SGK eczacısından...

ÖZEL HABER

Son güncelleme: 06-11-2017

ECZACININ SESİ/ ÖZEL HABER

Kamu çalışanı olması nedeniyle adı bizde saklı, SGK çalışanı bir meslektaşımızın yazısını yorumsuz olarak yayımlıyor, tüm ilgililerin dikkatine sunuyoruz.(E.S.)


SGK ECZACILARININ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
 
21 Şubat 2005 tarihinde SSK hastanelerinin devir edilmesi sonucu, Sosyal Sigortalar Kurumu’ nun satın alacağı sağlık hizmetlerinin provizyon, fatura kontrol ve ödeme işlerinde çalıştırılmak üzere Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının önerisi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının onayı ile tespit edilen personel Bakanlığa devredilmez hükmüne istinaden kurumda sağlık personeli çalıştırılmaya başlanmıştır.
 
SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur’un birleşmesi sonucu Sosyal Güvenlik Kurumu adı altında çalışmaya başlayan hekim, eczacı, diş hekimi ve fatura kontrolde görevli diğer personele 5502 sayılı Sosyal Güvenlik kurumu kanunun 28. maddesi ikinci fıkrasına dayanılarak ek ödeme usul ve esasları çıkarılmıştır:
 
’Eczacılar eksik ek ödeme alıyorlar’
 
Ek ödemelerden damga vergisi hariç herhangi bir vergi kesintisi yapılmaz. Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda çalışan personel ile genel idare hizmetleri sınıfına asaleten veya vekaleten atanan ve Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünde fiilen çalışan doktor, diş hekimi ve eczacılara yapılacak ek ödemenin tavanı % 700 olarak uygulanır."
 
[2] Ancak, serbest çalışan sağlık personeline ödenecek ek ödeme oranı % 200’ü geçemez.
Bu kadar açık hükme rağmen sgk eczacıları pratisyen tabiplerden 700 tl, uzman hekimlerden 1.800  daha az ücret almaktadır. Yine yetmemiş olcak ki yeni yapılan bir düzenleme ile pratisyen tabip ile eczacılar arasındaki ücret farkı 1.500 tl çıkarılmaya çalışılmaktadır.Bu konuda meslek örgütlerinin desteği elzemdir.

’SGK’ da temsiliyetimiz yok’
 
SGK’ da başta eczane reçeteleri olmak üzere, optık-medikal faturaları, şahış ödemeleri yatan hasta ilaçlarına bakan SGK eczacıları daire başkanı ve daha üst düzeyde temsile sahip değildir.
 
SGK üst düzey kadrolarında eczacı ünvanın adı okunmamaktadır. Genel Sağlık Sigortasında sağlık meslek mensubu olmayan daire başkanları olduğu halde eczacı yoktur.
 
’SGK eczacıları koli indiriyor’
 
SGK’ nın anlamsız şekilde açtığı ve yeterli personeli olmayan merkez sağlık müdürlüklerinin hala açık tutulması sonucu hangi ilin reçetelerin nerde bakıldığı arapşaçı halini almıştır.Bazı illerde SGK eczacıları koli indirip kaldırmakla meşguldur.

’Eczacıların iş yüklerinde artış var’
 
SGK’ da global bütçe uygulamalarına geçilmesi sonucu devlet hastanelerin ve üniversite hastanelerin tedavi faturalarına bakılması uygulaması son bulmuştur. 
 
Bu anlamda hekimlerin iş yükleri azalırken, sığınmacıları reçeteleri, medikal reçetelerin sisteme entegre olması sonucu eczacıların iş yüklerinde artış olmuştur. Bu tür uygulamalara rağmen eczacıların aynı işi yaptıkları hekimlerden daha az ücret almaya devam etmesi(farkın daha da açılması)anlaşılamamıştır. Bu anlamda TEB’ in desteğine ihtiyaç bulunmaktadır.

’Sayının artması gerekiyor, görev alanı dışında çalışıyoruz’
 
SGK’ da eczacı sayısın acilen artırılması gerekmektedir. SGK eczacılarının reçete ve diğer sağlık evraklarına bakmak aslı görevidir. Reçeteleri örneklemek, evraklarının muhabeleştirmesi yapmak eczacının görevleri olmamalıdır.

’Aynı haklar olmalıdır’
 
SGK bir hastane değildir. Eczacının yanında hekim, diş hekimi, hemşirenin görev yaptığı sgk da hiyerarşik bir meslek grubu bulunmamaktadır. Özlük hakları ve diğer tüm haklarda aynı iş- oda ve aynı olanaklar sunulmalıdır. İş tanımın olmaması önemli sorundur.
 
SGK’ da aynı işi yapanların aynı ücreti alması esas olması gerekirken unvan bazında bir ayrıma gidilmesi akla eczane reçetelerin öneminin özel hastane tedavi faturalarından önemsiz olduğu mu anlamı çıkarmaktadır? 

’Üzülüyoruz’
 
Her seferınde Sağlık Bakanlığındaki eczacı daha az alıyor gibi bir direnç göstermek (hekim personeline yapılmayan bir direnç), yaptıkları işin emsali olmayan SGK eczacılarını üzmektedir.
Peki, SGK’ da uzman hekim amelıyat mı yapmaktadır? Nedir bu fark? Yasal mıdır? Kanuni midir? (5502 28.madde böyle bır ayrım öngermemiştir).

’Eşit işe eşit ücret’
 
Yine Anayasa Mahkemesinin kamu kurumlarında verilecek maaşlarda sırf ünvana bakılarak eşit ücret verilmesinin yerınde olmadığına karar verilmiştir.
 
Anayasa Mahkemesinin 666 Khk yönelik(Esas 2011/239-Karar 2012/205) kararlarında: Kamu personelinin mali, sosyal ve diğer özlük haklarına ilişkin kurallar, üzerinde ayrıntılı çalışmaları ve çok yönlü değerlendirmeleri gerektiren ciddi konulardır ve Başbakanlıktaki bir grup uzmanın, tercihlerine göre şekillendirilemeyecek derecede de önemlidir. Hepsinin kadro görev unvanı "uzman" diye, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundaki veya Kamu İhale Kurumundaki, ya da Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundaki veyahut da Rekabet Kurumundaki, uzmanların mesleki statüleri, yaptıkları hizmetin kamu yönetimi ve düzenindeki önemi, görev yapma şartları aynı olmadığı halde aynıymış gibi mali haklarının "Başbakanlık Uzmanı"na endekslenmesi, yasa önünde eşitlik ilkesine aykırılık oluşturur. Ünvan bazında ayrım yerıne eşit iş eşit ücretın uygulanmaması SGK eczacılarının en önemli sorunudur.
 
SGK eczacılarının yaptığı denetımler ve ifadelerin yasal altyapısı olmadığından denetimlerde ve hukuki süreçte sıkıntı yaşamaları. Bu yıne denetim yetkisi ile aşımalıdır.(657 de yapılacak değişiklik ile)
 
’TEB bizimle ilgilenmeli’
 
Serbest eczanelerin devamlı temasta oldukları SGK eczacıların sorunlarının çözülmesi  hususu TEB’ in desteği ile olacaktır.Bu ertelenemez aciliyeti olan bir konu olarak TEB’ in gündeminde olmalıdır.

Eczacının Sesi/ Özel Haber


Son eklenen haberler

Yazilarin tüm hakki Eczacinin Sesi e-gazeteye aittir. Imzali yazilar, yazarlarinin görüs ve sorumlulugu altindadir. Eczacinin Sesi e-gazetenin adi kaynak gösterilmeksizin alinti yapilamaz.Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim