Ecz. Süleyman ARSLANTÜRK

Eczacılık için çırpınan, eczacılığa adanmış bir hayat sürdüren sayın hocamız Levent ÜSTÜNES

Eczacı İlaç Satıcısı Mı? Sağlık Hizmeti Sunucusu Mu? Açık Açık Eczacılık Oturumunda”. https://youtu.be/f2LzcFHk0h4

“ÇOK YANLIZIM” dedi ve bizi çok üzdü.

Evet çoğumuz yapayalnızız.

Aslında belki de yalnızlar olarak çoğunluktayız. 

Ne Olduk?

Eczacıların büyük çoğunluğu eczanede.

İlaçların çoğu sanayide hazırlanır oldu.

Özgürleşme, serbestleşme, rekabetten yararlanarak kalitelileşme, serbest piyasadan yararlanarak zenginleşme vaatleri ve gerekçeleri ile 1953 yılındaki yasa ile her diplomaya bir eczane açıldı.

Özellikle 1970’den sonra önü alınamaz şekilde diş dişe, göz göze, sırt sırta, yan yana kültür mantarı gibi eczane açıldı, saçıldı.

Şu veya bu nedenlerle eczacı algısı. eczane  pratiği 30-50 m2lik dar alanda eczacıyı ilaç satıcısı konumuna indirgedi, kilitledi, sıkıştırdı. 

50 yıldır yaygın olarak sürüp giden bu duruma fakülteler, eczacılar, meslek ve genel politikacılar, hastalar, toplum itiraz ve isyan etmedi. Galiba herkes oldukça memnun ki yerinden!..

Ne Yapmalı?

Hocam elbette söylediği gibi yalnız değil. Eczacılar, öğrencileri, meslektaşları, sayanları, sevenleri hiç de az değil.

Ege Eczacı Odaları Topluluğu, İzmir Eczacı Odası en azından hocamızın yanında. Eczacı az değil, fakülte az değil, TEB’de, Eczacı Odalarında, Derneklerde, Eczacılarda para yok değil.

Peki neyimiz eksik?

Organizeliğimiz.

Bu kadar akıl, bu kadar teknoloji varken, az buçuk paramız da varken organize olmamıza kimler engel?

Neden atılız, neden yalnızız?

Otuz bin eczacının yirmi bini neden ağlama duvarına ağlıyoruz, şeytan taşlıyoruz.?

Soru işaretlerinin sonu gelmez.

Bir şeyler yapmalı…

Örgütlerimiz yeterli değilse çoban ateşi kümeleri, örgüt gibi gölge örgütler kurmalı.

Yüz kişi, bin kişi olsak. Bütçe yaparak, elli kişilik TBMM, on kişilik TEB, yirmi kişilik hocalar kurulu, beş kişilik YÖK kursak gölge olarak.

Eğitimi, eczaneyi, genelgeyi, sözleşmeyi, yasayı, yönetmenliği tam yetkili imişiz gibi uzlaşıp yazsak ve bir yerlere assak…

En azından neyi nasıl yapacağımızı bir bilsek…

Hocamız da biz de yalnızlığımızı bir gidersek, yensek, yırtsak...

Gerisi Allah Kerim…

Ecz. Süleyman ARSLANTÜRK 

22 Eylül 2022 KUŞADASI             Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat