Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Son güncelleme:27-12-2019

 27 Aralık 2019 CUMA     Resmî Gazete     Sayı : 30991

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun’un ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddelerine göre öğretim elemanları alınacaktır. Kadrolara başvuracak adayların Yönetmelik’teki genel ve özel koşullar ile ilanda belirtilen diğer şartları sağlamaları gerekmektedir.

KADROLARA BAŞVURULAR

Adayların, 27.12.2019 – 10.01.2020 tarihleri arasında ilan edilen kadronun bulunduğu birime şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli müracaatlar ile postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacak ve bu durumdaki adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

İSTENEN BELGELER

Adaylar dilekçeleri ekine;

-Lisans diploması, lisans not ortalamasını gösterir transkript,

-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Belgesi (Merkezi Sınav Muafiyeti bulunanlar muafiyet durumunu gösterir belgeyi başvuru belgeleri ekinde göndermeleri halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında (ALES) Puanı 70 olarak kabul edilecektir),

 -Yabancı Dil Puanını gösterir belge,

-Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuracaklar için tezli yüksek lisans diploması, (Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in Geçici Madde 2 kapsamına girenler hariç)

-Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracaklar için ilanda belirtilen yüksek lisans veya doktora yapıyor olduğuna ilişkin belge, -İlan özel şartında belge/deneyim/çalışma/tecrübe belirtilmişse buna ilişkin belgeler,

-Özgeçmiş, Kimlik fotokopisi,

-1 adet fotoğraf ile birlikte var ise ilgili dalda bilimsel çalışmalarını kapsayan dosyayı vereceklerdir. (Söz konusu belgelerin fotokopileri ya da çıktıları yeterlidir.)

Dilekçe örneğine http://pdb.trakya.edu.tr/pages/formlar#.UbHf4NJM92Y adresi Formlar alanından ulaşılabilir.

SINAV TAKVİMİ

Ön Değerlendirme : 15.01.2020 tarihinde ilana çıkılan birimlerin (karşılarında belirtilen) internet adreslerinde duyurulacaktır.

Giriş Sınavı Tarihi ile Sonuç Açıklama: İlana çıkılan birimlerin (karşılarında belirtilen) internet adreslerinde duyurulacaktır.

ÖNEMLİ NOTLAR:

1 – Başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartlar ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te belirtilen genel ve özel şartları taşımaları gerekmektedir.

2- Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak not sistemlerinin 100’lük not sistemine dönüştürülmesinde YÖK tarafından belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır

3 - Sonuçlar ilana çıkılan birimlerin internet adreslerinde yayınlanacaktır. İnternet adreslerinde yapılacak duyuru tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4 - Adaylar Üniversitemizce ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

5 - İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlemler başlatılacaktır.

6- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

7 - Araştırma görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanun’un 50 nci maddesinin (d) fıkrası kapsamında atama yapılacaktır.

MUAFİYET :

Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlar ile meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar ve yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlar için merkezi sınav (ALES) şartı aranmaz. Meslek yüksekokullarının kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

 

BİRİM: Eczacılık Fakültesi

ANABİLİM DALI: Analitik Kimya

KADRO: Arş. Gör.

DERECE: 7

ADET: 1

ALES: 70

YDS: 50

ÖZEL ŞART: Temel Eczacılık Bilimleri programı analitik kimya alanında yüksek lisans yapıyor olmak.

 

BİRİM: Eczacılık Fakültesi

ANABİLİM DALI: Biyokimya

KADRO: Arş. Gör.

DERECE: 7

ADET: 1

ALES: 70

YDS: 50

ÖZEL ŞART: Eczacılık Fakültesi mezunu olup, temel eczacılık bilimleri programı biyokimya alanında yüksek lisans yapıyor olmak.

 

BİRİM: Eczacılık Fakültesi

ANABİLİM DALI: Farmasötik Botanik

KADRO: Arş. Gör.

DERECE: 7

ADET: 1

ALES: 70

YDS: 50

ÖZEL ŞART: Eczacılık Fakültesi veya biyoloji bölümü lisans mezunu olup temel eczacılık bilimleri programı farmasötik botanik veya biyoloji alanında yüksek lisans yapıyor olmak.

 

BİRİM: Eczacılık Fakültesi

ANABİLİM DALI: Farmasötik Mikrobiyoloji

KADRO: Arş. Gör.

DERECE: 7

ADET: 1

ALES: 70

YDS: 50

ÖZEL ŞART: Eczacılık Fakültesi mezunu olup, farmasötik mikrobiyoloji veya tıbbi mikrobiyoloji anabilim dalında doktora yapıyor olmak.


Resmi Gazete


Son eklenenler

Yazı ve fotoğrafların tüm hakkı Eczacının Sesi e-gazeteye aittir. İmzalı yazılar, yazarlarının görüş ve sorumluluğu altındadır. Eczacının Sesi e-gazetenin adı kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz.


Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim

Yazı ve fotoğrafların tüm hakkı Eczacının Sesi e-gazeteye aittir. İmzalı yazılar, yazarlarının görüş ve sorumluluğu altındadır. Eczacının Sesi e-gazetenin adı kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz.