Eczacının Sesi e-gazeteye aittir. İmzalı yazılar, yazarlarının görüş ve sorumluluğu altındadır. Eczacının Sesi e-gazetenin adı kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz.Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim

Yazı ve fotoğrafların tüm hakkı Eczacının Sesi e-gazeteye aittir. İmzalı yazılar, yazarlarının görüş ve sorumluluğu altındadır. Eczacının Sesi e-gazetenin adı kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz.