Soru ve cevaplarıyla poşet!

AEO’ nun açıklaması

Son güncelleme: 04-01-2019

Soru ve cevaplarıyla ücretli poşet uygulaması...

Ankara Eczacı Odası’ nın Açıklaması:

Ücretli Poşet Uygulaması ile İlgili Merak Edilenler

1 Ocak 2019 tarihi itibari ile eczaneleri de kapsayan ücretli poşet uygulaması başladı. Meyve ve sebze poşeti olarak tanınan ve manavlarda rulo şeklinde yer alan poşetler ise ücretlendirme dışında tutuldu. Ancak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan usul ve esasların 5’inci maddesinin 5’inci fıkrası uyarınca bu poşetlerin eczanelerde kullanılması mümkün değil. 

İlgili mevzuatta, kullanılacak poşetler ve uygulamanın detayları ile ilgili pek çok ayrıntı yer alıyor.  Ankara Eczacı Odası olarak, konu ile ilgili eczacılarımız tarafından en fazla merak edilen konuları ve uygulama detaylarını siz değerli meslektaşlarımız için 12 başlıkta sıraladık.

Ankara Eczacı Odası olarak Çevre ve Şehircilik Bakanımız ile önümüzdeki hafta bir görüşme yapılacaktır. Konu ile ilgili gelişmeleri Oda sayfamızdan takip edebilirsiniz.

PLASTİK POŞETLERİN ÜCRETLİ VERİLMESİNE DAİR SORU VE CEVAPLARI

1- Poşet uygulaması hangi tarihten itibaren uygulanacaktır. Muaf olan işletmeler var mıdır?

Kuru temizleme, lostra salonları, kargo şirketleri, canlı su ürünü satan işletmeler ücretli poşet

uygulamasından muaf tutulmuştur.

Bunlar dışında kalan işyerlerinde, eczaneler de dahil olmak üzere 01 OCAK 2019 Salı günü itibariyle ücretli poşet uygulaması başlayacaktır.

2- Ücretli poşet uygulaması dışında tutulan poşet türü hangisidir, eczanelerde bu poşetler

kullanılabilir mi?

Çift kat kalınlığı 15 mikron altında olan, 500x350 mm (körük kalınlığı ve sap uzunluğu dahil) olan ve manavlarda kullanılan rulo şeklindeki meyve sebze poşeti olarak tanınan poşetler ücretlendirme dışında tutulmuştur.

Bakanlık tarafından yayımlanan usul ve esasların 5’ci maddesinin 5’nci fıkrası uyarınca bu poşetlerin eczanelerde kullanılması mümkün değildir. Söz konusu 15 mikron altındaki poşetler açıkta satılan gıda maddelerinin hijyeni için kullanılabileceklerdir. ( Ekmek, sebze, meyve, peynir, hayvansal gıda gibi) Bu poşetlerin yukarıda belirtilen ve açıkta satılan gıdalar dışında kullanılması veya ücretli satılması mümkün değildir.

3- Barkodlu poşet nedir. Eczanelerdeki mevcut barkodsuz poşetler kullanılabilir mi?

Ücretlendirmeye tabi olan poşetlerin 01 OCAK 2019 tarihinden itibaren barkodlu olması zorunludur.

Ancak, mevcut poşetler, Bakanlık tarafından yayımlanan usul ve esasların Geçici 1’nci maddesi

kapsamında 31 MART 2019 tarihine kadar kullanılabilecektir. Bu tarihten sonra barkodsuz poşet

kullanımı yasaklanmıştır.

4- Poşet satışından elde edilen gelir için uygulama nasıl olacaktır ?

Bakanlık tarafından yayımlanan usul ve esasların 5’nci maddesinin 7’nci fıkrası gereği, poşetlerin birim bedellerinin, poşetin zorunlu giderlerinin ( poşet maliyeti, vergiler ve geri kazanım katılım payı) üzerinde olması durumunda aradaki fark gelir olarak kabul edilecektir. Elde edilen bu gelir ise Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılacaktır.

Örneğin: 25 kuruş ücret tahsil edilen poşetin 15 kuruşu geri kazanım bedeli olarak Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğü’ne yatırılacaktır. Geriye kalan 10 kuruştan, maliyet gideri ve vergilere ait olan tutar ( farz edelim 2 kuruş) hesaplanıp düşüldükten sonra, aradaki fark ( 8 kuruş) kâr olarak yine Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılacaktır. ( Maliyet meblağının mali müşavirler aracılığı ile hesaplanması uygun olacaktır.)

5- Poşetler için oluşturulacak bilgi kayıt sistemine kayıt almak zorunlu mudur?

Evet, bilgi sistemine kayıt olmak, gerekli beyan ve bilgileri vermek zorunludur. Bu beyanlarda, temin edilen poşetin firmasıyla ilgili bilgiler, temin edilen poşetlerin adeti, ağırlığı, kalınlığı ve satılan poşetin adet ve fiyatı yer alacaktır.

6- Poşetler için satış beyanı nasıl yapılacaktır?

Satışın yapıldığı aya ait beyan, satışın yapıldığı takip eden ayın biri ila onbeşi arasında bilgi kayıt sistemine yapılacaktır. ( Ocak 2019 ayı beyanı 01 ila 15 Şubat 2019 arası yapılabilecektir.)

7- Poşetler için geri kazanım katılım payı nasıl yatırılacaktır?

Bakanlık tarafından oluşturulan bilgi sistemine verilen beyana istinaden sistem tarafından

hesaplanacak geri kazanım katılım payı, Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına, beyan dönemini takip eden ikinci ayın son gününe kadar yatırılacaktır.

8- Poşetler için alınacak ücret nedir?

01 OCAK 2019 tarihinden itibaren asgari ücret 25 kuruştur.

9- Poşetlerin satış bedelleri eczaneler tarafından nasıl gösterilecektir?

01 OCAK 2019 tarihinden sonra, poşet satışlarından tahsil edilen ücretlerin, satış belgelerinde adet ve fiyat bazlı olarak gösterilmesi gerekmektedir. Bu amaçla yazar kasa fişlerinde satılan poşetlerin adet ve fiyat bilgisini gösterecek düzenleme yapılması gerekmektedir.

10- Poşetlerin satış bedelleri için yazar kasalarda düzenleme için süre tanınmış mıdır, bu süre

beklenmeden de düzenleme yapılabilir mi?

Evet, Bakanlık tarafından yayımlanan usul ve esasların Geçici 2’nci maddesiyle, satılan poşetlere ilişkin adet ve fiyat belgelerinin satış belgelerinde gösterilebilmesi için gerekli alt yapı çalışmalarının tamamlanması amacıyla 31 MART 2019 tarihine kadar süre tanınmıştır. Ancak, 01 OCAK 2019 tarihinden itibaren poşetlerin ücretli verilmesi ve fiş kesilmesi zorunluluğu da bulunmaktadır.

ÖNEMLİ NOT: 31 MART 2019 tarihinden önce yazar kasalarda düzenleme yapılabilmesi mümkündür.

Yeni Nesil Ödeme Kayıt edici kasalarda kolaylıkla bu işleminin yapılabilmesi nedeniyle, yazar kasalarda

%18 KDV oranlı poşet kısmının hemen açılması tavsiye edilmektedir.

11- Poşetler promosyon olarak verilebilir mi? Firmalar tarafından bedelsiz olarak verilen poşetler ücretsiz olarak verilebilir mi?

Hayır, verilemezler.

12- Ücretli poşet uygulamasına dair cezai yaptırımlar nedir?

2872 sayılı Çevre kanununun 20’nci maddesinde cezai yaptırımlar yer almaktadır. Buna göre;

• Ön görülen bildirim ve bilgi verme yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere 6.000 Türk Lirası İdarî para cezası verilir.

• Geri kazanım katılım payını ödemediği tespit edilenlere katılım payı tutarının %20 fazlası idari

para cezası olarak verilir.

• Plastik poşetleri ücretsiz verdiği tespit edilen satış noktalarına depo alanı hariç kapalı satış

alanının her metrekaresi için 10 Türk lirası idari para cezası verilir.

28/2 sayılı Çevre kanununun 26’nci maddesinde adli nitelikte cezai yaptırımlar yer almaktadır. Buna göre;

• Yanlış ve yanıltıcı belge düzenleyenler ve kullananlar hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun belgede sahtecilik suçuna ilişkin hükümleri uygulanır


ECZACININ SESİ/ HABER


Son eklenen haberler

Yazilarin tüm hakki Eczacinin Sesi e-gazeteye aittir. Imzali yazilar, yazarlarinin görüs ve sorumlulugu altindadir. Eczacinin Sesi e-gazetenin adi kaynak gösterilmeksizin alinti yapilamaz.Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim