Medikal Sektörlerine 1 Temmuz 2021 Tarihinden İtibaren

E – Faturaya Geçme Zorunluluğu Getirildi

9 Şubat 2021 tarih ve 31390 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 509 VUK Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 526 Sıra Nolu VUK Genel Tebliğinde belirtilen;  SGK ile sözleşme imzalayan  sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden tüm mükellefler 01 Temmuz 2021 tarihinden itibaren brüt satış hasılatı gözetmeksizin  e-fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

Tebliğ kapsamında e-fatura uygulamasına zorunlu olarak geçen mükellefler:

 • Hastane, tıp merkezleri, dal merkezleri,
 • Diyaliz merkezleri,
 • Sağlık Bakanlığından  ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri,
 • Tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri,
 • Laboratuarlar,
 • Eczaneler,
 • Tıbbi cihaz ve malzeme  tedarikçileri,
 • Optisyenlik müesseseleri,
 • İşitme merkezi,
 • Kaplıcalar,
 • Beşeri tıbbi ürün/ürün sunan ve/veya üreten özel hukuk tüzel kişileri ve bunların  tüzel kişiliği olmayan şubeleri,
 • Ecza depoları
 • .... vb.

05.03.2021

Eda Kaya Bükülmez

Kaynak: www.MuhasebeTR.com

 Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat