Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden

Son güncelleme:31-12-2019

 31 Aralık 2019 SALI       Resmî Gazete     Sayı : 30995

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15. maddesi hükümleri gereğince (öncelikli alanlar kapsamında) aşağıda unvanı, nitelikleri ve sayısı belirtilen kadrolara araştırma görevlisi alınacaktır.

Duyuru Başlama Tarihi : 31 Aralık 2019

Son Başvuru Tarihi : 31 Ocak 2020

Ön Değerlendirme Sonuçlarının Duyurulma Tarihi : 7 Şubat 2020

Giriş Sınavı (Sözlü) Tarihi (Eczacılık Fakültesi için) : 13 Şubat 2020

Sonuç Açıklama Tarihi : 25 Şubat 2020

BAŞVURU YERİ: Rektörlük Personel Daire Başkanlığı Taşlıçiftlik Yerleşkesi Tokat

 

BİRİM: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Eczacılık Meslek Bilimleri

ANABİLİM DALI: Farmakoloji

KADRO: Arş. Gör.

ADET: 1

İLAN ŞARTI: Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olup Eczacılık alanında tezli yüksek lisans veya başvuru yapılacak anabilim dalında doktora yapıyor olmak. (*)

 

BİRİM: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Eczacılık Meslek Bilimleri

ANABİLİM DALI: Farmasötik Toksikoloji

KADRO: Arş. Gör.

ADET: 2

İLAN ŞARTI: Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olup Eczacılık alanında tezli yüksek lisans veya başvuru yapılacak anabilim dalında doktora yapıyor olmak. (*)

 

BİRİM: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Eczacılık Teknolojisi

ANABİLİM DALI: Farmasötik Biyoteknoloji

KADRO: Arş. Gör.

ADET: 1

İLAN ŞARTI: Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olup Eczacılık alanında tezli yüksek lisans veya başvuru yapılacak anabilim dalında doktora yapıyor olmak. (*)

 

BİRİM: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Eczacılık Teknolojisi

ANABİLİM DALI: Farmasötik Teknoloji

KADRO: Arş. Gör.

ADET: 2

İLAN ŞARTI: Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olup Eczacılık alanında tezli yüksek lisans veya başvuru yapılacak anabilim dalında doktora yapıyor olmak. (*)

 

BİRİM: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Temel Eczacılık Bilimleri

ANABİLİM DALI: Farmasötik Mikrobiyoloji

KADRO: Arş. Gör.

ADET: 1

İLAN ŞARTI: Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olup Eczacılık alanında tezli yüksek lisans veya başvuru yapılacak anabilim dalında doktora yapıyor olmak. (*)

 

ÖNEMLİ NOT : (*) Tezli yüksek lisans öğrencilerinin araştırma görevlisi kadrosuna atanması halinde bu kişilere, eğitimlerini tamamladıktan sonra atandığı alanlarda doktora eğitimi yaptırılacaktır.

İSTENİLEN BELGELER :

- Başvuru Formu ve Dilekçe (http://personel.gop.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

- ALES Belgesi (Sonuç belgesi kontrol kodu olan internet çıktısı)

- Yabancı Dil Belgesi (ÖSYM tarafından eş değerliliği kabul belgelerin kontrol kodu olan internet çıktısı, diğer sınav sonuç belgelerinin aslı veya noter onaylı sureti)

- Lisans Mezuniyet Belgesi (Başvuruda belgenin noter veya bir kamu kurumundan onaylı sureti veya barkodlu e-devlet çıktısı) (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir)

- Lisans Transkript (Aslı veya noter onaylı veya bir kamu kurumundan onaylı sureti)

- Lisansüstü Öğrenci Belgesi ve Transkript (Halen yapılan yüksek lisans veya doktora eğitimi ile ilgili öğrenci belgesinin e-devlet çıktısı, transkriptin aslı ya da onaylı sureti) (İlgili anabilim dalında doktora yapıyor olmak şartı istenen ilanlarda öğrenci belgesinde anabilim dalı yazmayanlar için ayrıca Enstitü Müdürlüklerinden eğitim yaptığı anabilim dalına ilişkin danışmanının da belirtildiği bir yazı alınması gerekmektedir.)

- Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi ve Transkript (Başvuruda belgenin noter veya bir kamu kurumundan onaylı sureti veya barkodlu e-devlet çıktısı) (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir) (Doktora yapanlardan istenecektir) - Askerlik Terhis veya Tecil Belgesi (Bakaya durumda olmamak) (e-devlet çıktısı)

- Hizmet Belgesi (Aslı) (Kamu kurumunda çalışanlar / çalışmış olanlar)

- Özgeçmiş

- Kimlik Kartı veya nüfus cüzdan fotokopisi

- Fotoğraf (1 adet)

AÇIKLAMALAR :

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesindeki genel şartları taşımaları,

2. Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte belirtilen şartları taşıyor olmak.

3. Araştırma Görevlisi kadrolarına atamalar 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesine göre yapılacaktır.

4. Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 07/03/2017 tarihli toplantısında alınan Karar gereğince;

 - 06/02/2013 tarih ve 28551 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran, ancak 2016-2017 Güz yarıyılından itibaren azami öğrenim süresi yeniden başlayan öğrenciler ile,

- Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinin yayımlandığı 20/04/2016 tarihinden itibaren 2017 Güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlilerinin, 2016-2017 Güz döneminde azami öğrenim sürelerinin yeniden başlaması nedeniyle araştırma görevlisi kadrolarına başvuramazlar.

5. ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

6. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

7. Adaylar sadece bir kadroya başvurabilirler, birden fazlasına müracaat eden adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

8. Adaylar hangi kadroya başvurduklarını dilekçede belirtmelidirler. (ilan no ile)

9. Eksik ve imzasız - onaysız belgelerle yapılacak başvurular ile süresi içinde yapılmayanlar kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak başvurular son başvuru tarihine kadar ilgili birime ulaşmalıdır.

10. Belgelerde onaylayanın adı soyadı, unvanı, mühür olmalı, bu bilgiler ve mührün okunaklı, onaylama tarihinin güncel olması gerekir.


Resmi Gazete


Son eklenenler

Yazı ve fotoğrafların tüm hakkı Eczacının Sesi e-gazeteye aittir. İmzalı yazılar, yazarlarının görüş ve sorumluluğu altındadır. Eczacının Sesi e-gazetenin adı kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz.


Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim

Yazı ve fotoğrafların tüm hakkı Eczacının Sesi e-gazeteye aittir. İmzalı yazılar, yazarlarının görüş ve sorumluluğu altındadır. Eczacının Sesi e-gazetenin adı kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz.