Beril Koparal ERGÜN

Genel Müdür - Kampotu İlaç Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.

 

Hep çok olmak ister insan. Çok başarılı, çok akıllı, çok zengin, çok mutlu ve daha birçok çok… Çok olmak için çalışır ve çabalar… Sanır ki çok olmak gerek şart bu dünyada. Çok olmak için şartlanır ve o çokluk döngüsünde sürdürür hayatını… Çokluk, yokluktan beslenir ve yaşamı bir girdaba çevirir. Oysaki hiçliktir asıl olan.

Çokluğun son noktası da diyebiliriz hiçliğe. “Haddini aşan her şey zıddına tekabül eder”. Çok olmak için çabalar insan ve bir gün farkeder ki tüm çabalar aslında hiç olduğunu fark etmek içindir.

Hayat bir varlık anlamlandırma sürecidir çoğu zaman. Bu anlamlandırma çokluk isteğini kamçılar. Çok olmak ister insan ve o çokluğa ulaşamayınca yargılar. Kendini, çevresini ve kaderini… Çokluğa ulaştığında da daha ötesinin aslında başa dönüş olduğunu farkeder. Bu fasit daireyi sorgulamaya başlar. Özetle çokluk yargılatır, hiçlik sorgulatır.

Tüm bu yazdıklarım benim kendi yorumlarım. Herkesin bakışı ve yorumu farklı olacaktır mutlaka, zira konu derin… Ancak benim esas yapmak istediğim bu fikirlerim zemininde ve tecrübelerimin harmanında genç arkadaşlarıma birkaç öneride bulunmak…

1. Çok olmak için uğraşırken elde ettiklerinizle yetinmeyi öğrenin. Her zaman en çok olmayabilir ve herkesin çok tanımı kendine aittir.

2. Hayat keyifli bir yolculuk. Bu yolculuğun inişleri ve çıkışları var. Bunları kabul ederek gerektiğinde mutlu olmak gerektiğinde ise ders çıkarmak çok kıymetli.

3. İstedikleriniz için çabalayın. Çabalarınızın karşılığını mutlaka alırsınız. Almadığınızı düşündüğünüz noktada ise mutlaka bir mesaj vardır. Bu mesajı dinleyin.

4. Hayat bir gelişim sürecidir. Hangi noktalarda gelişmeniz gerektiğini belirleyin ve bunun için çalışın. Kendinizde gelişecek nokta bulamıyorsanız işte bunu sorgulayın.

5. Çokluğu yapan çeşitliliktir. Farklı insanlarla zaman geçirin. Farklı işlerle uğraşın. Farklılıklar size geniş bir bakış açısı ve engin bir hoş görü sağlayacaktır.

6. Sevmek çokluğu sağlar. Hiçliğe de gerek şarttır. İlk önce kendinizi sevin. Siz kendinizi sevdikçe başkalarını sevmeyi de öğrenirsiniz. Sevdikçe daha fazla sevebilirsiniz.

7. Kapsayıcı olun. Fikirleri, inançları ve davranışları tüm aykırılıkları ile kabul edin. Herkesten öğrenilecek bir şey olduğunu unutmayın.

8. Kılavuzunuz dürüstlük ve yol haritanız çok çalışmak olsun. İkisi olduktan sonra önce çok olursunuz sonra da hiç olma yolculuğuna çıkabilirsiniz.

9. Hayatın kendinize ait anlamını bulun ve onun için çalışın. Hayatı anlamlandırabilenler hem daha mutlu hem de daha faydalı olurlar.

10. Ne sadece iş ne de sadece özel hayatınız sizi mutlu eder. Kendinizi gerçekleştirebilmeniz için bunlar arasında bir denge ve doğru bir harmanlama olmalıdır.

Bu listeyi daha çok uzatabiliriz. Herkesin kendi listesi yıllar içinde oluşur. Her tecrübe farklı yaşanmışlıklarla şekillenir. Kimimizin listesi daha uzun, kimimizin daha karmaşık olabilir. Hayatın güzelliği bu farklılıklarda değil midir zaten?

Çokluktan hiçliğe giden yolculuğumuzda yolunuz açık ve aydınlık olsun…Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat