Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden

Son güncelleme:15-10-2020

 15 Ekim 2020 PERŞEMBE        Resmî Gazete     Sayı : 31275

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarih 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve 03.10.2019 tarih,30907 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklik maddesine göre Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi kadrolarına eleman alınacaktır.

Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

1-Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Anabilim Dalı, Unvanı, Derecesi ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, email vb.) açıkça belirtilecektir.

2-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3-Özgeçmiş,

4-Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

5-Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopileri (onaylı belge),

6-Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge),

7-Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili) (onaylı belge),

8-ALES Belgesi,

9-2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

10-Yabancı Dil Belgesi,

11-Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair belge (onaylı belge),

12-Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınan belge)

SINAV TAKVİMİ İLK BAŞVURU TARİHİ : 15.10.2020

SON BAŞVURU TARİHİ : 30.10.2020

ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ : 02.11.2020

SINAV GİRİŞ TARİHİ : 04.11.2020

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 06.11.2020

ÖNEMLİ NOTLAR

1-Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

2-İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

3-İnternet aracılığı ile yapılacak başvurular, Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Başvuru yapılacak İlgili Birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir).

4-Onaylı istenen belgelerin, e-Devlet üzerinden karekodlu alınması veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir.

5-Sınavlar aynı saatte olacağından dolayı Müracaat edecek Adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların her iki başvuruları da değerlendirmeye alınmayacaktır (Birden fazla kadro ilanı olması durumunda).

6-İnternet aracılığı ile yapılacak başvurular, Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir.

7-İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

8-İdarenin uygun gördüğü takdirde İlanın her aşaması iptal edilebilir.

9- İlanımıza http://www.hacettepe.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.

10.Sonuçlar http://www.hacettepe.edu.tr web adresinden; İlgili Fakülte, Yüksekokul, MYO veya Enstitünün web sayfalarında açıklanacaktır.

*Atanmaya hak kazanan Aday/Adayların tüm belgeleri onaylı olmak zorundadır.

DUYURULUR.

 

ÜNVANI: Araştırma görevlisi

BİRİM: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Eczacılık Teknolojisi

ANABİLİM DALI: Radyofarmasi

KADRO DERECESİ: 4

KADRO SAYISI: 1

ALES: 70

YABANCI DİL: 60

BAŞVURU YERİ: Eczacılık Fakültesi

ÖZEL ŞART: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Radyofarmasi alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.


Resmi Gazete


Son eklenenler

Yazı ve fotoğrafların tüm hakkı Eczacının Sesi e-gazeteye aittir. İmzalı yazılar, yazarlarının görüş ve sorumluluğu altındadır. Eczacının Sesi e-gazetenin adı kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz.


Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim

Yazı ve fotoğrafların tüm hakkı Eczacının Sesi e-gazeteye aittir. İmzalı yazılar, yazarlarının görüş ve sorumluluğu altındadır. Eczacının Sesi e-gazetenin adı kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz.