FONKSİYONEL TIP VE HORMON REPLASMAN TEDAVİSİNDE MAJİSTRAL

Önce zarar verme” ilkesiyle başlayıp “Hastalık yoktur, hasta vardır” üzerinde konuşmaya devam ederken fonksiyonel tıptan bahsetmeden geçmek olmaz elbette. Çünkü geleneksel tıpta var olan “teşhise göre tedavi”, fonksiyonel tıpta “kişiye” ya da “sisteme özgü tedavi”ye bırakır yerini ve vakaya bütüncül yaklaşır. Bu nedenle “Bütüncül Tıp” da denmektedir.

Vücudumuzda hiçbir şeyin aynı kalmadığını, her şeyin bir değişim/dönüşüm içinde olduğunu biliyoruz. Biyokimyasal reaksiyonlar zincirine bağlı olan bu değişim, biyolojimizde var olan bütün sistemleri birbirine bağlar ve bu sistemlerin birbirinden etkilenmesine sebep olur. Bu nedenle bu zincirin herhangi bir halkasına meydana gelen bir aksaklık, vücut ve diğer sistemler tarafından tolore edilmezse zincirin diğer halkalarının da bozulmasına yol açarak vücutta birtakım semptomların görülmesine sebep olur.

FONSİYONEL TIP GELENEKSEL TIBBIN NERESİNDE?

Geleneksel tıpta tanı, tedavi işlemlerini hızlandırmak amacıyla belirli kategorizasyonlara göre bu semptomlara bağlı olarak konulurken; fonksiyonel (bütüncül) tıp, zincirin bozuk olan halkasını bulmayı ve onu tedavi etmeyi hedefler. Örneğin, kişi migren atakları geçiriyorsa ağrı kesici kullanımıyla bunu önlemek yerine migrenin sebebini bulmaya odaklanır. Bu amaçla örneğin adet düzensizlikleri, kişinin psikolojik durumu değerlendirilir ve migreni tetikleyen unsurlar saptanmaya çalışılır.

HORMON REPLASMAN TEDAVİSİ KİŞİYE ÖZEL OLMALIDIR. AMA NEDEN?

Vücuttaki sistemlerin ne kadar kompleks yapılara sahip olduğunu en rahat hormonal sistemde görebiliriliz. Çünkü vücutta hormonlar, sürekli birbiriyle ilişki içindedir. Örneğin bir kişi progesteron kullandığında, aldığı ilaç vücutta sadece progesteron olarak kalmaz. Belirli oranlarda aldosterona, kortizole, hatta östrojen ve testosterona bile dönüştürülebilir. Bu dönüşümler, çoğu zaman denge tepkimesi halinde olup dönüşümlerin oranı konsantrasyona, dolayısıyla doza bağlıdır.

Hormonlar arasındaki ilişki sadece birbirlerine dönüşümleriyle sınırlı değildir. Bir hormon, vücutta çok fazla salgılandığında negatif feedback etkisiyle hipotalamusta hormonların salgılanmasını kontrol eden öncüllerin salınımına da etki eder. Örneğin testosteron salınımı çok yüksek olduğunda vücuttaki serbest testosteron, hipotalamus ve hipofiz bezindeki ilgili reseptörlere bağlanarak testosteron salınımını kontrol eden LNRH, FSH ve LH gibi öncül hormonların salınımını baskılar, böylece testosteron salınımı azalır. Bu aksın bozulduğu durumlarda öncül hormonların konsantrasyonunun yükselmesine rağmen salgılanması gereken hormon miktarında artış olmaz. Bu durumda kişinin eksik olan hormonu yerine koyması gerekir.

Bu aksaklık, zincirin herhangi bir halkasına oluşabileceği için kişinin, kişinin “menopozlu bir hasta” olarak değil, “menopoz semptomları gösteren bir hasta” olarak değerlendirilmesi ve bunun sebebine göre tedavi edilmesi gerekir. Bu bağlamda menopoz semptomları gösteren hastaya ihtiyacına göre testosteron da verilebilir, östrojen de, progesterone da, hatta bu veya başka maddelerin kombinasyonları da…

Hastalıktan ziyade hastaya ağırlık verdiğimiz ve kişiye bütün bir canlı organizma olarak bakılan fonksiyonel tıpta, majistralin en güçlü seçenek olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü doktor-eczacı işbirliği ile hastanın kendi ihtiyacına göre seçilen bir veya daha fazla etkin maddeyi, kişiye özel konsantrasyonlarda hazırlamak ancak majistral ile mümkündür. Güvenli ve etkili bir majistralin yolu da doğru hazırlama yöntemleri, GMP koşulları ve farma kalite hammaddeden geçer.

FONSİYONEL TIP VE HORMON REPLASMAN TEDAVİDİNDE KULLANILAN VE ÜLKEMİZDE FARMA KALİTE OLARAK BULUNAN MADDELER NELERDİR?

Ülkemizde fonsiyonel ve geleneksel tıbbın ihtiyaç duyduğu her türlü ham madde GALENİK ECZA güvencesiyle

GALENİK ECZA LABORATUVARLARINDA GMP koşullarında analiz edilmiş,

Farma Kalite olduğu CoA belgeleriyle kanıtlanmış şekilde bulunmaktadır.

(ELİNİZDEKİ HAM MADDELERIN FARMA KALİTE OLUP OLMADIĞINI ÖĞRENMEK İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKE TIKLAYABİLİRSİNİZ)

https://galenikecza.com.tr/p/analiz-belgesi-msds

Örnek verecek olursak,

Fonsiyonel Tıpta en çok reçete edilen Ashwagandha, Eritromisin, Neomisin, NAC, Melatonin,

Hormon Replasman Tedavisinde en çok reçete edilen Estradiol, Estriol, Estron, Testosteron, Progesteron, DHEA, Pregnenolon ham maddelerini Galenik Ecza’dan güvenle tedarik edebilir ve her türlü formül desteğini alabilirsiniz.

Önemle hatırlatmamız gerekir ki HORMON REPLASMAN TEDAVİSİNDE kullanılması gereken hormonlar Bio-Özdeş (Bioİdentical) olmalıdır**.  Sonraki yazımızın spoiler’ı da bu olsun.

 Bir sonraki yazımızda Hormon Replasman Tedavisinde Majistrallerle ilgili DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLARA değineceğiz. 

Özellikle sorulan formüllerin klinik çalışmaları ve hazırlanışlarını yazı dizimizde görmek istiyorsanız bize egitim@galenikecza.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Sağlıkla kalın…

 

Ecz. Gaye KARAATA                                                               Ecz. Gülce Erişmiş

Galenik Ecza Pazarlama Direktörü                                                Majistral Teknik Uzmanı

 

** Kaynak klinik çalışmalar referanslarda yer almaktadır.

*** Bu yazıda geçen formüller ve bütün majistraller doktor tarafından reçete edilip eczacı tarafından FARMA KALİTE HAM MADDELER ile eczane laboratuvarında hazırlanmalıdır. Tavsiye niteliğinde değildir.

 

REFERANSLAR

 

 Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat