Ecz. Süleyman ARSLANTÜRK 

Türk Eczacılık Yakın Tarihinde, 23 ve 24 dönem milletvekilimiz, sayın Ecz. Mehmet Domaç, taş altına sadece elini değil, aklını, gönlünü, yüreğini de koymuştur.
“Mehmet” hem Muhammed, hem de asker çağrıştırır.
“Domaç” kuvvetli kemik, aşık kemiği anlamına gelir.
Alımlı, kalıplı, kendine güvenli, gür sesli, politik sempatikliği ile eczacılık politikasında uzun yıllar tek adam olarak boy atmış, boy göstermiştir; ağırlığını hissettirmiştir.
İstanbul Eczacı Odası Yönetiminde iken 1982 anayasasına karşı  İstanbul Eczacı Odası görüşü olarak, odanın Havan Dergisinde yayınlanan görüşlerinden dolayı sıkı yönetim mahkemesince üç ay hapis cezası verilmiş ve Sağmalcılar Ceza Evinde cezasını çekmiştir.
Eczacı Odası Seçimlerine “Çağdaş Eczacılar” grubu ile katılmıştır.
1988’de İstanbul Eczacı Odası Başkanı, 1995’de de Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı olmuştur. 
Anlatmasını, dinletmesini, dinlemesini, oturup kalkmasını, yemesini, içmesini iyi bilir.
Sahadan, tabandan, alın teri ile adım adım tepeye tırmanmıştır.
Eczacılık politikası yükünü sırtında taşımış, hayallerini, düşüncelerini, fikirlerini, iddialarını, isteklerini, tasarlamış, tasarılaştırmış, yasa düzenlemesi ile de muradına ermiştir.
2000’li yıllara kadar sol yelpazede boy göstermiş, oralardan milletvekili olacak diye beklenirken
şaşırtmış, bambaşka yelpazeden genel politikaya atılmıştı..
Partinin vitrinine konmuş ve de milletvekili olmuştu.
Bildiklerini bangır bangır, gümbür gümbür anlatır; kendini iyi savunur; okur, yazar.
Yedi yıl İstanbul Eczacı Odası Başkanı, on iki yıl Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı olmuştur.
Yüksek Sağlık Şurası Üyeliği, İstanbul Eczacılar Kooperatifi, Eczacılık Akademisi, Çağdaş Eğitim Vakfı, Eczacılar Vakfı, Türkiye Etik Değerler Vakfı, Ülke Politikaları Vakfı kurucu üyesidir.
16 Kanun Teklifinde imzası vardır.
Her fırsatta yaptıklarını anlatmış, pek çok konuda eczacılara, “Sıralı Dağıtım Tebliği” vs. gibi kayda değer ekonomik katkıları olmuş, doya doya alkışını almış, kana kana keyfini çıkarmıştır.
Eczacılar yaptıklarını ezberlemişlerdir.
Yasa Düzenlemesi ile Belli Başlı Yaptıkları:
Eczane açma sınırlaması: (Gerekli idi. 1980’li yıllarda olmalı idi. Unutulmaz, hakkı yenemez eseri.)
İkinci eczacılık, yardımcı eczacılık: (Bakanlığın, Domaç’ın, eczane sahibi eczacıların, yeni eczacıların başını çok ağrıttı; altı doldurulamadan, hazırlıksız, tedbirsiz getirildi.)
Uzman Eczacılık. (Gerekli, yararlı: Önü daha açık ve teşvikli olmalı idi.)


XXX


Yapamadıkları:
1. Eczaneler ticarethane değil eczacılık biliminin ve toplum sağlığının bilimsel kurallara göre temsil edildiği yerlerdir.
2. Eczacı, reçeteli ve reçetesiz ilacı gerekli kayıtları tutarak, uyarıları yaparak hastaya sunar, takibini yapar, geri dönüşümleri gerekli yerlere iletir ve “Eczacı Hakkı” alır. 
“Eczacı Hakkı” lisans, lisans üstü, uzman, doktora, doçent, profesör unvanına ve çalışma süresine, çalışma şekline, çalışma şartlarına göre belirlenir, değerlendirilir.
3. Eczane, eczacı veya eczacılarca açılabilir. Eczacısız eczane açık kalamaz.
Eczane sınırlaması, gerekli çalışmaları yaparak reçeteyi sonuçlandıran eczacı başına, reçete sayısına göre yapılır.
Eczane açma izni vermek ve eczaneleri denetim ve koordine etme yetkisi, Sağlık Bakanlığı, Eczacılık Fakültesi, TEB ve Oda temsilcilerinden oluşan bağımsız bir kurumca olmalı idi. (Gerekli barajlar konarak, gerekli sınavlar, denetimler, sorgulamalar, soruşturmalar yapılarak, çok eczacılı eczanelere a öncelik tanınarak eczane açma izni verilmeli idi.)
Eczanede eczacı başına 25 m2 ve eczanenin yükleneceği görevlere göre gerekli alan belirlenir.
4. Birden fazla eczacılı eczanelerde mesul müdür eczacı ile reçete hazırlayan, ilaç sunan eczacı görev, hak ve sorumlulukları ayrı ayrı belirlenir.
Eczanedeki, eczacı, sekreter, teknisyen vs. çalışanların görev ve sorumlulukları tanımlanır.
5. Dip dibe, göz göze, yan yana eczane açılamaz. (Dünyanın en geri en ileri hiçbir ülkesinde yok.) 
6. Kağıt üstündeki laboratuvarlar iptal edilerek, majistral ilaç hazırlamak isteyen eczaneler, günümüz gereklerine göre yeniden laboratuvar kurarlar.
7. 70 yaşından sonra eczacı, reçete hazırlama, karşılama bölümünde görev alamaz; eczacı hakkı alamaz; akıl sağlığı yerinde ise eczanesinin mesul müdürü olabilir; eczane içinde hapis tutulamaz; dolaşabilir.
Yapacakları: (Eczacının Sesi. 21.08.2021 kendi yazısından)
1. Gereksiz Eczacılık fakültelerini kapatarak İlaç Ar-Ge Merkezlerine dönüştürmek.
2. Eczacıya insanca yaşayacak (65 yaşında veya 39 yıl eczane çalıştırana zorunlu) emeklilik sistemi.
3. Aile sigortası kurularak evde bakım hizmetlerinin eczacılar tarafından verilmesi, uzmanlık alanlarının uzmanlık asistan kadrolarının artırılması.
5. Ar-Ge Merkezlerinde daha fazla eczacı çalıştırmak.
6. Hastanelerde 50 yatağa bir eczacı çalıştırmak.
7. Depolarda sorumlu müdür dışında ürün sorumlusu eczacı bulundurmak.

XXX


Mehmet Domaç, her ne kadar yoruldu ise de maşallah hala çalışıyor, düşünüyor, konuşuyor, okuyor, uğraşıyor, üretiyor, yazıyor.
Düşündüğünü tasarlıyor, tasarladığını tasarılaştırıyor, yasalaştırıyor.
Eczacı ve eczane ile yatıp kalkıyor; her yere koşuyor, katılıyor, yetişiyor.
Eczacılık Politikası alanında, meydanında, ne gariptir ki, ne tuhaftır ki, kırk yıldır Mehmet Domaç karşıtı da, Mehmet Domaç’tan yana da düşünen, tasarlayan, yasa tasarısı haline getirip yasalaştırmak için uğraşan, savunan, yazan eczacı duyamadım, göremedim; belki de fark edemedim.
Binlerce eczacı, organizesiz, disiplinsiz, gündemsiz, yersiz, zamansız, kendi boş kaldıkça iyileşememiş bir yarayı kaşıyor.
Küme küme olup, eczacı odamıza koşup işe başlayalım diyen çıkmıyor, olmuyor.
TEB, hiçbir Eczacı Odası, hiç bir Eczacı Milletvekili, hiç bir çok konuşup çok yazan eczacı, hangi düşünce, hangi kültür, hangi taslak tasarı, hangi yasa, hangi yönetmelik, ile neyi nasıl değiştirip ne ile iyileştirme sağlayacağını açıklamıyor; söylemiyor, yazmıyor. 
Mehmet Domaç’a, kolaylıklar, sağlıklı uzun ömürler dilerim… Selamlarımla…


XXX


Erdemler, övünerek söylemek için değil, uygulamak içindir.
Özeleştiri yapmayan toplumlar, tahammülsüz olur ve herkes sorumluluğu başkasına atar.
Ama bilin ki bu sadece çözümü erteler. (Süzme Felsefe-Anooshirvan Miandji)


                                                                                                                                                            

Ecz. Süleyman ARSLANTÜRK

10 Ekim 2021 

KUŞADASIDosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat