Yardımcı eczacılar geliyor!

Kılavuz hazırlanıyor

Son güncelleme: 03-06-2018

ECZACININ SESİ/ ÖZEL HABER
 
’’Yardımcı Eczacılık Uygulaması’ nın detaylarını belirleyecek olan Kılavuz hazırlanıyor’’

’’ TEB bir Yardımcı Eczacı’ nın, çalıştığı eczaneye maliyetini 4800 TL olarak hesapladı’’

’’ TİTCK’ in konuya ilişkin TEB’ e yazdığı yazıyı yayımlıyoruz’’

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumu(TİTCK), Yardımcı Eczacılık Uygulaması’ nın detaylarını belirleyen bir Kılavuz hazırlıyor.

TİTCK, Kılavuz hazırlanmasında Türk Eczacıları Birliği(TEB) ile toplantılar yaparak, TEB’ den görüş ve olur alıyor. Kılavuzun önümüzdeki günlerde açıklanması ve yürürlüğe konulması bekleniyor.

Ne Zaman Başlıyor?

Yardımcı Eczacılık Uygulaması, yasa gereği 2018 yılı eczacılık fakültesi mezunlarına uygulanacak. Yani uygulama bu yaz başlayacak.

Yasa Ne Diyor?

31 Mayıs 2012 tarihinde Resmi Gazete’ de yayımlanan, Eczacılar Ve Eczaneler Hakkında değişiklik yapan 6308 no lu kanun şöyle diyor:

’Serbest eczane açmak veya serbest eczanelerde mesul müdür olarak çalışmak isteyen bir eczacı, en az bir yıl müddetle hizmet sözleşmesine bağlı olarak mesul müdür eczacı ile birlikte serbest eczanelerde yardımcı eczacı olarak çalışmak zorundadır’

’Yardımcı eczacılara asgari ücretin bir buçuk katından, aşağı olmamak üzere taraflarca belirlenecek ücret ödenir.’

Yönetmelik Ne Diyor?

Yasaya göre hazırlanan Eczacılar Ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin konuya ilişkin hükmü şöyle:

3) Serbest eczane açmak veya serbest eczanelerde mesul müdür olarak çalışmak isteyen bir eczacı, en az bir yıl müddetle hizmet sözleşmesine bağlı olarak mesul müdür eczacı ile birlikte serbest eczanelerde yardımcı eczacı olarak çalışmak zorundadır. Hastane eczanelerinde veya ikinci eczacı olarak serbest eczanelerde en az bir yıl süre ile çalışanlar, yardımcı eczacı olarak çalışma şartını yerine getirmiş sayılır. Yardımcı eczacıların, il sağlık müdürlüğü veya eczacı odası tarafından yapılan denetimlerde üç kez eczanede görevi başında mazeretsiz olarak bulunmadığının tespiti hâlinde çalışılan süre dikkate alınmaz.

(4) Yardımcı eczacı çalıştırılmasına ilişkin usûl ve esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Yardımcı eczacı olarak çalışmak isteyen eczacı çalışabileceği eczaneyi kendisinin belirlemesi hâlinde öncelik tanınır.

b) Yardımcı eczacı olarak çalışmak isteyen eczacı çalışacağı eczaneyi kendisinin bulamaması hâlinde bölge eczacı odasına başvurur. Eczacı odası müracaat sırasını dikkate almak suretiyle (c) bendindeki bilgiler ışığında gerekli değerlendirmelerde bulunarak yerleştirmeyi yapar ve il sağlık müdürlüğüne bildirir.

c) Her yılın nisan ayında Türk Eczacıları Birliği tarafından eczanelerin, yıllık satış hasılat durumları ile yıllık karşılanan reçete adetlerine göre dağılımları Kuruma ve ilgili eczacı odasına bildirilir. Kurumca belirlenen limitin üzerinde olan eczaneler, kendilerine başvurulması hâlinde yardımcı eczacı çalıştırmak zorundadır. Aynı eczane için birden fazla yardımcı eczacı müracaatında eczane sahibi tarafından tercih hakkı kullanılır.

ç) Eczacı, yardımcı eczacıyı otuz gün içerisinde işe başlatır ve il sağlık müdürlüğüne bildirir.

d) Yardımcı eczacı çalıştırma konusunda kriterleri tutan ancak bundan imtina eden eczacı, il sağlık müdürlüğü tarafından uyarılır ve eczacıya otuz gün süre verilir.

e) Uyarıya rağmen yükümlülüğünü yerine getirmeyen eczacının eczane ruhsatı otuz gün süre ile askıya alınır.

(5) Yardımcı eczacılara asgari ücretin bir buçuk katından, ikinci eczacılara da asgari ücretin üç katından aşağı olmamak üzere taraflarca belirlenecek ücret ödenir.

Konuya ilişkin TİTCK’ in TEB’ yazdığı yazıyı aşağıda yayımlıyoruz:

 Yardımcı Eczacılık Uygulaması

 

 


Eczacının Sesi/ Özel Haber


Son eklenen haberler

Yazilarin tüm hakki Eczacinin Sesi e-gazeteye aittir. Imzali yazilar, yazarlarinin görüs ve sorumlulugu altindadir. Eczacinin Sesi e-gazetenin adi kaynak gösterilmeksizin alinti yapilamaz.Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim