Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden

Son güncelleme:30-03-2019

30 Mart 2019 CUMARTESİ       Resmî Gazete     Sayı : 30730

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 02.11.2018 tarih ve 30583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmeliğin 4/2. maddesi uyarınca 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

 

Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 6 takım dosya ve CD kaydı ile birlikte başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

 

Doçent kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 4 takım dosya ve CD kaydı ile başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

 

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgelerini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 4 takım dosya ve CD kaydı ile başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Birimlere bizzat başvurmaları gerekmektedir."

 

İlanla ilgili ayrıntılı bilgilere Üniversitemizin http://www.sbu.edu.tr/ adresinden veya 0216 418 96 16 numaralı telefondan ulaşılabilir.

 

NOT: Üniversitemiz kadrolarına atanan öğretim üyeleri Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda Rektörlüğümüzce uygun görülen yurt içi ve yurt dışı birimlerimizde iki yıl süreyle görevlendirilebilir."

Birim: Eczacılık Fakültesi

Bölüm: Temel Eczacılık Bilimleri

Anabilim Dalı: Analitik Kimya

Derece: 3

Ünvan: Dr. Öğretim Üyesi

Aranan Şartlar: Analitik Kimya alanında doktora yapmış olmak. İlaç, bitki ve doğal boyar madde konularında çalışmaları olmak.

 

Birim: Eczacılık Fakültesi

Bölüm: Temel Eczacılık Bilimleri

Anabilim Dalı: Analitik Kimya

Derece: 3

Ünvan: Dr. Öğretim Üyesi

Aranan Şartlar: Kimya alanında doktora yapmış olmak.Yüzey analizleri ve karakterizasyon yöntemleri üzerine çalışmaları olmak.

 

Birim: Eczacılık Fakültesi

Bölüm: Temel Eczacılık Bilimleri

Anabilim Dalı: Biyokimya

Derece: 3

Ünvan: Dr. Öğretim Üyesi

Aranan Şartlar: Tıbbi Biyokimya alanında doktora yapmış olmak. Nöropeptidler konusunda çalışmaları olmak.

 

Birim: Eczacılık Fakültesi

Bölüm: Eczacılık Meslek Bilimleri

Anabilim Dalı: Farmasötik Toksikoloji

Derece: 3

Ünvan: Dr. Öğretim Üyesi

Aranan Şartlar: Eczacılık Fakültesi Lisans mezunu olmak. Farmasötik Toksikoloji alanında doktora yapmış olmak. Nörotoksisite alanında çalışmaları olmak.

 

Birim: Gülhane Eczacılık Fakültesi

Bölüm: Temel Eczacılık Bilimleri

Anabilim Dalı: Analitik Kimya

Derece: 3

Ünvan: Dr. Öğretim Üyesi

Aranan Şartlar: Analitik Kimya alanında doktora yapmış olmak. Nanosensör geliştirme ve validasyonu konularında çalışmaları olmak.

 

Birim: Gülhane Eczacılık Fakültesi

Bölüm: Eczacılık Meslek Bilimleri

Anabilim Dalı: Farmakoloji

Derece: 3

Ünvan: Dr. Öğretim Üyesi

Aranan Şartlar: Eczacılık Fakültesi Lisans mezunu olmak. Farmakoloji alanında doktora yapmış olmak. İskemi-reperfüzyon hasarı ile ilgili çalışması olmak.

 

Birim: Gülhane Eczacılık Fakültesi

Bölüm: Eczacılık Meslek Bilimleri

Anabilim Dalı: Farmasötik Botanik

Derece: 1

Ünvan: Doçent

Aranan Şartlar: Farmasötik Botanik alanında doktora yapmış olmak. Nanoçiçek sentezi ve bunların biyolojik aktiviteleri üzerinde çalışmalar yapmış olmak.

 

Birim: Gülhane Eczacılık Fakültesi

Bölüm: Eczacılık Meslek Bilimleri

Anabilim Dalı: Farmasötik Kimya

Derece: 3

Ünvan: Dr. Öğretim Üyesi

Aranan Şartlar: Kimya alanında doktora yapmış olmak. Peptit temelli biyo-esinlenilmiş malzemeler ve ilaç salım uygulamalarında kullanımları üzerinde çalışmaları bulunmak.

 

Birim: Gülhane Eczacılık Fakültesi

Bölüm: Temel Eczacılık Bilimleri

Anabilim Dalı: Farmasötik Mikrobiyoloji

Derece: 1

Ünvan: Profösör

Aranan Şartlar: Stafilokok ile dirençli E. coli ve enterekok suşları hakkında çalışmaları bulunmak.

 

Birim: Gülhane Eczacılık Fakültesi

Bölüm: Eczacılık Teknolojisi

Anabilim Dalı: Farmasötik Teknoloji

Derece:3

Ünvan: Dr. Öğretim Üyesi

Aranan Şartlar: Eczacılık Fakültesi lisans mezunu ve Farmasötik Teknoloji alanında doktora yapmış olmak Beyine nazal yolla ilaç taşıyıcı sistemler ve bukkal tabletler konularında çalışmaları olmak.

 

Birim: Gülhane Eczacılık Fakültesi

Bölüm: Eczacılık Meslek Bilimleri

Anabilim Dalı: Farmasötik Toksikoloji

Derece: 1

Ünvan: Doçent

Aranan Şartlar: Farmasötik Toksikoloji alanında doktora yapmış olmak.Bitkisel kaynaklı bileşiklerin sitotoksik, genotoksik ve antidiyabetik etkileri üzerine çalışmaları olmak.

 

 


Resmi Gazete


Son eklenenler

Yazı ve fotoğrafların tüm hakkı Eczacının Sesi e-gazeteye aittir. İmzalı yazılar, yazarlarının görüş ve sorumluluğu altındadır. Eczacının Sesi e-gazetenin adı kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz.


Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim

Yazı ve fotoğrafların tüm hakkı Eczacının Sesi e-gazeteye aittir. İmzalı yazılar, yazarlarının görüş ve sorumluluğu altındadır. Eczacının Sesi e-gazetenin adı kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz.