Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden

Son güncelleme:12-11-2020

 12 Kasım 2020 PERŞEMBE       Resmî Gazete     Sayı : 31302

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile “Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Esasları” hükümlerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’ de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

İlan Tarihi: 12/11/2020

Son Başvuru Tarihi: 26/11/2020 tarihi mesai bitimine kadar

Başvuru Şartları:

 

KADRO BİRİMİ: Elbistan Sağlık Hizmetleri MYO

BÖLÜMÜ: Eczane Hizmetleri

PROGRAM: Eczane Hizmetleri

KADRO ÜNVANI: Doktor Öğretim Üyesi

KADRO DERECE: 5

KADRO SAYISI: 1

AÇIKLAMALAR: Farmakoloji alanında yayınları olmak.

 

* Müracaat eden adayların başvuru dosyaları Üniversitemizce oluşturulacak “Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu” tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları sağladığı tespit edilen adayların müracaatları işleme alınacaktır.

* Müracaat edecek adayların “Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Akademik Yükseltilme Ve Atanma Esasları”nda belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. (http://www.istiklal.edu.tr) adresinden Yönergeye ulaşılabilir.

* Doktor Öğretim Üyesi kadroları için başvuracak adayların, başvurmak istedikleri birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, Doktora, Yüksek Lisans ve Lisans Mezuniyet Belgelerinin onaylı örneğini, Yabancı Dil Belgesini, 2 adet fotoğrafını, Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanının/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartının fotokopisini, bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren 5 (Beş) takım fiziksel dosyayı tercihen (5 takım (1 fiziksel+4 dijital (CD/DVD veya Flash Bellek) olarak ekleyerek, Üniversitemizin Rektörlük Evrak Kayıt Birimine başvurmaları gerekmektedir.

* Adayların; bilimsel çalışma ve yayınlarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde biten ve devam eden yüksek lisans ve doktora çalışmalarının listelerini içeren birer CD/DVD’yi dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

* Yabancı ülkelerde alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylandığına dair belgelerin onaylı suretinin müracaat dosyasına eklenmesi şarttır.

* Başka bir Üniversiteye karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmadığına dair belge * Başvuran adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’ inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

* Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlarda getireceklerdir.)

* İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

* İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

* Başvurular Üniversitemizin Rektörlük Evrak Kayıt Birimine şahsen veya posta ile yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

* Başvuru adresi: Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğü Evrak Kayıt Birimi İsmetpaşa Mah. Emniyet Cad. Bahçelievler Yerleşkesi 46100 Dulkadiroğlu /KAHRAMANMARAŞ


Resmi Gazete


Son eklenenler

Yazı ve fotoğrafların tüm hakkı Eczacının Sesi e-gazeteye aittir. İmzalı yazılar, yazarlarının görüş ve sorumluluğu altındadır. Eczacının Sesi e-gazetenin adı kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz.


Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim

Yazı ve fotoğrafların tüm hakkı Eczacının Sesi e-gazeteye aittir. İmzalı yazılar, yazarlarının görüş ve sorumluluğu altındadır. Eczacının Sesi e-gazetenin adı kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz.