Ecz. Süleyman ARSLANTÜRK


Ömrünü toplumsal eczacılığı aramakla geçiren Ecz. Yakup ERCAN on yedi arkadaşının yazdığı yazıların editörlüğünü yaparak “Eczacılık Bu Değil” söylemlerini kitaplaştırdı. (2016)
Çalışkan, dost, devrimci, kooperatifçi, okuyan, yazan, sahici, samimi, üretici genç arkadaşım Ecz. Yakup ERCAN ansızın bizi bıraktı, evrene uçtu.
21.10.2022 Cuma günü İzmir’de uğurladık.
Söylediği, yazdığı özet olarak:
“İlaç ve sağlık hizmetleri bir piyasa unsuru olmamalı, herkese eşit ve ücretsiz bir kamu hizmeti olarak sunulmalı.”
“Eczacı yeni dönemin sorunlarını yeni dönemin araçlarını kullanarak baş edebilir”
“Eczacı kendine, hasta ve kendi haklarını savunabileceği bir hareket alanı tanımlamalıdır.”
Günümüz koşullarına karşı gelmezsek eczacı ilacın hastaya ulaştırılmasının vasıfsız ve küresel bir satıcısı olacak.

Kitap iyi, hoş, yararlı oldu da bir kitapla da bir yere varılamıyor.
Bin kitap olsaydı belki.
Binlerce kitap yazılırsa, okunursa “Eczacılık Bu Değil” konusu anlaşılabilir ve “Eczacılık Budur”a sıra gelebilir.
Yakup ERCAN’IN arkadaşları, daha çok kitap okumalı, yazmalı ki “Eczacılık Bu Değil”i ve “Eczacılık Budur”u bulabilsinler, ilan edebilsinler, peşinden gidebilsinler.
“Facebook”da kısaca bir soruna dokunmakla bir şey hal olmuyor.
Bütünsel düş görmek, tasarım kurmak, onun teoriğini bulmak, söylemek, yazmak ve uygulamak, deney yapmak gerekir.
Eczacılığın, eczacının eczanenin sorunlarını, çözümlerini bulup rayına, yoluna koymak, kaydetmek ve yasa ile güvence altına almak için eczacılar bilimsel, cesaretli, kesintisiz, kurumsal çalışması gerek.
Ölümlü dünyada bir kişilik ömür bazı düş ve tasarımlar için yetişmiyor.
Yaşam bayrak yarışı gibi devam etmeli.
Düşler, tasarılar, yaşamlar dar alanlardaki bir kişilik, bir ömürlük eczanelerimiz gibi, mevsimlik kuşların yuvaları gibi dağılıvermemeli.
Ömür kısa, önce savuruyor sonra da uçuruveriyor insanı.
Eczacılığa, kooperatifçiliğe, topluma çok emek veren kafa yoran Ecz. Yakup ERCAN nurlarda, rahmetlerde ola; düşleri, izleri, yolu canlı kala…                                                              Ecz. Süleyman ARSLANTÜRK KUŞADASI

02 Kasım 2022

 

.Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat